Header image  
Kinderziektes: Hepatitis  
line decor
   
line decor
   
 

Hepatitis

Het woord ‘hepatitis’ betekent ontsteking van de lever, zonder dat er een eigenlijke specifieke reden wordt gesteld. Bij iemand met hepatitis kan dit te wijten zijn aan:

*) meerdere afwijkingen, inclusief ontsteking van de lever veroorzaakt door virale of bacteriële infectie.
*) een beschadiging van de lever door gif
*) een beschadiging van de lever door een aanval van het eigen afweersysteem, ten gevolge van een afwijking hieraan
*) een trauma opgelopen in de buik in de nabijheid van de lever
*) een onderbreking van de bloedtoevoer naar de lever

Hepatitis wordt in de meeste gevallen door één van de volgende drie virussen veroorzaakt:

*) Hepatitis A virus
*) Hepatitis B virus
*) Hepatitis C virus

Hepatitis A

Bij kinderen is dit de meest voorkomende vorm van hepatitis. Hepatitis A wordt veroorzaakt door het hepatitis A virus, dat zich ophoudt in de stoelgang van besmette personen. Deze besmette stoelgang kan aanwezig zijn in zéér kleine hoeveelheid op voedsel of op voorwerpen (denken we aan deurklinken, pampers,…).

Hepatitis A wordt verspreid wanneer iemand:

*) iets eet wat gecontamineerd is met besmette stoelgang (vandaar dat dit virus zeer gemakkelijk overleeft en zich verspreid in onhygiënische omgeving)
*) In water, melk, voedsel en vooral in schelpdieren

Omdat hepatitis A op zich vaak een zeer milde infectie is, zeker bij kinderen, gaan veel mensen zich niet bewust zijn dat ze de ziekte hebben. Alhoewel de duur van de ziekte zich over een periode van zes maanden kan strekken, veroorzaakt  hepatitis A geen chronische leverziekte.

Hepatitis B

Hepatitis B wordt veroorzaakt door het hepatitis B virus. Dit virus kan een groot aantal symptomen bij de besmette persoon opwekken. Dit kan variëren van een licht ongemak tot  chronische leverziekte, die aanleiding kan geven tot leverkanker.

Het hepatitis B virus verspreidt zich door:

*) Besmette bloedtransfusie ( opgelet in derdewereldlanden)
*) Besmette naalden
*) Seksuele betrekkingen met een besmet persoon
*) Besmette lichaamsvochten (Bloed,speeksel,sperma,vaginale secreties, tranen en urine)
*) Hepatitis B besmette moeders naar hun baby(’s)

Hepatitis C

Hepatitis C wordt verspreid door in contact te komen met besmet bloed. De symptomen van hepatitis C komen overeen met die van de A en B virussen. Maar een besmetting met het hepatitis C virus kan leiden tot chronische leverziekte en is één van de hoofdoorzaken van levertransplantaties.

Hepatitis C wordt verspreid door:

*) Het gebruiken van besmette (drugs)naalden
*) Tattouages of bodypiercing met niet-ontsmette materiaal/naalden
*) Bloedtransfusies (derdewereldlanden opgelet!)
*) Overgang van moeder op haar baby(’s)
*) Seksuele betrekkingen

Hepatitis C is een gekend gevaar bij nierdialyse centra. In zeldzame gevallen kan een persoon besmet raken door samen te leven met een besmet persoon en voorwerpen te gebruiken die met diens bloed in aanraking zijn gekomen (scheermesjes, tandenborstel,…).

 

Diagnose:

De diagnose van deze ziekte kan gebeuren door bloedtesten

Uiterlijke tekenen en symptomen:

In een vroeg stadium kan hepatitis griepachtige symptomen opwekken zoals:

*) algehele lichamelijk malaise
*) koorts
*) eetlustverlies
*) overgeven
*) misselijkheid
*) diarree
*) gele verkleuring van de huid en het oogwit

Het gevaar van de ziekte is evenwel dat sommige mensen totaal geen symptomen in de beginfase hebben en aldus zich niet realiseren dat ze besmet zijn. Kinderen met hepatitis A gaan vaak milde tot geen symptomen vertonen.

Naarmate hepatitis verder vordert, gaan de symptomen beginnen wijzen naar een zieke lever. De stoffen die een lever normaliter uit het bloed verwijdert, beginnen zich op te bouwen in het bloed en gaan volgende symptomen veroorzaken:

*) Gele verkleuring van de huid en het oogwit
*) Een vieze adem
*) Een bittere smaak in de mond
*) Donkerbruine urine
*) Lichtgekleurde stoelgang (geelachtig)

Er kan zich ook buikpijn situeren net onder de rechterribben (gezwollen lever) of onder de linkerribben (gevoelige mild).

Besmettingsgevaar

Zowel hepatitis A, B en C zijn besmettelijk.

Hepatitis A kan verspreid worden door besmet voedsel en water, net zoals door onhygiënische praktijken (kinderdagverblijf, school, publieke toiletten,…). Toiletten en spoelbakken die gebruikt zijn door een besmet persoon moeten met antiseptische reinigingsmiddelen behandeld worden. Personen die samenleven met iemand die hepatitis heeft of die zo iemand moeten verzorgen, moeten hun handen wassen als ze contact hebben gehad met de persoon. Daarnaast moet men zich laten vaccineren als men naar landen gaat waar hepatitis A voorkomt.

