Header image  
Nieuwgeborenen: Introductie van de baby aan de kinderen binnen het gezin
 
line decor
 

 
 
 


   

Introductie van de baby aan de kinderen binnen het gezin.

 

Of het nu uw tweede kindje of uw vijfde kindje is, de overige kinderen voorbereiden op de komst van een ander kind, kan behoorlijk moeilijk blijken. De manier waarop en het tijdstip wanneer u het zult vertellen, kan een heel groot verschil maken in de reactie. De meeste ouders aanzien, terecht, de geboorte van een nieuw kind als een zeer positief gebeuren. De wijze waarop dit gebeurt is uitermate belangrijk, omdat de overige kinderen ook op één of andere wijze gerustgesteld moeten worden van hun eigen belangrijkheid voor het gezin.

Wanneer het vertellen aan uw andere kinderen:

Idealiter wilt u het heuglijke nieuws zo laat mogelijk in de zwangerschap vertellen, omdat (jonge) kinderen nog geen goed concept van tijd hebben. Als de geboorte nog zes maanden gaat duren, kunt u zich gedurende dit halfjaar aan constante vragen over het tijdstip mogen verwachten. Het is dan best om de geboorte te kaderen rond een gebeurtenis die ze een beetje kunnen inschatten, zoals rond bepaalde feestdagen. Ook kunt u zeggen dat de geboorte zich rond een bepaald seizoen situeert. Een ouder kind met beter tijdsconcept kan de mogelijke geboortedatum beter inschatten.

Wanneer de kinderen het weten voor andere volwassenen binnen de familie, versterkt het hun gevoel van eigenwaarde ten opzichte van de (andere) onwetende volwassenen. Maar vertel het zeker niet aan uw kind, als u het nog niet wilt meedelen aan de rest van de familie. Kinderen kunnen zeer moeilijk geheimen voor zich houden.

Wat te vertellen?

De leeftijd van uw kinderen bepaalt ook voor een groot deel de hoeveelheid informatie die u wilt meedelen. U zult zeker vragen krijgen over de conceptie van de nieuwe baby, dus u moet zich voorbereiden hierop. Een peuter zal u wellicht enkel vragen waar de baby vandaan komt en waar hij zit. U kunt hem of haar meedelen dat de baby in de buik van mama groeit en eruit zal komen als ie groot genoeg is. Voor hen is dit antwoord ruimschoots voldoende. Voor een kind van lagere schoolleeftijd zal meer details wensen en dieper inzoomen op de komende gebeurtenis. Ook het hoe en waarom zullen uitgespit worden. Bereid u hierop voor. Bij een tiener kunt u deze gebeurtenis aangrijpen om dieper in te zoomen op sexualiteit, menselijke voortplanting en het gezinsleven. Ook uw eigen waarden en normen kunt u dan nader toelichten.

Ongeacht de leeftijd van de kinderen, gebruik steeds de juiste terminologie van de lichaamsdelen en hun functies. De schroom die u zou hebben, verdwijnt snel, indien u bepaalde gevoelige termen of woorden meermaals gebruikt hebt. U helpt uw kind ook om bepaalde lichaamsdelen als penis en vagina juist te benoemen, zodanig dat ze na een tijd niet opnieuw de juiste benamingen moeten aanleren, indien u eerst voor meer verbloemende versies ervan opteert. Gebruik ook de overvloed aan boeken en informatie op het internet om uw kinderen te informeren. In de bibliotheek zal de bibliothecaris u zeker kunnen verder helpen. Als uw kind u vragen stelt, beantwoord ze dan ook zo goed mogelijk. Bij jongere kinderen kan het zijn dat u meermaals antwoord moet geven op dezelfde vragen.

 

Hoe zal de baby de andere kinderen beïnvloeden?

De vragen van uw kinderen zullen niet alleen gaan over de herkomst van de baby. Kinderen zijn van nature een beetje egocentrisch en ze zullen u vragen wat de impact van de baby op hun leven zal zijn. Wanneer het kind de komst van de jongeling juist situeert en accepteert, zal hij of zij zich beginnen afvragen of ze nog voldoende aandacht van papa en mama zullen krijgen en of de nieuweling niet teveel aandacht en materiële zaken (speelgoed) gaat claimen. Hoe fantasierijker het kind, hoe erger de angsten hieromtrent kunnen zijn. U kunt uw kind geruststellen door te zeggen dat zij nu grote broer of zus zullen worden en hoe hun jongere broer of zus van hen gaat houden,… . Wanneer u over de baby praat, praat dan over ‘onze’ baby en niet ‘mijn’ baby. Op die manier gaan ze de baby als deel van hun ‘eigendom’ binnen het gezin beschouwen.

