Header image  
Veilig zwemmen  
line decor
 
line decor
   
 

Veilig zwemmen

 
 

Het is vaak fantastisch om als kind rond water te vertoeven. Op het strand spelen, rond een vijver of rond een zwembad, kan fantastisch zijn op een zonnige dag. Zwemmen op zich is geweldig voor het kind, maar er is een constant gevaar voor verdrinking. Hoe kunt u ervoor zorgen dat uw kind veilig is en blijft in de nabijheid van water.

Waarom is het belangrijk om veilig te zijn rond water?

Vissen zijn in staat om in en onder water te leven, maar mensen hebben lucht/zuurstof nodig om te overleven. Een mens verdrinkt wanneer er teveel water in zijn/haar longen beland. Wanneer dit gebeurt, kunnen de longen niet genoeg zuurstof naar de hersenen en de rest van het lichaam brengen.

Verdrinken is één van de voornaamste doodsoorzaken voor kinderen onder de leeftijd van 14 jaar. Verdrinking kan razendsnel verlopen – soms sneller dan twee minuten nadat het hoofd onder water is verdwenen. Dit zorgt ervoor dat er zéér weinig tijd is om iemand van de verdrinkingsdood te redden.

Veel verdrinkingen of bijna/verdrinkingen gebeuren wanneer het kind accidenteel in een zwembad valt. Maar ongevallen kunnen overal gebeuren, zowel thuis als elders, en daarvoor is het essentieel om te weten hoe u uw kind zo veilig mogelijk kunt laten vertoeven rond water.

Zwembaden

Zwembaden zijn op het eerste zicht geweldig. Wat is er fijner dan een fijn voetdipje in het water bij een brandende zon? Vergeet echter niet dat het zwembad naast een grote hoeveelheid water ook uit betonnen randen en bodem bestaat? Een valpartij kan pijnlijk en gevaarlijk zijn.

Heeft u ooit de cijfers gezien die op de zijde van het zwembad geschilderd zijn? Dit zijn de dieptemarkeringen en tonen u en uw kind hoe diep het water op die plek is. Het kind dient aangeleerd te worden om goed naar deze markeringen te kijken en zeker te zijn van de diepte van het zwembad, alvorens erin te springen. Het water kan immers minder diep zijn dan gedacht. Zeker bij het met hoofd eerst inspringen, kan dit toch ernstige trauma’s lijden. Het kind kan zijn bewustzijn verliezen of erger nog, een ernstige nekletsel oplopen.

Test het water alvorens erin te springen. Leer het kind aan om even met het voetje te dippen, alvorens erin te springen. Koud water kan het lichaam immers shockeren en uw bloeddruk en hartslag de hoogte injagen. Accidenteel kan u of uw kind shockgewijs de mond openen om te schreeuwen en water inademen. Koud water gaat ook de spierreactie vertragen, waardoor het moeilijker is om te (blijven) zwemmen.

Enige adviezen voor het zwembad:

*) Te allen tijde toezicht van een volwassene wanneer het kind zich erin begeeft. En dit geldt ook voor het zwembad in uw achtertuin. Het kind mag zich NOOIT in het zwembad begeven als er geen volwassene toezicht houdt.
*) Hekwerk rond een zwembad is er voor een reden. Het dient om kinderen van het water te houden als er géén redder is om toezicht te houden. Leer het uw kind dus aan om nooit over het hekwerk of door gesloten poortjes te gaan om zich te begeven in een toezichtloos zwembad.
*) Zwemregels en –reglementering zijn er voor een reden. Ze dienen nageleefd te worden.
*) Wanneer het kind leert zwemmen en u gebruik wilt maken van zwembandjes en dergelijke, vraag ernaar bij de redders of de instructeur. Deze kunnen u hiervoor aanbevelingen geven.
*) Wandel rond het zwembad. Lopen is verboden wegens slipgevaar en de gevolgen ervan.
*) Zie erop toe dat uw kind enkel zwemt op plaatsen waar het qua diepte veilig is voor uw kind.
*) Duwen en trekken in en rond het zwembad is verboden.
*) Het opblaasbaar speelgoed is fijn om mee te spelen, maar het kan uw kind in nood nooit redden. Reken er dus niet op dat dit speelgoed uw kind kan redden bij noodsituaties. Het blijft een speelgoed, niet meer, niet minder.
*) Kauwgum en eten tijdens het zwemmen is ten stelligste af te raden. Het kind kan erdoor stikken en verdrinken.

