Header image  
Roken en uw kinderen
 
line decor
 
line decor
   
 
Roken en uw kinderen

De risico’s van roken zijn bekend, maar toch zijn er nog veel mensen die beginnen met roken. En het feit dat heel veel verstokte rokers als prille tieners zijn begonnen, is een duidelijk voorbeeld van ‘vroeg geleerd, oud gedaan’.

Het is dus belangrijk dat uw kind goed beseft welke risico’s aan roken vasthangen. Roken en dan met name het verhoogde risico op kanker, is één van de grote welvaartsziekten, die vermeden kunnen worden.

Als u uw kind goede informatie geeft omtrent de gezondheidsrisico’s van roken, duidelijke regels stelt en deze gefundeerd uitlegt, kunt u vermijden dat uw kinderen deze ongezonde gewoontes opnemen. Indien uw kind al aan het roken is, zijn er bepaalde tekenen die u kunt interpreteren. Hieruit kunt u dan op een constructieve wijze proberen uw kind van zijn rookgedrag af te helpen.

Roken: De feiten.

De verslaving van het roken komt door de chemische nicotine die verwerkt zit in de sigaretten. Binnen een paar dagen na blootstelling aan deze stof en men is eraan verslaafd. Nicotine gaat iemands gemoed beïnvloed, zijn hart, longen en zenuwstelsel.

Naast de verslaving aan nicotine, zijn er nog ergere gezondheidsrisico’s verbonden aan roken. Op korte termijn kan men beginnen hoesten en een geïrriteerde keel hebben. Na enige tijd kunnen zich meer ernstige aandoeningen beginnen ontwikkelen variërend van een verhoogde hartslag en bloeddruk tot bronchitis en andere luchtwegaandoeningen.

Uit tal van studies blijkt ook dat jonge rokers ook meer geneigd zijn om over te schakelen op softdrugs en eventueel harddrugs dan hun niet-rokende leeftijdsgenoten.

 

Vermijden dat uw kind met roken begint:

Kinderen beginnen vaak met roken omdat het hun imago versterkt. Ze worden er ‘cool’ door, zien/gedragen zich ouder dan hun leeftijd, verliezen gewicht, lijken er gewichtiger door,… .
Maar als ouder of grootouder, kunt u deze zaken counteren en proberen te vermijden dat uw kind omwille van drogredenen roken gaat uitproberen, met een rookverslaving tot gevolg.

Als u van jongs af aan een goede communicatie/dialoog hebt opgebouwd met uw kind, zal het later ook veel gemakkelijker zijn om netelige onderwerpen, zoals afblijven van sigaretten, te kunnen bespreken. Enkele richtlijnen:

*) Bespreek gevoelige onderwerpen op een zo’n manier dat het kind niet verwacht straf te krijgen. Ook zijn of haar acties veroordelen is uit de boze, wil u een open dialoog blijven houden.

*) Benadruk het goed in plaats van het slechte bij uw kind. Zelfvertrouwen is de beste bescherming tegen druk van buiten af (om bijvoorbeeld te starten met roken).

*) Moedig uw kind aan om zich bezig te houden met activiteiten die roken afwijzen, zoals bijvoorbeeld sporten.

*) Vraag aan uw kind wat ze juist zo aantrekkelijk vinden aan roken. Luister aandacht naar de argumenten, zonder te veroordelen.

*) Laat uw kind goed merken dat u zijn of haar meningen en ideeën respecteert.

*) Laat uw kind goed inzien, dat een rookverslaving lange termijn effecten heeft. Iets wat onschuldig begint, blijft niet altijd zo. Zeker bij roken, zijn er grote gezondheidsrisico’s die niet genoeg benadrukt kunnen worden bij het kind. En deze waarschuwingen kunt u reeds op  zéér jonge leeftijd aan hen meedelen.

*) Bespreek hoe het kind best met sociale druk vanwege zijn leeftijdsgenootjes kan omgaan. Een simpele ‘neen’ kan reeds volstaan, maar dan wel op een zelfverzekerde wijze. Probeer het kind ook goed van antwoorden te voorzien op doorgedreven aansporingen om met roken te beginnen vanwege zijn leeftijdsgenootjes. ‘Ik wil niet dat mijn kleren en adem naar rook stinken!’

