Header image  
Kinderziektes: Is het nu griep of verkoudheid?  
line decor
 
line decor
   
 

Is het nu griep of verkoudheid?

Uw kind komt van school thuis met een zere keel, een hoest en hoge koorts. Is het griepvirus weer de ronde aan het doen? Of wordt u geconfronteerd met een verkoudheid?

De griep vertoont ergere ziekteverschijnselen dan een normale verkoudheid, maar het is vaak niet makkelijk om het onderscheid hiermee te kunnen maken.

U kunt u best volgende vragen stellen en op die manier beoordelen of u nu met griep of met een verkoudheid te maken heeft?

Vraagstelling

Griep

Verkoudheid

Was de opkomst van de ziekte …

Snel?

Langzaam?

Heeft uw kind …

Hoge koorts?

Geen tot milde koorts?

Is het kind in … mate uitgeput?

erge

Milde

Vertoont het kind …

Hoofdpijn?

Géén hoofdpijn?

Is de eetlust van het kind …

Verminderd?

Normaal?

Aanvoelt het kind zijn spieren als …

Pijnlijk?

Pijnloos?

Heeft het kind last van …

Rillingen?

Geen rillingen?

 

Ondanks deze duidingsvragen wees evenwel niet te snel om de ziekte van uw kind af te wimpelen als zijnde een gewone verkoudheid. Het blijft belangrijk te erkennen dat de griepsymptomen van individu tot individu verschillen en dat de symptomen tijdens het verloop van de ziekte ook nog eens kunnen veranderen. Indien u griep vermoedt, contacteer dan uw huisarts. Zelfs dokters moeten testen ondernemen om de diagnose van griep te stellen. Sommige ziektes, door bacteriën veroorzaakt, hebben immers dezelfde symptomen als griep (veroorzaakt door een virus). Het is belangrijk om de evolutie van de ziekte bij uw kind goed op te volgen. Bij twijfel en bij hoge koorts, moeite met ademhalen, erge hoofdpijn, zere keel en verwarrende indruk onmiddellijk de dokter bellen. Als zelfs gezonde kinderen complicaties bij griep kunnen krijgen, is griep zondermeer gevaarlijk voor kinderen met een medische aandoening. Als u vermoedt dat uw kind griep heeft, contacteer uw huisarts.

Behandeling.

Sommige kinderen met chronische aandoeningen gaan nog zieker worden bij griep en moeten zelfs gehospitaliseerd worden. Ook bij een baby en zeer jonge kinderen kan griep gevaarlijk zijn. Voor een zéér ziek kind of een kind met een al gebrekkige gezondheid, kan een arts een anti-viraal middel voorschrijven dat de griepsymptomen wat bestrijdt. Maar dit middel dient toegediend te worden binnen 48 uur na de eerste griepaanval. In de meeste andere gevallen moet griep uitzieken en kunt u enkel het kind voldoende vocht, rust en geruststelling aanbieden om de ziekte te boven te komen. Lees ook onze pagina over 'Buikgriep'.