Header image  
Zwangerschap: Zwanger op latere leeftijd
 
line decor
 

 
 
 


   

Zwanger op latere leeftijd

 

 

In een veranderende maatschappij waarbij de vrouw eveneens een carrière kan opbouwen, heeft voor de trend gezorgd dat vrouwen steeds op hogere leeftijd zwanger werden. Een veeleisende carrière en een kinderwens kunnen voor veel koppels als een onmogelijke combinatie lijken, maar dit is niet het geval. Vandaag zijn er voldoende efficiënte oplossingen om de komst en de opvoeding van een kind te combineren met een druk professioneel leven. Hoe langer de vrouw wacht met haar kinderwens, hoe groter de kans op enerzijds gezondheidsrisico’s bij baby en moeder. Ook zal de mogelijkheid om zwanger te raken moeilijker (maar niet onmogelijk!) zijn in de 30+ leeftijdscategorie dan bij de twintigers. 

Elke ouder wil een gezonde baby, maar men kan niet ontkennen dat een zwangerschap op latere leeftijd gezondheidsrisico’s inhoudt. De kans dat het kind met een afwijking ter wereld komt, is niet ondenkbaar en zeker niet te verwaarlozen. De meest gekende afwijking is een kindje met het Down-syndroom. Bij een 20-jarige vrouw is de kans op een kind met een afwijking 1 op 1500. Bij een 36-jarige is deze kans al 1 kans op 300 en bij een 40-jarige is dit gestegen tot 1 op 100. Deze cijfers zijn reëel en niet verwaarlozen. Omwille van deze reden zal de gynaecoloog via prenatale onderzoeken het risico op bepaalde afwijkingen trachten in te schatten. Zie hiervoor onze pagina over prenatale onderzoeken. Het is wel interessant om weten dat de leeftijd van de vader geen rol speelt als er sprake is van een dergelijke afwijking.

 

Oudere en zwaarlijvige vrouwen zijn gevoeliger voor zwangerschapdiabetes, al kan deze ziekte ook bij een jongere vrouw optreden. Ze wordt vaak miskend, maar komt toch voor bij  bij 1 à 2% van alle zwangere vrouwen. De aandoening treedt meestal op in de tweede helft van de zwangerschap, maar gaat vaak niet gepaard met zichtbare symptomen. Het gebrek aan zichtbare symptomen houdt een direct risico in voor de foetus. Een controle hierop tussen de 24ste en de 28ste week van de zwangerschap is zeker aan te raden. Indien de dokters zwangerschapdiabetes tijdig opsporen, kan de ziekte perfect opgevolgd en gecontroleerd, zodat de zwangerschap alsnog veilig verloopt.

Een late zwangerschap hoeft niet steeds negatief te zijn! De kans dat men een gezond kind op de wereld brengt, is nog altijd groter dan het risico op een gehandicapte baby. Maar indien men zich als vrouw niet van de risico’s bewust is, kunnen mogelijke gevolgen hard aankomen.