*) Moedig uw kind aan om bij ‘vrienden’ weg te blijven die zijn of haar mening (op alle vlakken, niet enkel op vlak van bijvoorbeeld roken) niet respecteren.

*) Leg hen goed uit dat roken zéér duur is en dat dit bijna heel hun zakgeld kan doen verdwijnen. Leg ook uit dat dit ten koste zal gaan van andere dingen die ze met het geld zouden kunnen doen. Het staat als een paal boven water dat u het zakgeld niet zult verhogen voor zulke ongezonde activiteiten. Dit mag u ook benadrukken.

*) Stel duidelijke regels op in verband met een rookverbod thuis en leg uit waarom. Roken stinkt en verpest de geur binnen het huis, inclusief de gezondheid van de bewoners. Huisregels moeten duidelijk op voorhand worden gesteld!

 

Tekenen dat uw kind reeds aan het roken is geslagen.

Als u het aan de kleren van het kind rookgeur kunt rieken, probeer niet te overreageren. Vraag het eerst op de man of vrouw af aan uw kind. Het kan zijn dat uw kind rond vrienden hangt, die roken of dat ze gewoon een sigaret geprobeerd hebben. Veel kinderen proberen ooit eens een sigaret en dan nooit meer.

Uiterlijke tekenen waar u rookgedrag uit zou kunnen afleiden:

*) Kuchen, droge hoest
*) Irritatie van de keel
*) Slechte (rook)adem
*) Verslechterde lichaamsconditie
*) Verkleurende tanden
*) Kortademigheid
*) Grotere gevoeligheid voor verkoudheid

Wat doen als uw kind reeds rookt?

Het is best om nooit met roken te beginnen, maar soms zijn je kinderen sneller dan je kunt anticiperen. Het is gemakkelijk om er kwaad over te worden, maar het is best om op een constructieve wijze om te gaan met het rookgedrag van uw kind. Enige tips:

*) Vermijd dat u het kind de les begint te spellen en te preken.

*) Tracht uit te vissen waarom uw kind dat roken zo aantrekkelijk vindt en praat eerlijk over uw mening.

*) Herinner uw kind aan de onmiddellijke, vaak financiële, gevolgen van het roken. Minder geld voor andere activiteiten en zaken. Gele tanden, slechte adem, stinkende kleren,... . Vaak zijn kinderen ook niet bij machte om de lange termijn gevolgen in te schatten.

*) Hou u aan uw huisregels. Indien er een rookverbod thuis heerst, dan blijft dat ook nu nog gelden. U moet zeker uw regels niet versoepelen om hem of haar meer thuis te houden.

*) Indien uw kind zegt dat het kan stoppen wanneer het wil, vraag dan of ze het eens een week willen proberen, zonder hulpmiddelen.

*) Help uw kind om een methode voor stoppen te kiezen en er een termijn op te plakken. Probeer zo interactief mogelijk te zijn met informatie en antwoorden op mogelijke vragen.

*) Probeer een afspraak bij de (huis)dokter te regelen, zodanig dat deze uw kind ook professioneel kan begeleiden bij het stoppen met roken.

*) Benadruk de positieve gevolgen van stoppen: Meer geld voor andere dingen, meer lichamelijk uithouding, gezondere uitstraling…

Indien u zelf rookt:

Dit compliceert de hele situatie natuurlijk. De kinderen gaan al uw argumenten tegen u gebruiken, vermits u zelf ook rookt. Kinderen aarden en imiteren hun ouders, of ze dat nu zelf willen of niet. Als u een roker bent, probeer te benadrukken dat u een fout hebt gemaakt vroeger door ermee te beginnen. Laat duidelijk verstaan dat u er nooit meer mee zou beginnen, mocht u het kunnen overdoen.

Het moeilijkste, maar wel meest efficiënte is om zelf te stoppen met roken. Het vergt een enorme wilskracht, maar ook uw kind zal inzien dat het niet makkelijk om te stoppen is en dat u het meent.