 

Meren en vijvers

Veel kinderen zwemmen in meren en vijvers. Alhoewel deze natuurlijke ‘zwembaden’ vaak uiterst mooi en idyllisch zijn, zijn ze ook veel gevaarlijker dan zwembaden. Het kind kan immers nooit inschatten hoe diep het water is. Hierdoor geldt hierbij steeds, dat een volwassene meezwemt.

Alhoewel zwemmen in deze natuurlijke waterlopen vaak prachtig is, gaan deze ook verborgen gevaren vertonen. Scherpe rotsen, gebroken glas en afval wordt door het vuile water voor het oog verborgen.Ook grassoorten en wieren kunnen een goede zwemmer verrassen. Als het kind panikeert en zichzelf tracht vrij te rukken, kan het nog meer verstrengeld raken. Probeer het kind aan te leren om rustig te blijven en zich met zijn armen en benen traag los te werken of om de vergezellende volwassene voor hulp te vragen.

Als het kind met een boot meegaat, dient er altijd een reddingsvest gedragen te worden. Zelfs al is het kind of de vergezellende volwassene(n) een goede zwemmer, kan de boot door een abrupte beweging omkantelen en kunnen de opvarende eronder vast komen te zitten.

Stranden

Het strand en de zee is prachtig, maar ook hier gelden veiligheidsmaatregelen. Wanneer u en het kind naar het strand gaan, probeer altijd eerst de positie van de redder(s) te lokaliseren. Indien u zinnens bent om te gaan zwemmen, informeer bij hem/haar hoe sterk de stroming is en waar de geëigende plaatsen zijn om in zee te gaan zwemmen.

Op sommige plaatsen gaan de zwemmers in zee met sterke onderstromingen geconfronteerd worden.  Hierdoor kunnen deze naar onbewust naar zee worden afgedreven of naar gevaarlijke rotsen. Indien u merkt dat u in een onderstroming terechtgekomen bent, probeer dan parallel met het strand te zwemmen en uit de onderstroom te geraken, alvorens terug te zwemmen naar het strand. Indien dit niet lukt, trappel terplaatse en roep/zwaai om hulp naar de redder.

Op bepaalde (exotische) stranden kunnen haaien rondzwemmen. Informeer u alvorens in het water te gaan. Maar ook aan de Noordzee kunnen gevaarlijke dieren rondzwemmen, zoals kwallen. Deze gelvormige dieren variëren enorm van grootte en indien het kind in aanraking komt met de tentakels en de daarop aanwezige netelcellen, ontstaan brandblaren op de huid. Gestoken worden door een kwal is niet aangenaam, in sommige gevallen zelfs ronduit gevaarlijk, dus probeer uw kind uit te leggen wat een kwal is en deze zeker nooit aan te raken indien ze aanspoelen op het strand. Al zwemmend in het water is het evenwel niet mogelijk om ze te detecteren, maar wanneer men een brandend gevoel waarneemt, is het aangewezen zo snel mogelijk het water te verlaten. Indien het gebied bekend staat voor zijn kwallenplagen, is het best om ook hiervoor weer bij de redder(s) te informeren. Deze kunnen u de juiste informatie over de huidige toestand rond plaatselijk voorkomende kwallenplagen geven.

