Header image  
Veiligheid: EHBO  
line decor
 
line decor
   
 

EHBO: de eerste handeling bij ongevallen

 
 

Op deze pagina gaan we wat gedetailleerder in op verschillende huis-, tuin- en keukenongelukjes. Sowieso, bij ernstige ongevallen en bij twijfel over de juiste handelswijze altijd uw huisarts of nabijgelegen arts contacteren! Bij elke open wonde is er een risico op besmetting met tetanus (de klem). Ga bij dit type wonde dan ook steeds langs bij een dokter voor een eventuele vaccinatie ertegen. Gebruik nooit eosine of dergelijke bij een wonde. Het kleursel kan infecties maskeren wanneer deze zich voordoen.

Kleine wonden:

Uitzicht:
De bovenste huidlagen zijn vaak afgeschaafd en doen pijn. De wonden is vaak vuil en kan nog bloedend zijn, dus nog geen korstvorming.

Behandeling:
De wonde goed reinigen met water en zeep. Het vuil hiermee goed verwijderen en daarna de wonde ontsmetten met een ontsmettingsmiddel en afdekken met een pleister of kompres.

Splinters:

Uitzicht:
De plaats waar de splinter zit, is rood en pijnlijk. De splinter is in vele gevallen nog zichtbaar.

Behandeling:
Het niet verwijderen van de splinter leidt tot een ontsteking, dus deze dient zo snel mogelijk met een pincet of naald worden verwijderd. Daarna dient de wonde te worden ontsmet. Zit de splinter te diep, dan dient u een naald te steriliseren met ontsmettingsalcohol of door de punt ervan boven een vlam van een lucifer te houden. Verwijder dan met de naald de bovenste huidlaag, door deze te doorprikken, waardoor de splinter bloot komt te liggen. Bij twijfel bij de huisarts langslopen om de splinter te verwijderen.

Snijwonde:

Behandeling:
Ontsmet de wonde en doe er een pleister of steriel drukverband rond en begeef u of het kind naar de dokter.

Blaren:

Uitzicht:
Blaren zijn blaasjes onder de huid die gevuld zijn met vocht of bloed en pijnlijk zijn.

Behandeling:
Een gesloten blaas dient niet geopend te worden, maar met een pleister afgedekt te worden. Open blaren dienen ontsmet te worden en de loshangende huidvelletjes losgeknipt te worden.

Bloedingen:

Uitzicht:
Bij slagaderlijke bloedingen spuit het bloed uit de wonde. Hierdoor ontstaat op korte tijd een groot bloedverlies. Bij aderlijke bloedingen vloeit het bloed uit de wonde. Het slachtoffer heeft een bleke gelaatskleur, met een zwakke, snelle en moeilijk waar te nemen pols. Het slachtoffer voelt ook koud aan en kan in shock gaan.

Behandeling:
Onverwijld bij grote bloedingen een arts contacteren en in de tussentijd tot zijn aankomst dient de bloeding asap gestelpd worden door er druk op uit te oefenen. Indien mogelijk een zuivere handdoek of zakdoek rond de vingers doen en in de wonde drukken. Breng het getroffen ledemaat omhoog en zie hoe de ademhaling en pols evolueren.

Neusbloeding:

Behandeling:
Hou het hoofd lichtjes achterover en knijp de neus enkele minuten dicht. Wanneer deze blijft bloeden, een arts raadplegen die bloedstelpende watten gaat inbrengen. De neus zeker niet snuiten!

 

Bewusteloos vallen:

Uitzicht:
De persoon wordt onwel en zwak, spreekt over zwarte vlekken voor de ogen. Hij/zij wordt zichtbaar bleek, voelt koud aan en stuikt in mekaar.

Behandeling:
Leg het slachtoffer neer en positioneer zijn benen hoger dan de romp. Leg koude kompressen of een natte handdoek op het voorhoofd en in de nek. Maak kleding los, zet ramen en venster open, zodanig dat het slachtoffer meer lucht krijgt. Contacteer onmiddellijk een arts.

