Header image  
Veiligheid en omgang met onbekenden  
line decor
 
line decor
   
 

Veiligheid in omgang met onbekenden

 
 

Op deze webpagina wil ik enige tips geven omtrent de opvoeding van een (klein)kind rond het begrip "vreemde mensen" of anders gesteld "onbekenden". Het concept "bekenden versus onbekenden" is ongedefinieerd bij onze kinderen waardoor ze iemand die ze bijvoorbeeld tweemaal gezien hebben, ook al als bekende bestempelen en er een ongegrond vertrouwen aan schenken met mogelijk gevaarlijke gevolgen. Derhalve zou ik allereerst het begrip "onbekenden" willen vervangen door "niet-vertrouwde" mensen. Probeer het kind allereerst uit te leggen dat de meeste mensen goed van inborst zijn en behulpzaam, maar dat het evenwel jammer genoeg niet mogelijk is om aan de buitenkant van een persoon te zien of hij of zij echt te vertrouwen is, vandaar het begrip "niet-vertrouwde personen". Om u hierin verder te helpen heb ik een lijst van veiligheidspunten voor omgang met onbekenden of beter gezegd niet-vertrouwde mensen opgesomd.

Veiligheidspunten:

Laat het kind als stelregel ALTIJD toestemming vragen aan zijn volwassen begeleider alvorens met wie dan ook mee te gaan. Zonder toestemming van deze persoon, mag het dan ook NOOIT meegaan. U kunt dit niet genoeg benadrukken bij het kind.

 

Leg het kind uit dat volwassenen ALTIJD hulp kunnen krijgen van andere volwassenen. Een volwassene hoeft nooit aan een kind hulp te vragen met bijvoorbeeld het terugvinden van een puppy, het leegmaken van een auto- zonder hiervoor eerst hulp te vragen aan de begeleider (ouders, grootouders, leerkracht) van het kind. Benadruk dit bij het kind!

Zorg dat het zo snel mogelijk zijn volledige naam, adres en eventueel thuistelefoonnummer kent, inclusief de namen van de ouders.

Indien het kind in een winkel van zijn ouders/grootouders is verloren gelopen, moet het als stelregel steeds op de plaats blijven en naam van de ouder/begeleider roepen. In een noodgeval mag het kind aan een winkelbediende (zorg dat het deze leert herkennen) of een andere ouder met kinderen om hulp vragen. Maar als eerste dient het op zijn plaats te en niet meer verder afwijken.

Als er onverhoopt iemand het kind pijn doet of het tracht mee te nemen, moet u het kind aanleren om keihard te schreeuwen "Jij bent niet mijn papa (mama, oma, opa)!", te te slaan en te schoppen.

 

In groepsverband dient u het kind ook steeds aan te leren in groep te blijven en zich nooit af te zonderen van de groep.

Leer het kind van jongsaf aan dat het heer en meester is van zijn eigen lichaam. NIEMAND heeft het recht om zijn of haar lichaam ongevraagd aan te raken of om erover op een ongepaste manier te praten. Leer het kind krachtig "NEEN" te zeggen en het asap aan zijn ouders te zeggen.

Wanneer het kind thuis alleen is, moet het ten alle tijden de deuren gesloten houden. De eventuele huistelefoon mag niet opgenomen worden. Zeker in het huidige tijdperk van de mobieltjes kunnen volwassenen mekaar zonder problemen rechtstreeks via GSM bereiken. Bij kind moet benadrukt worden dat het niet mag laten merken dat het alleen thuis is.

Leg het kind uit dat internet een gevaarlijke plaats is en dat het NOOIT persoonlijke informatie mag meedelen aan zijn contactpersonen. Zorg er ook voor dat u het kind constant in de gaten houdt hierbij. Zeker op jonge leeftijd is het best om de gezinscomputer in de living op te stellen. Hierdoor heeft u een goed overzicht over wat hij/zij op het internet doet.

 

Benadruk bij het kind dat het ten alle tijden ALLES aan zijn ouders kan/mag/moet zeggen en dat zijn ouders altijd van hem of haar houden ondanks alles. De vertrouwensrelatie met uw kind/kleinkind moet u dan ook ten koste van alles behouden en verder uitbouwen. Bij problemen met wat dan ook moet het kind altijd eerst naar zijn ouders gaan om dit te bespreken. Daarvoor dienen immers papa en mama.

Laat een kind ook nooit onbeheerd achter in een auto. Het duurt soms slechts seconden om een auto te stelen. Ook de temperatuur in de wagen kan pijlsnel stijgen met een hitteslag of erger tot gevolg. Ook de handrem kan gelost worden! Kortom, laat uw kind nooit alleen achter in de auto, dus ook niet om het winkelkarretje even terug te brengen.

Zorg dat u vertrouwenspersonen heeft die het kind eventueel ook kunnen meebrengen van school mocht er iets gebeuren. Zorg dat zowel het kind deze personen goed kent en dat deze personen bij de leerkracht bekend zijn, bijvoorbeeld ouders van een klasgenootje.

Hou de omgeving rond uw kind goed in de gaten en ga uit van een gezond wantrouwen naar onbekende personen rond uw kind. Voed uw kind op tot een vriendelijk en tolerant kind, maar met een gezond "wantrouwen" naar niet-vertrouwde personen.