Header image  
Kinderziektes: Tandenknarsen  
line decor
 
line decor
   
 

Tandenknarsen

Wanneer u naar uw slapend kind kijkt, wilt u een rustig kind zien dat geniet van zijn dromen, licht ademt en soms wat zucht. Maar sommige ouders horen het geluid van knarsende tanden. Dit is niet ongewoon bij kinderen.

Wat is nu juist tandenkarsen?
Tandenknarsen ontstaat doordat het kind zijn tanden over mekaar beweegt. Dit gebeurt vaak tijdens de slaap en tijdens momenten van stress. Drie van de tien kinderen gaan tandenkarsen en dit gebeurt vaker bij kinderen onder de vijf jaar.

De oorzaken.
Bij sommige kinderen ontstaat het tandenknarsen doordat de onderste en bovenste rij tanden niet goed ‘uitgelijnd’ staan. Andere kinderen doen het omwille van oorpijn of het krijgen van nieuwe tanden. Sommige kinderen tandenkarsen juist om de pijn te verlichten. De meeste kinderen gaan het tandenkarsen ontgroeien.

Wanneer het kind blootstaat aan stress, op school bijvoorbeeld of ten gevolge van veranderingen in zijn leven (nieuw kindje thuis, andere school,…). Ook discussies met de ouders kunnen aanleiding geven tot stress, gevolgd door tandenknarsen. Het tandenknarsen komt ook vaker voor bij hyperactieve kinderen.

In extreme gevallen kunnen de tanden door het knarsen beschadigd worden, waardoor er oa temperatuurovergevoeligheid bij de bewuste tanden kan ontstaan. Ook kan er tandpijn en kaakpijn erdoor ontstaan.

 

De diagnose

De meeste kinderen die tandenknarsen, zijn er zich totaal niet van bewust, maar worden er op gewezen door naasten.

Enige signalen om in de gaten te houden:

*) Tandenknarsgeluiden bij het slapen
*) Klachten van het kind over een pijnlijke kaak of aangezicht in de morgen
*) Duimzuigen
*) Nagelbijten
*) Knagen op potloden en speelgoed

Als u vermoedt dat uw kind tandenknarst, is het best om een tandarts op te zoeken. Deze zal de tanden onderzoeken op slijtage en lucht of water sproeien op de tanden om te zien of er overgevoeligheid bestaat.

Als er schade wordt geconstateerd, zal de arts aan uw kind bepaalde vragen stellen, zoals:

*) Hoe voel je je als je gaat slapen?
*) Ben je zenuwachtig of angstig over iets?
*) Ben je kwaad op iets of iemand?

Dit onderzoek gaat de tandarts in staat stellen om te zien of het tandenknarsen anatomisch of psychologisch veroorzaakt wordt. Hieruit gaat hij/zij dan een behandeling voorstellen.

De behandeling van tandenknarsen

De meeste kinderen groeien uit de tandenknarsperiode, maar als ouders is het best om dit goed in de gaten te blijven houden. Ook geregelde bezoekjes aan de tandarts zijn zeker niet verkeerd.

In sommige gevallen gaat de tandarts een tandbeschermingsbeugel voorschrijven. Het gebit van uw kind wordt via een pasta gemodelleerd en hieruit wordt een persoonlijke beschermingsmondstuk gemaakt. Hierdoor gaan de tanden ’s nachts niet meer over mekaar kunnen schuren. Dit mondstuk vergt wel gewenning natuurlijk.

 

Kinderen met tandenknarsen ondersteunen
Of het tandenknarsen nu  anatomisch of psychologisch gerelateerd is, blijft het een feit dat een kind dat zich ontspant voor het slapengaan, véél minder last ervan gaat hebben. Een warm bad, een boek lezen, alles wat ontspant, kan helpen.

Tandenknarsen gerelateerd aan stress, dient aan de bron worden aangepakt. U zult moeten proberen de oorzaak van de psychologische stress te vinden. Indien het een complex probleem omhelst, kunt u dit best verder opnemen met uw huisarts. Deze zal dan een aangepaste professionele behandeling vooropstellen.

Hoe lang duurt het tandenknarsen?


Meestal groeien de kinderen uit dit fenomeen. De meeste kinderen stoppen ermee, wanneer ze hun melktanden verliezen. De permanente tanden zijn véél gevoeliger voor pijn, vandaar. Toch blijven er gevallen bekend dit tot in hun adolescentie tandenknarsen. Het blijft bestaan tot de uiteindelijke (psychologische) oorzaak wegvalt.

Preventie van tandenknarsen?


Omdat tandenknarsen vaak een natuurlijke reactie van het kind is op groei en ontwikkeling, kunnen de meeste gevallen niet vermeden worden. Stressgerelateerd tandenknarsen wel en wel door het praten met uw kinderen over hun gevoelens en stress. Eventuele stress en angst kunt u dan als ouder bij uw kind trachten weg te nemen.