Zonnesteek:

Uitzicht:
Het slachtoffer vertoont een rood aangezicht, klaagt over hoofdpijn, heeft braakneigingen, is duizelig en heeft dorst. Daarnaast hebben ze ook vaak een versnelde hartslag.

Behandeling:
De persoon uit de zon brengen en ze in een zittende houding positioneren op een stoel. Let koude compressen op het voorhoofd. Laat het slachtoffer nooit neer in een liggende positie. Contacteer een arts voor de verdere behandeling.

Verstuikingen:

Uitzicht:
Een verstuiking is een uitrekking en scheuring van de gewrichtsbanden.
Men vertoont pijn bij beweging en druk in en rond het gewricht. Er treedt vaak een zwelling op van het gewricht en het slachtoffer heeft een grote mate van immobiliteit van het betrokken gewricht.

Behandeling:
Breng het ledemaat omhoog, leg er ijs op en breng een steunverband op of omwindel het.
Contacteer een arts voor verdere diagnose en behandeling.

Ontwrichting:

Uitzicht:
Een ontwrichting is een verplaatsing van het uiteinde van het bot ten opzichte van het andere bot waarmee het een gewricht vormt. Er ontstaat erge pijn in het gewricht met een abnormale onbeweegelijkheid. Er treedt zwelling op en het betroffen ledemaat heeft een abnormale stand.

Behandeling:
Contacteer een arts, maar onderneem zelf geen pogingen om het gewricht goed te plaatsen. Immobiliseer het gewricht zo goed mogelijk en stel het slachtoffer veilig voor verder gevaar.

Brandwonden:

Uitzicht:
1e graads brandwonden: De huid is nog heel, maar is rood en voelt heel pijnlijk aan.
2e graads brandwonden: De huid is rood met blaren en pijnlijk.
3e graads brandwonden: de huid  is erg aangetast, maar het slachtoffer heeft nauwelijks pijn op de betroffen plaats.

Behandeling:

Ongeveer 15 minuten stromend koud water over de wonden laten vloeien, om de temperatuur van de betrokken weefsels te doen dalen en de verbranding te beperken. Daarnaast worden ook eventuele chemische contaminaties weggespoeld. Het water heeft tevens een licht pijnstillend karakter door de afkoeling.

De wonden zelf niet bevuilen met huis- en tuinmiddeltjes zoals olie, meel, eiwit of zalf. Door dit toe te passen gaat u bepaalde vormen van behandeling onmogelijk maken.

Kleine brandwonden nooit openprikken, omdat dan een toegang voor infecties naar het lichaam wordt verschafd. Bacteriën gedijen heel goed in deze slecht doorbloede weefsels.

 

Vergiftiging:

Oorzaken:
Vergiftiging is terug te brengen tot drie oorzaken:

1) Via de spijsverteringswegen met bv voedsel, geneesmiddelen en reinigingsproducten
2) Via de ademhalingswegen met bv de giftige gassen van een kachel. Denken we maar aan slecht geventileerde kachels waardoor er CO-vergiftiging optreedt. Het slachtoffer kan géén zuurstof meer transporteren in zijn bloed en verstikt als het ware inwendig.
3) Via de huid met bv (tropische) insektenbeten.

Uitzicht:

Algemeen:
*) Maag en darmstoornissen: een onpasselijk gevoel, pijnlijke braakneigingen, pijn in de maag en overvloedige en bloederige buikloop.
*) Het slachtoffer is verdoofd, slaperig, maar kan ook hallucineren en opgewonden zijn.
*) Ademhalingsstoornissen met hoesten en bloedfluimen
*) Het slachtoffer vertoond een zwakke pols en hartslag
*) Overvloeding transpireren.