Hepatitis B kan in bijna alle lichaamsvochten worden aangetroffen. De manier waarop men het kan oplopen is dus ook enorm gevarieerd. Het kan gaan van het drinken aan hetzelfde glas, seksuele betrekkingen tot gedeelde naalden. Men moet zéér strikte handhygiëne en algemene hygiëne erop na houden, indien men in contact komt met besmette personen. Men kan zich hiertegen laten vaccineren en zeker bij kinderen is dit aangewezen. U kunt hier vragen over stellen bij de bezoekjes aan Kind en Gezin.

Hepatitis C kan verspreid worden door gedeelde injectienaalden, besmette bloedproducten en in zeldzame gevallen via seksuele betrekkingen.

In de afgelopen jaren heeft een verbeterde medische technologie en ontsmettingspraktijken het risico op hepatitis via besmette bloedproducten en bloedtransfusies geëlimineerd. Maar doordat tattouages en piercings de laatste jaren zo populair zijn geworden, is het risico op het oplopen van hepatitis door ongrondig gesteriliseerde uitrusting toegenomen.

 

Preventie:

Over het algemeen kunt u virale hepatitis vermijden door:

*) er een goede hygiëne op na te houden en onhygiënische leefomgevingen te vermijden
*) extra op te letten indien u gaat zwemmen of iets drinkt in landen waar de hygiënische praktijken niet op westerse standaard staan.
*) Nooit schelpdieren eten die uit waters (kunnen) komen in de nabijheid van rioleringsbuizen.
*) binnen de familie er een goede handhygiëne op na te houden
*) anti-septische reinigingsmiddelen gebruiken voor het sanitair.

Omdat besmette naalden zo’n gevaar vormen, is het belangrijk om uw kinderen goed in te lichten over de gevaren van rondslingerend injectiemateriaal. Op bepaalde plaatsen waar veel drugsgebruikers (kunnen) vertoeven, is het gevaar reëel dat een kind ongewild besmet raakt. Licht uw kinderen goed in, dat ze altijd goed opletten, wat er op de grond ligt en waar ze spelen. Daarnaast moeten we ook niet naïef zijn en onze kinderen naarmate ze ouder worden goed inlichten over de gevaren van drugsgebruik en onveilige seksuele betrekkingen. Hepatitis is één van de vele (gevaarlijke) ziektes die hiermee opgelopen kunnen worden. Wij als ouders en grootouders hebben hierin een informerende taak.

Er zijn vaccinaties voor hepatitis beschikbaar en u dient dit best te overleggen met uw dokter welke hiervan nuttig kunnen zijn voor u en uw kinderen. Zeker als u gaat reizen is het best om dit met de dokter te bespreken en eventuele vaccinaties op zijn aanwijzingen te laten gebeuren. Er bestaat zowel een vaccinatie tegen hepatitis A en B. Voor hepatitis C is er evenwel géén vaccin.

Duur van de besmetting

Voor virale hepatitis, zal de incubatie (tijd nodig om besmet te raken, nadat men er aan blootgesteld is) afhangen van het type virus:

*) Hepatitis A: incubatietijd varieert tussen twee en zes weken
*) Hepatitis B: incubatietijd tussen vier en twintig weken
*) Hepatitis C: incubatietijd tussen twee en zesentwintig weken

Hepatitis A is maar actief over een korte periode. Als de patiënt herstelt, kan hij of zij het virus niet meer overdragen. Bij hepatitis B gaat ongeveer 90 % van de personen herstellen van de ziekte binnen een periode van zes maanden en dit zonder lange termijn effecten. Bij hepatitis C gaat evenwel tot 80% van de besmette personen NOOIT volledig herstellen en gaan deze mensen opgezadeld zitten met een chronische besmetting. Deze mensen gaan dus ook het virus kunnen blijven verspreiden en men zal dus levenslang hiermee rekening moeten houden, zowel de patiënt zelf als diens omgeving. Hepatitis B kan uiteindelijk ook aanleiding geven tot het afsterven van de lever (levercirrose).

Behandeling

Wanneer de symptomen ernstig zijn en de testen leverschade aantonen, is het vaak noodzakelijk hepatitis in het ziekenhuis te laten behandelen. De medicatie die beschikbaar is voor de verschillende vormen van hepatitis.

Milde hepatitis kan thuis behandeld worden. Besmette personen moeten rusten in bed, totdat de koorts en gele verkleuring weggaat. Kinderen met een verminderde eetlust, kunnen best frequenter kleinere porties tot zich nemen. Gezond voedsel met voldoende proteïne en koolhydraten in combinatie met voldoende drinken is aangewezen.

Wanneer uw arts contacteren?

Bel de arts indien uw kind:

*) symptomen van hepatitis vertoont
*) in een school of kinderopvang verblijft, waar iemand hepatitis heeft
*) blootgesteld is geweest aan een besmet persoon binnen de familie of vriendenkring

Indien u vragen heeft omtrent vaccinatie, stel deze dan onverwijld aan uw arts. Het kan zijn dat uw kinderen buitenschoolse activiteiten ondernemen (vrijwilligerswerk,…) waar ze mogelijk in contact kunnen komen met hepatitis. Lees ook onze hoofdpagina over kinderziektes.