Header image  
Zakgeld en je kind  
line decor
 
line decor
   
 

Zakgeld: Hoe je kind leren omgaan met geld.

 

 

 

Zakgeld is een interessant middel om je kind met geld te leren omgaan. Hij/zij leert geld beheren, sparen, plannen en uitgeven. Je zoon of dochter moet nu immers zelf bepalen wat het belangrijkste is. Ofwel kiest het voor iedere week een snoepje of over een aantal weken één enkel duurder item. Op die manier leert het wat inkomsten, prijzen en budgetbeheer zijn.

Vanaf een zestal jaar kunt u het kind leren omgaan met zakgeld. Geef dit steeds op een vast tijdstip en geef het 'tastbaar'. Het kind moet als het ware het geld (biljetten of muntstukken) fysiek 'voelen'. Bij jongere kinderen geeft u het zakgeld best wekelijks, terwijl bij oudere kinderen dit ook maandelijks kan. Zorg vanaf de eerste maal dat u afspraken maakt wat het kind van zijn/haar zakgeld moet betalen en wat het ermee mag kopen.

Zakgeld dient om kinderen te leren omgaan met geld, zodanig moet u soms van uw hart een steen maken. Wanneer ze enkele muntstukken tekort komen om een bepaald item te kopen, is de verleiding groot om als ouder/grootouder bij te passen. Toch moet u dit zeker niet doen. Het kind moet immers leren dat wanneer het geld op is, het ook echt op is. Op die manier leert het rekenen en zal het zijn uitgaven in de toekomst ook beter plannen. Budgetbeheer is geboren. Vaak helpt het bij oudere kinderen om een soort zakgeldboekje bij te houden. Op die manier houden ze een goed overzicht over hun inkomsten en uitgaven en kunnen ze nog beter plannen.

 

De hoeveelheid zakgeld die u wenst te spenderen, bepaalt u zelf. U moet dit afstemmen op uw eigen budget en wat u verwacht dat het kind ermee zal doen. Moet het zelf bepaalde rekeningen ermee betalen (GSM, ...) of dient het meer om extra's aan te schaffen? U moet hierover goede afspraken maken en erop letten dat deze ook goed worden nageleefd.

Wanneer u uw kind wilt leren sparen met het zakgeld, is het best om te beginnen met een kortere termijn. Laat het kind een bepaald spaardoel vooropstellen en leg dan uit hoe het dit doel kan bereiken. Zorg hiervoor dat het ergens zijn geld fysiek kan zien groeien, zoals een doorzichtig spaarvarken of een bokaal. Desnoods trekt u (bij munten) een streepje, zodat ze hun hoopje geld letterlijk kunnen zien groeien. Vergeet ook niet dat het kind soms verkeerde keuzes maakt bij het uitgeven van zijn zakgeld. Probeer hier niet teveel van te verschieten, noch bij in te grijpen. Vergeet niet dat dit een leerproces is en dat aan bepaalde (duurdere) aankopen ook langere spaartermijnen vastliggen.

Tenslotte zult u op een bepaald tijdstip ook geconfronteerd worden met een vraag tot 'lening'. De ietwat oudere kinderen hebben een goed tijdsbesef van hoelang ze nog zullen moeten sparen om die GSM te kopen. Toch wil er net nu op dit moment een zeer goedkope optie beschikbaar zijn, waarvoor ze evenwel nog een aantal weken zullen moeten doorsparen. U zult dan hoogstwaarschijnlijk de vraag tot een lening krijgen. Maak hiervoor afspraken op papier en laat het kind hiervoor een contract tekenen. Op dit moment is het ook interessant om bij 16+ tieners de keuzemogelijkheid van weekend- of vakantiejob voor te stellen. Op die manier gaan ze ook zelf hun inkomsten verhogen binnen de maatschappij. Een zeer goede leerschool, zondermeer. Zie ook onze pagina over 'Gezinsbudget' en 'GSM'.