Header image  
Waarom-vragen
 
line decor
   
line decor
   
 
Waarom-vragen

 

Vanaf hun tweede levensjaar beginnen kinderen zich vragen te stellen over hun omgeving en de waarom-vraag stelt zich vaker en vaker. Het is essentieel er antwoord op te geven, zodanig dat de nieuwsgierigheid van het kind wordt gestimuleerd. Ook als men het antwoord niet weet, kan dit als antwoord gegeven worden. Het kind leert alzo dat ook volwassenen niet alles weten.

Men het kind ook voorstellen om de vraag aan iemand anders te stellen. Zo leert het dat men ook anderen om raad kan vragen. Als ouder en grootouder kunnen we ook samen op zoek gaan naar het antwoord. Ga bijvoorbeeld samen met je (klein)kind naar de bibliotheek. Ook kan men samen op het internet rondsurfen op zoek naar het antwoord. Door samen een oplossing/antwoord te zoeken, wint het kind aan zelfvertrouwen en leert het dat moeilijke vragen met de hulp van anderen best op te lossen zijn. Het feit dat men weer kwaliteitstijd doorbrengt met zijn (klein)kind is mooi meegenomen.

De ‘waarom’vragen zijn een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van een kind.  Het geeft aan dat zowel zijn/haar taalontwikkeling als kennisontwikkeling stappen voorwaarts neemt. De fase van waarom-vragen worden dan ook meestal voorafgegaan naar feitelijke vragen zoals ‘wie’,’wat’,’waar’ vragen. Deze blinken uit in eenvoud, maar leveren het kind betrekkelijk weinig bruikbare informatie op. De waarom-vragen zijn eveneens heel eenvoudig te formuleren, maar leveren het kind een schat aan informatie op, zelfs met een beperkte woordenschat.

 

De ‘waarom’vragen helpen het kind om zijn gedachten om te zetten in vragen, zelfs indien deze in het begin onduidelijk vragen lijken. Het kind moet immers nog leren om zijn gedachten met zijn/haar beperkte woordenschat gestructureerd voor te stellen. Vandaar dat we de vragen steeds serieus moeten nemen en er een antwoord op moeten geven. Het kind leert naast de vraag ook nieuwe woordenschat en dit is een essentieel onderdeel van zijn taalontwikkeling. Vandaar dat sommige vragen onbegrijpelijk lijken door de beperkte woordenschat. Men kan dan best een antwoord geven over het onderwerp van de vraag. Het kind kan er dan zijn (onbegrijpelijk) gevraagde informatie uithalen en daarnaast nieuwe woordenschat aanleren.

U kunt een ‘waarom’vraag best zo kort en duidelijk mogelijk beantwoorden. Zorg dat het antwoord zo dicht mogelijk bij de vraag blijft en weidt niet te veel en te ver uit. Het kind dat vraagt waarom het waait, heeft genoeg aan de wind als antwoord, zonder dat het diens ontstaan ook uitgelegd krijgt. Een duidelijk antwoord zal de stroom aan vragen ook stoppen, omdat het kind onmiddellijk en duidelijk hoort wat het wil weten.

Tot slot kunnen de voortdurende ‘waarom’vragen en vooral de tijdstippen waarop deze gesteld worden, vervelend lijken. Maar hou steeds in het achterhoofd dat ze een vast en essentieel onderdeel van de ontwikkeling van uw kind vormen. Wanneer het tijdstip u niet goed uitkomt, kunt u het antwoord ook steeds formuleren op een later tijdstip.  Het is belangrijk dat u het antwoord later dan ook geeft. U investeert immers in de ontwikkeling van uw kind!