Header image  
Grootouders/Senioren: Halloween vieren  
line decor
   
line decor
   
 

Halloween vieren

 

Het begrip ‘Halloween’ komt van het Engelse ‘All Hallows Eve’ of  beter gezegd de avond voor Allerheiligen, dus de avond van 31 oktober. De feestdag gaat terug tot de tijden van de Kelten en in de Iers-Keltische kalender begon het jaar op 1 november, dus 31 oktober was oudejaarsavond. De oogst was binnen, het zaaigoed voor het volgende jaar lag klaar en dus was er even tijd voor een vrije dag, het Keltische nieuwjaar of Samhain (uitspraak Saun, het Ierse woord voor de maand november). De Kelten geloofden namelijk dat op die dag de geesten van alle gestorvenen van het afgelopen jaar terug kwamen om te proberen een levend lichaam in bezit te nemen voor het komende jaar.

Toen de Romeinen de Britse eilanden binnenvielen, vermengden ze de Keltische traditie met hun eigen tradities, die eind oktober natuurlijk de viering van de oogst betroffen, en ook het eren van de doden. In de negende eeuw van de huidige tijdrekening gaat het feest zich vermengen met een christelijk gebruik waarbij op Allerzielen (2 november) in lompen gehulde christenen en bedelden om zielencake (brood met krenten). Voor elk brood beloofden ze een gebed te zeggen voor de dode verwanten van de schenker, om op die manier zijn bevrijding uit de tijdelijke straffen van het vagevuur te versnellen en zodoende zijn opname in de hemel te bespoedigen. Het "Trick or Treat" spelletje vindt wellicht daar zijn oorsprong.

Het feest is uiteindelijk in de negentiende eeuw door Ierse immigranten naar de VS gebracht. In Ierland was de aardappeloogst mislukt, de Grote Hongersnood decimeerde razendsnel de bevolking en de Ieren begonnen omstreeks 1840 massaal naar Amerika te vluchten. Het is daar dat Halloween is uitgegroeid tot een groots feest, waarna het zich op einde van de twintigste eeuw stilaan over de ganse wereld begon te verspreiden.

 

Welke figuren en tradities?

In Nederland en België wordt er steeds meer aandacht besteed aan het Halloweenfeest/Allerheiligenavond. Dit gebeurt meestal door het versieren van hun huizen of vaak de living wat op te smukken met Halloweendecoratie. Dit gebeurt dan vaak met afbeeldingen of figuren van heksen, spinnen, skeletten, pompoenhoofden,… De winkels ine Europa zijn massaal op deze feestdag gesprongen en vanaf eind september tot begin november is er een enorme keuze aan Halloweendecoratie materiaal voor handen.

Het van deur tot deur gaan door kinderen om snoep op te halen is in Europa nog niet ingeburgerd. In Amerika is het evenwel razend populair. De kinderen verkleden zich als spook, heks, monster,… en gaan van deur tot deur, bellen aan en roepen ‘Trick or treat!’, waarna ze een snoepje krijgen van de huiseigenaar. De mensen die het gebruik willen verderzetten, gaan dan ook hun huis mooi Halloween-aankleden, zodat de kinderen weten dat er snoepje te scoren valt.

Lees ook onze pagina over 'Stress rond de feestdagen vermijden'.