Specifiek:

1) Vergiftiging door bijtende stoffen:
*) Brandende, scherpe pijn aan slokdarm, keel en maag
*) Slijmvlies van mond en keelholte vertoont roodbruine brandwonden
*) Braken
*) Zwelling van de buik
*) Pijnlijk slikken en eventueel een vernauwde keel

2) Vergiftiging door verdovende middelen
*) Slachtoffer glijdt dieper en dieper in een slapende toestand tot uiteindelijk bewusteloosheid

3) Vergiftiging door voedsel:
*) Zware maag-en darmstoornissen
*) Mogelijke uitslag op de huid en braakneigingen

4) Vergiftiging door giftige gassen:
*) Hoofdpijn, duizeligheid en braken
*) Zwakke pols en oppervlakkige ademhaling
*) Blauwpurperen of bleke huidskleur
*) Bij mogelijke CO-vergiftiging gaat het slachtoffer een rode gelaatskleur vertonen (ventileer asap de betroffen ruimte en verwijder de persoon! CO is kleurloos en smaakloos, en daardoor uiterst gevaarlijk)

5) Vergiftiging door prikkelende gassen:
*) Tranende ogen, niezen, braken en benauwdheid
*) Inwerking op huid, oogslijmvliezen en slijmvliezen van ademhalingsstelsel. Hoestneiging.

6) Inademing van verdovende gassen:
*) Inwerking op het zenuwstelsel van het slachtoffer, waardoor deze bewusteloos raakt.

Behandeling:

ANTIGIFCENTRUM BELLEN: 070/ 245 245

1) Vergiftiging langs het spijsverteringsstelsel:
*) Eerst antigifcentrum bellen alvorens een behandeling zelf te starten.
*) Elke informatie betreffende de chemische stof verschaffen aan het centrum (fles, verpakking, etiket,…)

2) Vergiftiging langs ademhalingsstelsel:
*) Het slachtoffer uit de betroffen omgeving brengen
*) Ook voor eigen veiligheid zorgen door een vochtige doek voor uw mond en neus te houden opdat u zelf ook niet bevangen wordt!
*) Antigifcentrum contacteren.

3) Vergiftiging langs de huid:
*) Bij insektenbeten de angel verwijderen en ijs op de plaats van beet of steek leggen. Wanneer de persoon ongesteld wordt, onmiddellijk een arts contacteren. Het kan zijn dat het slachtoffer allergisch is en dan moet bliksemsnel gehandeld worden.

Verstikking:

Uitzicht:
*) Het slachtoffer verliest plots of gedeeltelijk het bewustzijn.
*) Hij/zij vertoont een snelle en oppervlakkige ademhaling die steeds onregelmatiger wordt en uiteindelijk stilvalt.
*) Zwakke pols
*) Het slachtoffer vertoont een bleke of blauwe huidskleur

Behandeling:
*) Doen hoesten, desnoods braken
*) Heimlich maneuver toepassen indien het slachtoffer een prop in het verkeerde keelsgat heeft gekregen. Zie hiervoor de specifieke ‘verstikking’ pagina van deze site.

Electrokutie:

Bij elektrokutie doen zich twee letsels voor:
*) Verbranding
*) Hartritmestoornissen.

De ernst ervan is afhankelijk van de tijdsduur van de blootstelling aan stroom. De gevolgen zijn individueel verschillend van persoon tot persoon omdat bijvoorbeeld een droge, dikke huid een slechter geleider is dan een vochtige huid. Raak daarom nooit een elektrisch toestel aan met natte handen. Wanneer het slachtoffer moet weggetrokken worden van een onder spanning staand toestel, gebruik dan isolerende materialen zoals een houten stok, rubber, leer of textiel. RAAK HET SLACHTOFFER NOOIT AAN MET BLOTE HANDEN, WANT DAN ONDERGAAT U HETZELFDE LOT!!!!!!!!!!!!!!!!!!