Indien de komst van de baby betekent dat het kind naar een grotere kamer moet verhuizen, plan dit dan ruimschoots voor de geboorte. Verwijder het kind niet uit zijn ledikant net na de geboorte, want dit kan dan in zeer slechte aarde vallen. Leg hen uit dat ze groot geworden zijn en dus klaar voor een groter bed.

Wanneer uiteindelijk alle vragen beantwoord zijn, kunnen de oudere kinderen u wat ontgoochelen in hun reactie naar de nieuwe baby, wanneer ie er is. Tijdens de zwangerschap kunt u zelfs vaststellen dat tieners zich een beetje schamen voor de buik van mama in het bijzijn van anderen. Kinderen van deze leeftijd kunnen zich moeilijk voorstellen dat papa en mama nog een sexuele relatie hebben en aanzien de zwangerschap als iets wat hun ‘oude’ ouders hebben uitgespookt en waarvoor ze zich een beetje schamen onder leeftijdsgenoten. U kunt dit actief ondervangen door hen te wijzen op andere jonge broertjes en zusjes onder hun vrienden. Het gebeurt dus ook bij ouders van hun leeftijdsgenoten. Let er bij tieners ook op dat u niet teveel nadruk legt op de ‘hulp’ die ze bij de verzorging van de baby zullen kunnen geven. Dit schrikt hen af.

Betrek uw oudere kinderen.

Kinderen van alle leeftijd helpen u graag in het doorlopen van de babykleertjes. Spreid ze uit en vertel hen hoe ze vroeger ook bepaalde kleren  hebben gedragen. Ze voelen zich dan betrokken. Wanneer er in de onmiddellijke omgeving ook pasgeboren kinderen zijn, neem ze dan een keer mee, zodanig dat ze kunnen inschatten wat een baby juist omhelst binnen een gezin.

Uw kinderen goed voorbereiden op de komst van een baby, zal zeker helpen wanneer het zover is.

De baby thuisbrengen.

Er zijn drie manieren die men als best beschouwd om de nieuwe baby thuis te introduceren:

*) Sommige ouders vinden dat de andere kinderen best even bij opa en oma of andere familie blijven totdat mama en de baby thuis geïnstalleerd zijn.

*) Sommige ouders vinden dat het kind of de kinderen papa vergezellen naar het ziekenhuis om mama en de baby op te pikken.

*) Sommige ouders vinden dat het kind een deel van het receptiecomité thuis moet zijn. Ze vinden dat mama dan, indien mogelijk, wat extra tijd spendeert aan het oudste kind(eren).

Is het interessant om het ouder kind ook een geschenkje te geven? Sommige ouders vinden het inderdaad een goed idee om het ouder kind met een geschenk te verrassen. Op die manier wordt de komst van de baby gevierd en krijgt het ouder kind een bevestiging van zijn nieuwe status als oudere broer of zus. Er mag  hier evenwel niet in overdreven worden, omdat zelfs jonge kinderen doorhebben wanneer ze ‘omgekocht’ worden.

 

Wennen aan de baby.

De reactie van de oudere kinderen zal afhangen van hun leeftijd en persoonlijkheid. Hoe voorbereid ze ook zijn, ze zullen toch verrast worden en wellicht ietwat teleurgesteld reageren. De baby is immers niet de nieuwe speelgenoot, die ze verwachten, noch het immer lachende kindje dat ze verwacht hadden. Zelfs het geslacht kan een teleurstelling voor hen zijn, net zoals het feit dat ie niets anders doet dan slapen, eten, huilen en de aandacht van de ouders opeisen.

Het grote probleem zal steeds tijdsgebrek zijn, u zult er nooit genoeg van hebben. Veel ouders voelen zich ook een beetje schuldig doordat ze minder tijd in hun oudere kinderen kunnen steken door de zorg van de jongste. Één manier om zichzelf beter te voelen en om het andere kind gewild te doen voelen, is hem of haar te betrekken bij de verzorging van het jongste kind. Zelfs een tweejarige kan een pamper gaan halen of het jongste kind meehelpen afdrogen na een badje. Kleine kinderen kunnen meehelpen om de vuile kleedjes van de baby op te ruimen, te helpen burpen en om het jongste kind wat te verrassen met kinderliedjes.

