Header image  
Kinderziektes: Hyperthyreoïdie of een te snel werkende schildklier  
line decor
 
line decor
   
 

Hyperthyreoïdie of een te snel werkende schildklier 

De schildklier, ondanks zijn geringe grootte, heeft een enorme invloed op talloze lichaamsprocessen. De werking van de schildklier wordt aangestuurd door de hypofyse, een kleine klier in het hoofd gelegen onder de hersenen. Deze stimuleert de schildklier tot de aanmaak en afgifte van schildklierhormonen door het schildklierstimulerend hormoon, TSH genaamd. Om schildklierhormoon te maken heeft de schildklier jodium nodig, die uit het bloed worden gehaald. De schildklier maakt hierop heel veel T4 en ongeveer 20% van de benodigde voorraad T3 aan. T4 doet vooralsnog niets in het lichaam, het moet worden omgezet naar het werkzame hormoon T3 en deze omzetting gebeurt in de lever.

Als de schildklier te snel werkt, met andere woorden, teveel schildklierhormoon aanmaakt, spreekt men van hyperthyreoïdie. Bij een te snelle werking van de schildklier wordt de afgifte van TSH uit de hypofyse onderdrukt.

 

De oorzaken?

Er kunnen verschillende oorzaken zijn, waaronder:

*) Auto-immuunziekte waarbij het lichaam afweercellen vormt tegen de eigen schildklier.
*) Schildklierziekte waarbij deze uitzet en te groot wordt, met als gevolg dat het teveel schildklierhormoon aanmaakt ten gevolge hiervan.
*) Een gezwel op de schildklier, waarbij er een te snelle schildklierwerking ontstaat.
*) …

De symptomen?

Bij een te snel werkende schildklier kunnen er verschillende symptomen optreden, maar de mate waarop en wanneer varieert van persoon tot persoon. Veel voorkomende symptomen bij een te snel werkende schildklier zijn oa:

*) (Onverklaarbare) gewichtsafname.
*) Kortademigheid.
*) Fel zweten.
*) Verhoogd hartslagritme.
*) Spiertrillingen.
*) Bolle uitpuilende ogen.
*) Vergroting van de schildklier.
*) Onregelmatige menstruatiecycli.
*) Darm- en stoelgangklachten.

 

Diagnose en behandeling:

De diagnose zal gebeuren door een endocrinoloog, vaak na doorverwijzing door de huisarts. Met behulp van het klachtenpatroon en/of een bloedproef verwijst deze laatste de patiënt door. In de bloedtest wordt oa het T4, T3 en TSH gehalte getest. Wanneer het TSH-gehalte te laag is, in combinatie met normale of verhoogde T4,T3 gehaltes kan dit wijzen op een te snel werkende schildklier. De endocrinoloog zal de diagnose via de bloedproef stellen. De behandeling en medicatie wordt eveneens volledig opgesteld door de endocrinoloog. In sommige gevallen zal deze opteren om een gedeelte van de schildklier te verwijderen. Levenslange opvolging door de endocrinoloog is sowieso noodzakelijk. Lees ook onze pagina over een ‘te traag werkende schildklier’.