Header image  
Kinderziektes: Schedelscheefgroei en redressiehelm  
line decor
 
line decor
   
 

Schedelscheefgroei en redressiehelm

 

Sinds een aantal jaren wordt geadviseerd om de kinderen op hun rug te leggen tijdens het slapen. Het risico op wiegendood wordt hierdoor beperkt, maar het aantal baby’s met een afwijkende schedelvorm neemt er wel mee toe. Daarnaast kan er ook scheefgroei ontstaan doordat de schedelnaden vervroegd dichtgaan en/of het kind een bepaalde voorkeurshouding voor het slapen heeft.

Een aantal kinderen met een afwijkende schedelvorm kan met behulp van een redressiehelm geholpen worden, mits men er vroeg genoeg bij is en de schedelnaden dus nog niet zijn dichtgegroeid. Na de vijfde maand neemt de schedelgroei stilaan af en is spontaan herstel van een mogelijke afplatting niet meer mogelijk. Meestal herstelt de schedel zich natuurlijk, maar na de vijfde maand is dit niet meer het geval en zal de behandelende arts opteren voor redressiehelm-behandeling. Een redressiehelm gaat het hoofdje groeiruimte geven op plaatsen waar het nodig is, met name daar waar de afplatting is. Zelfs indien het kind in zijn voorkeurshouding ligt en dus op de afplatting, zal met behulp van een redressiehelm het probleem opgelost raken.

 

De meeste mensen kijken wel raar op van zo’n helmpje, maar deze doen geen pijn. Ze oefenen ook géén druk uit om de vorm van het hoofd te wijzigen. Het enige wat er gebeurt is dat men het schedeltje groeivrijheid geeft op de plaats waar men het nodig acht, met name de afplatting. Op andere plaatsen, krijgt de schedel deze ruimte niet. Een op maat gemaakte helm veroorzaakt helemaal geen pijn, maar het is essentieel dat u als ouders/grootouders bekijkt of er eventueel drukpunten ontstaan, doordat de foaming aan de binnenkant van de helm nog niet helemaal correct uit/weggesneden is. De behandelende arts zal u goed bijstaan in het leren op-en afzetten van het helmpje, wat in eerste instantie toch wel wat oefening vergt.

Zoals gezegd, gebeurt de redressiehelm-behandeling onder behandeling van een arts en zal deze de verschillende mogelijkheden en helmpjes voor u kind overlopen en de juiste kiezen.
De ouders hebben een heel belangrijke verantwoordelijkheid bij deze therapie, zeker in de beginfase, wanneer de voorbereidingen en metingen voor de helm moeten gebeuren. Ook in de eerste fase, als het kind de helm bijna de ganse dag moet dragen, zullen moeilijk maar enorm belangrijk voor uw kind. De hele therapie duurt meestal tussen drie tot zes maanden, maar het kind zal goed mee varen voor zijn verdere leven. Tijdens de therapie en bij de nazorg zal de behandelende arts steeds nauwgezet het kind opvolgen, zodat correct en snel ingegrepen kan worden.