Laat uw kind ook de baby in een kussen vasthouden, waarbij u zelf evenwel steeds in de buurt bent. Als u flessenvoeding geeft, laat het oudste kind bijvoorbeeld de fles ook wat vasthouden. Licht het kind ook in over de fontanel op het hoofdje van de baby, zodanig dat hij of zij weet over deze gevoelige plaats, maar wees ook niet ongerust indien ze die plaats aanraken, er zit een dik membraan onder. Laat het ouder kind ook nooit onbeheerd alleen met de baby, u moet er altijd bijblijven om ze in de gaten te houden. Een kind mag de baby nooit zelf dragen of oppakken. Leg dit goed uit aan uw oudere kinderen. Indien u toch even de kamer moet verlaten, leg de baby dan in zijn park, zodanig dat ie veilig alleen ligt.

De voedingstijd is een moeilijk tijd, omdat het ouder kind zich op dat ogenblik een beetje uitgesloten kan voelen. Probeer tijdens de voeding, wanneer uw ouder kind niet slaapt, met uw vrije hand het ouder kind ook wat te knuffelen. Indien ze slapen, kunt u uw aandacht onverdeeld uitsluitend aan de baby geven. Het oogcontact tijdens de voeding is immers levensnoodzakelijk.

Wanneer u merkt dat uw ouder kind terug borstvoeding of flesvoeding vraagt, dan wordt u geconfronteerd met een kind dat probeert om aandacht te concurreren met de baby en dit op het diens niveau. Het is meer een sein van stress dan van jaloezie. De beste manier om hiermee om te gaan is om er licht overheen te gaan en zonder kwaadheid of ontgoocheling te reageren. Het gaat immers snel voorbij. Wees kwistig met complimentjes wanneer ze zich opnieuw naar hun leeftijd gedragen en beloon ze met ‘volwassen’ complimenten, door ze bijvoorbeeld langer te laten opblijven.

Omgaan met rivaliteit.

Echte jaloezie zal u ook meer opmerken bij kinderen vanaf twee tot vier jaar. De oudere kinderen gaan de baby immers meer aanzien als iets om trots op te zijn. De jongere kinderen gaan de baby meer zien als een persoontje dat alle aandacht opeist en dan kan jaloezie ontstaan. U moet dit ondervangen door ook de jongere kinderen voldoende aandacht en complimenten te geven. Ook de partner kan dit goed ondervangen door extra tijd in de jongere kinderen te steken.

Wees ook niet verrast als een jonger kind opeens aan u vraagt om de huilende baby terug te brengen. Daarnaast voelt ie zich ook jaloers op al die aandacht voor de krijser. U kunt het gemoed van het kind opkrikken door te stellen hoe gelukkig de baby wel niet is met zo’n grote broer of zus. Hij of zij helpt immers om de baby te verzorgen en de baby is hiervoor zeer dankbaar. Maar vergis u niet, in deze fase kunnen ze gemeen om de hoek komen en moet u ze goed in de gaten houden. In deze fase kan er gepitst, gekrabd of zich zelfs op de baby neerzetten, indien u ze niet in de gaten houdt. Ze voelen het zelf nog niet aan als iets slechts, omdat ze hiervoor de maturiteit nog missen. Rond deze periode MOET u een stalen discipline en nultulerantie toepassen rond de behandeling van de baby.

Tegen de leeftijd van drie jaar begrijpen ze dat het fout is om de baby pijn te doen. Maar blijf ze in de gaten houden, omdat ze de impact van hun klopjes en aaitjes nog niet goed kunnen inschatten. Deze kunnen harder aankomen dan ze zelf verwachten. Indien het kind boos reageert op de baby, laat hem goed verstaan dat er geen alternatief is dan samen op te groeien naar volwassenen. Toon begrip voor hun ongemak, maar laat hen goed verstaan dat ze samen zullen moet opgroeien en dat u als ouders er het beste van zult maken.

Sommige voorschoolse kinderen gaan ver in het zoeken naar aandacht bij papa of mama. Ze willen de aandacht van bij de baby vandaan halen en alle manieren zijn dan goed. Zulke gevoelens kunnen sterk zijn, maar u moet ze bevestigen en uw kind aansporen om erover te praten.