Header image  
Kinderziektes: Polio of kinderverlamming  
line decor
   
line decor
   
 

Polio of kinderverlamming

Poliomyelitis, ook wel kinderverlamming of verkort polio genoemd, is een virusziekte. Het is een ontsteking van de grijze stof in het ruggenmerg. Deze ziekte wordt veroorzaakt door het poliovirus.

Verspreiding en symptomen

Het virus wordt via de ontlasting van besmette personen verspreid. Door slechte hygiëne kan het virus van de ene op de andere mens worden overgebracht. De incubatietijd is meestal 6-20 dagen, maar wat langer of korter kan ook. Polio verloopt tegenwoordig meestal zonder ernstige verschijnselen, ongeveer 95 % van de 'patiënten' merkt niet of nauwelijks iets van de ziekte. Deze mensen verspreiden wel het poliovirus. Ongeveer 5% heeft wat vage algemene klachten als keelpijn of last van de buik. Slechts in 1 besmetting op 100 à 1.000 treedt verlamming op. Bij volwassenen ligt dit risico hoger dan bij kinderen.Bij minder dan 1% van de besmette personen treden spierverlammingen op. Er bestaat geen behandeling voor polio en verlammingen ontstaan door de ziekte zijn ongeneeslijk. Ze geven aanleiding tot blijvende spierzwakte en bij groeiende kinderen misvorming van ledematen. Dit komt doordat bepaalde spieren niet meer werken en de wel nog functionerende spieren hierdoor de ledematen kunnen scheeftrekken. Ook kan het aanleiding geven tot de dood, als de ademhalingsspieren verlamd raken. De kans op een dergelijke afloop is groter naarmate men ouder is op het moment van besmetting.

 

Vaccinatie

Tot nu toe werd in België enkel het verzwakt oraal vaccin (OPV) gebruikt. Dit heeft het voordeel dat het spotgoedkoop is, gemakkelijk toe te dienen en zeer efficiënt. Het voornaamste nadeel en reden van vervang ervan, is dat sommige virussen in de ingewanden bepaalde mutaties kunnen ondergaan waardoor ze virulenter worden. Dit houdt opnieuw een zéér gering risico (1 op 2.5 miljoen vaccinaties) op polio met verlamming bij de gevaccineerde persoon en bij niet-gevaccineerde personen in zijn onmiddellijke omgeving. In België is men daarom vanaf 2001  overgeschakeld op een inspuitbaar poliovaccin dat volledig veilig is.

Meestal opteert men voor een vaccinatie tegen meerdere ziektes. Hierdoor moet het kind minder geprikt worden en is het binnen de leeftijd van 15 maanden reeds voor ettelijke ziektes gevaccineerd. Vaak worden de vaccinatie dan ook uitgevoerd bij de plaatselijke afdelingen van Kind en gezin. Dit gebeurt volkomen gratis.