Header image  
Vuurtje stoken
 
line decor
 
line decor
   
 
Vuurtje stoken

Voor ouders zijn de gevaren van vuur zeer duidelijk en ze houden hun kinderen ver verwijderd van eventueel onheil. De meeste kinderen begrijpen dat vuur hen en andere kan kwetsen, maar toch blijft het niet ongewoon dat kinderen door vuur gefascineerd zijn. Ze mogen immers één keer per jaar die fijne kaarsjes uitblazen en jammer genoeg smaakt dat altijd naar meer! Het is dus essentieel dat we onze kinderen goed informeren over de gevaren vuur en hen daarnaast ver verwijderd houden van lucifers, aanstekers en andere brandgevaarlijke materialen.

Toch, ondanks grote moeite vanwege de ouders, gaan kinderen met vuur spelen. Meestal kunt u nog op tijd ingrijpen en hen de gevaren van hun gedrag uitleggen. Ook de consequenties die u zult opleggen indien ze het nog eens doen, moet u goed in de verf zetten. Maar sommige kinderen zijn blijkbaar zo geobsedeerd door vuur, dat het een teken van emotionele gedragsproblemen is. Op dat ogenblik is er dus echt nood aan professionele hulp.

 

Waarom spelen kinderen met vuur?

Jonge kinderen doen het vaak uit pure nieuwsgierigheid. Ook als ze onverhoopt toegang hebben tot lucifers of aanstekers, kan het dus per ongeluk gebeuren. Vuur is iets wat ze in hun jonge jaren onderzoeken, net zoals bijvoorbeeld water. Maar vuur is enorm dodelijk, zeker omdat kinderen van deze leeftijd niet gepast kunnen reageren wanneer het misgaat.

Wanneer ze ouder worden, kan de drijfveer voor vuur gewoonweg pure fascinatie zijn. Ze vinden het leuk om bepaalde dingen in brand te steken. Normaliter is het een papiertje dat ze ontbranden met behulp van een vergrootglas. Normaliter geen reden tot ongerustheid, wel reden tot bijsturing vanwege de ouders!

Als een schoolgaand kind vuurtje stookt, zelfs na terechtgewezen te zijn, kan het sterke aanwijzing zijn dat professionele hulp nodig is. Zeker als het kind grote objecten in brand steekt of wil steken. Er bestaat dan een groot gevaar tot persoonlijk letsel of letsel aan derden!

U moet uw arts contacteren wanneer u volgende zaken ziet:

*) Ondanks weigering van de ouders toch extra brandstof op de open haard, barbecue, kampvuur toevoegt.
*) Lucifers, aanstekers of ander brandgevaarlijk materiaal verstopt, ondanks weigering van de ouders.
*) Kaarsen of vuurwerk aansteekt, zonder toelating.

Kinderen stoken vuur omdat ze kwaad zijn of aandacht zoeken. Ze hebben wellicht stress vanwege thuis, school of door hun vrienden. Het vuurtje stoken is dus een schreeuw om hulp.

Het is dus essentieel dat ouders of grootouders tot de wortel van het probleem komen en de onderliggende zaken aanpakken. Ook in dit geval is professionele hulp aangewezen.

 

Wat doen als uw kind vuurtje stookt?

De belangrijkste handeling is om het probleem niet te negeren, maar ook niet te denken dat een straf het kind onmiddellijk zal bijsturen. Vanuit een klein brandje kan immers een levensbedreigende situatie ontstaan. De kinderen die geregeld brand stichten, doen dit vaak omdat ze vroeger nooit bijgestuurd zijn.

Als het kind jong is, moet men proberen om het brandgevaarlijk materiaal uit het bereik van de kinderen te bewaren. Praat met het kind over de gevaren van vuur en hoe het gezin erdoor geschaad kan worden. Leg op dit moment ook goed uw huisregels betreffende vuur uit aan het kind. Bepaalde zaken zijn enkel voor volwassenen en het kind moet dit goed begrijpen, maar vooral goed uitgelegd krijgen.

Als het kind rond de vijf jaar is en brand sticht, kunt u best met de kinderarts of kinderpsycholoog babbelen. Misschien is het mogelijk om vanuit de lokale brandweer een voorstelling op school rond de gevaren van vuur te organiseren?

Preventie:

*) Maak het huis (vuur) veilig: Nooit brandgevaarlijk materieel laten rondslingeren. Bij jonge kinderen dus de lucifers en aanstekers buiten bereik houden. Daarnaast kinderen nooit alleen achterlaten (zelfs niet voor even) in de buurt van een brandende kaars of haard.

*) Leer de kinderen brandveiligheid en brandpreventie: Vanaf een jonge leeftijd kunt u de kinderen uitleggen dat vuur enerzijds gevaarlijk en anderzijds dodelijk is. Zorg dat kleine kinderen goed begrijpen waarom ze een minimum afstand van de open haard moeten aanhouden (minimum één meter!). Zorg dat uw kinderen u informeren wanneer bepaalde vriendjes of vriendinnetjes lucifers of aanstekers gevonden hebben.

*) Leg uw kinderen uit wat ze moeten doen als hun kleren vuur vatten. Leg hen ook uit wat ze moeten doen als de woning in brand staat.

*) Geef het goede voorbeeld en wees karig met vuur: Hoe minder kinderen vuur gemaakt zien worden, hoe beter.

*) Roken is verboden binnenshuis. De lucifers en aanstekers zijn bij rokers veel toegankelijker en het risico op brand stichten door de kinderen is veel hoger.

Vuur moet altijd een nultolerantie vanwege de ouders en grootouders krijgen. U kunt geen enkel risico nemen en moet dus steeds alert blijven op tekenen dat het kind mogelijks met vuur speelt. Het is immers onze taak om het gezin veilig te houden. Lees ook onze pagina's over 'Veiligheid thuis'.