Enige adviezen voor het zwemmen aan het strand:

*) Nooit alleen zwemmen.
*) Altijd zwemmen op de door de redder aangewezen plaatsen.
*) Voetbescherming dragen indien u of het kind zwemt aan rotsige stranden.
*) Nooit te ver in zee zwemmen.
*) Verdrinking nooit faken, de redder kan de ‘grappige’ situatie serieus nemen.
*) Nooit in de geburen van pieren zwemmen. Het water kan plotselinge stroming vertonen en u en het kind tegen een rots of houten steun slaan.
*) Water en drank in plastieke recepiënten bewaren. Probeer glas te vermijden. Glas breekt en blote voeten op strand houden er niet van.
*) Golven dienen frontaal verwerkt te worden. Leer het kind aan om steeds de golf te bekijken, zodanig dat het weet waar het zich aan kan verwachten. Nooit de rug naar een aankomende golf keren.

 

Tropische zwemparadijzen

Een tropisch zwemparadijs is een aangename kunstmatige zwemomgeving om ook in de winter van tropische temperaturen in het eigen land te kunnen genieten.  Er zijn wildwaterbanen, glijbanen en artificiële golfbaden. Het is fantastisch leuk, maar er zijn ook enkele gevaren aan verbonden, zeker voor kleine kinderen. Probeer altijd goed in te schatten in welke attractie u zich begeeft. Zeker de wildwaterbanen kunnen net dat zijn – wild dus- met alle mogelijke gevolgen van dien, zeker voor kleine kinderen.

Enige adviezen:

*) Vraag naar een reddingsvest/ zwembanden indien het kind nog niet echt zwemkundig is.
*) Bekijk goed alle waarschuwing/informatieborden alvorens met het kind op een attractie te gaan. Deze attracties zijn ingedeeld in leeftijd/hoogte categoriën, waaraan men zich zeker moet houden. Indien er toch twijfels zijn, spreek een redder aan.
*) Bekijk goed of een redder aanwezig is alvorens op een attractie te gaan. Wacht tot de redder toestemming geeft om de attractie op te gaan. Zeker bij glijbanen dient er voldoende afstand tussen verschillende personen gelaten te worden. Botsingen hierop of onderaan in het zwembad kunnen pijnlijk en gevaarlijk zijn.
*) Steeds met de voeten eerst omlaag gaan. De informatieborden specifiëren dit vaak. Bestudeer ze.
*) Ook hier geldt weer: Nooit lopen! Lopen leidt tot valpartijen en blessures of erger.

Ken uw grenzen!

Ken u limieten bij het zwemmen. Doe hetzelfde voor uw kind, vaak kan het immers zijn eigen grenzen nog niet. Water is een slechte leermeester op dit vlak omdat er eigenlijk géén foutmarge toegelaten is, omwille van het verdrinkingsgevaar. Wanneer u of het kind een kramp krijgen in het water, dient de eerste reactie te zijn om uit het water te gaan en op de begane grond de samentrekkende spier aan te pakken. Blijf even uit het water en rust wat, alvorens terug te gaan.

Golven kunnen iemand onder water duwen. Een volwassene dient altijd bij een kind te zwemmen, als het zich in de zee begeeft. Zeker als er problemen rijzen, kan er paniek ontstaan en kunnen kinderen, maar ook volwassenen, te vermoeid raken om nog naar het strand terug te zwemmen. Hierdoor is het primordiaal om zijn limieten te kennen, zeker bij natuurlijk water.

Enige algemene  adviezen rond zwemmen:

*) Zorg dat het kind leert zwemmen bij een zwemclub. Zo rond de leeftijd van 5-6 jaar kan op spelenderwijs zwemmen aangeleerd te worden.
*) Breng voldoende (waterbestendige) zonnecrème aan. In het water voelt men niet dat men verbrandt.
*) Zwemmen is verboden als het onweert.
*) Zwem niet in het donker.

Lees ook onze pagina over 'Watervrees'.