Header image  
Veiligheid thuis voor uw (klein)kinderen
 
line decor
  
 
 
 
 


 


 

Veiligheid thuis voor uw (klein)kinderen

 

Kinderen of kleinkinderen zijn de trots van iedere ouder of grootouder. Tegelijkertijd zijn ze ook een bron van voortdurende zorgen en dan in het bijzonder hun veiligheid. Meestal maken ouders of grootouders zich zorgen als de kinderen van huis zijn, maar wordt de veiligheid in huis vaak over het hoofd gezien. Thuis moet een veilige haven zijn, maar het probleem is dat het tevens een plaats is met vele verborgen gevaren voor het kind.

Bijna alle, zoniet alle kwetsuren of ongelukken met kinderen zijn vermijdbaar. De meeste ongelukken thuis gebeuren door de nieuwsgierigheid van het kind gecombineerd met bepaalde (voor het kind) fysisch gevaarlijke factoren. Al naargelang zijn leeftijd is het kind niet bij machte bepaalde gevaarlijke situaties in te schatten, waardoor op het eerste zicht onschuldige spelletjes kunnen leiden tot catastrofale gevolgen.

Het is derhalve de verantwoordelijkheid van de ouders en grootouders om elke potentieel gevaarlijke situatie binnenshuis te evalueren en te remediëren. Bij meerdere kinderen wordt dit vaak nog ingewikkelder omdat men rekening moet houden met de leeftijd. Vaak zijn bepaalde zaken totaal onschuldig vanaf een zekere leeftijd, maar gaan diezelfde factoren voor een jonger kind een levensgevaarlijk risico inhouden. Gelukkig zijn alle kinderen van bij de geboorte sterk beperkt in mobiliteit, waardoor de ouders en grootouders een zekere tijd voorhanden hebben, om het huis veilig te maken het groeiend kind. Als men zich immers éénmaal door deze oefening slaat, is het huis voor verder nageslacht ook veilig(er).

Ongelukken met kinderen zijn meestal een combinatie van drie factoren. Ten eerste moet er een potentieel gevaarlijk voorwerp of situatie zijn (bv ketel op het vuur), ten tweede moet er een potentieel slachtoffer aanwezig zijn (kind) en ten derde moeten de omgevingsfactoren op dat moment risicovol zijn (bijv de hendel van een pot van het vuur afgericht en binnen handbereid voor graaiende handjes).

1) Gevaarlijk object of situatie: Om een goed inzicht te krijgen in wat potentieel gevaarlijk  kan zijn voor een kind, moeten de ouders of grootouders het ganse huis bekijken vanuit het standpunt van een kind. Ze moeten als het ware zich op ooghoogte van het kind begeven en inschatten welke zaken grijpbaar en gevaarlijk kunnen zijn voor het kind.


2) Het potentieel slachtoffer: Doordat het kind continu evolueert (Peuter-kleuter-jong kind- puber-adolescent), moeten de ouders de huis omgeving continu evalueren gebaseerd op leeftijd en mogelijkheden van hun kind. Er dient hierbij oa rekening gehouden worden met een steeds grotere mobiliteit, eventuele interactie met oudere kinderen, nieuwe
vaardigheden,… Wat op het ene moment volstrekt onmogelijk is, kan een volgende dag door nieuwe omstandigheden opeens levensgevaarlijk worden.


3) Risicovolle omgevingsfactoren: Dit laatste onderdeel is het best controleerbaar door de ouders of grootouders. Door gevaarlijke condities te elimineren in ruimtes waar kinderen zich bevinden, kunnen ongelukken drastisch of geheel geëlimineerd worden.

In het menu hierlangs kunt u de verschillende mogelijke gevaren bekijken voor uw kleinkind, ingedeeld per leeftijdscategorie. Lees ook onze pagina over 'Een kindvriendelijke tuin' en 'Waakzaam zijn bij uw kleinkind'..