Header image  
Uitgaan  
line decor
 
line decor
   
 
Mijn kind wil uitgaan

 

Vroeg of laat krijgt ieder ouder de vraag van hun kind om te mogen uitgaan. Het is voor beide partijen een grote mijlpaal. Het is essentieel om de overgang van niet-uitgaan naar uitgaan zo geleidelijk aan mogelijk op te bouwen. Door het uitgaan rustig op te bouwen gaan zowel ouders als het kind zelf mekaar leren vertrouwen. Eerst kan men wat ‘oefenen’ door het kind bijvoorbeeld te laten gaan naar een schoolparty, waar enkel de kinderen van de school mogen aanwezig zijn. Men kan een zestienjarige ook geleidelijk aan het plaatselijk uitgangscafé of de lokale discotheek laten bezoeken.

Men kan het kind/tiener ook best in eerste instantie eens om de zoveel weken laten uitgaan en de frequentie geleidelijk laten opbouwen. Het uitgaan van het kind gebeurt alzo geleidelijk en de ouders kunnen eraan wennen. De onderlinge wensen en behoeftes van zowel het kind als de ouder(s) kunnen op die manier op mekaar afgestemd worden.

 

Men kan de leeftijdsgrens van 16 jaar die de meeste uitgangsgelegenheden hanteren ook best hanteren. Soms is de leeftijdsgrens zelfs 18 of 21 jaar, maar 16 is een goede ondergrens. De leeftijd waarop u uw kind toestemming zal geven om uit te gaan, is afhankelijk van de rijpheid van het kind, maar vooral van diens verantwoordelijkheidsgevoel. U kunt dit zelf als beste beoordelen en indien u vindt dat uw kind de verantwoordelijkheid van uitgaan nog niet aankan, moet u als ouder het ook nog niet toelaten. Enkel u kan dit goed beoordelen, zonder evenwel uw kind onder een glazen stulpje te plaatsen. Ze moeten ook leren uitgaan, maar als ze er nog niet rijp voor zijn, moeten ze er ook nog niet blootgesteld aan worden. Het uitgangsmilieu bestaat immers niet enkel uit jonge bakvissen van 16, er lopen ook oudere/rijpere personen rond en uw kind moet instaat zijn om assertief voor zichzelf op te komen. Durven ‘neen’ zeggen is één van de basiselementen die ze moeten onder de knie hebben, alvorens uit te gaan!

Bijna alle pubers beginnen samen met vrienden aan het uitgaan. Het gebeurt maar zeer weinig dat een puber besluit om alleen op stap te gaan. Als ouder heeft u dan wat meer zekerheid, zeker als uw de vriendenkring kent.  Meestal gaan ze trouwens pas op wat oudere leeftijd alleen op stap.

Wanneer het kind toestemming heeft, komt de volgende stap. De ouders moeten leren accepteren dat het kind uitgaat, maar ze moeten ten alle tijden zicht kunnen houden over wat het kind doet, met wie het omgaat en waar het zich bevindt. Een oproep met de gsm of mobieltje is ideaal om contact te houden met het thuisfront, zeker als het kind het gevoel krijgt dat de op voorhand gemaakte afspraken niet nagekomen kunnen worden. Het kan altijd zijn dat de vriendenkring naar een ander uitgangscafé wil gaan en dat uw kind met iemand mee zal rijden. U dient dit te weten en uw kind dient dit te melden. Enkel zo kunt u enerzijds toestemming geven of anderzijds het kind zelf brengen of naar huis meenemen.

Sommige jongeren gaan dit bemoeizuchtig vinden. Maar als ouders hebben we een verantwoordelijkheid en moeten we het risico voor het kind ten alle tijden beperken. De weekendkranten staan vol van weekendongevallen, dus het is niet meer als normaal dat we ons kind niet zomaar met jan en alleman laten vervoeren. U zou het uzelf nooit vergeven, mocht er iets gebeuren. Dit mag aan het kind uitgelegd worden. Ook het risico op mogelijke sexuele delicten moeten we als ouders zoveel mogelijk beperken. Door er zeker van te zijn dat het kind niet met vreemden omgaat/meegaat of meerijdt, kunnen we de risico's beperken. En door het kind deze verantwoordelijkheid te laten nemen om de ouders toestemming te vragen, kan hij/zij juist meer privileges krijgen omdat de ouders het gevoel krijgen dat de jongere de verantwoordelijkheid van het uitgaan aankan.Wanneer het kind terug thuiskomt is ook een vast onderdeel van de afspraken die u moet maken. U kan best een tijdsbestek geven waarbinnen ze thuis moeten zijn. Op die manier heeft het kind wat flexibiliteit. Meestal willen ze zo laat/vroeg mogelijk blijven. Men kan best informeren bij andere ouders (van hun vriendenkring) over welk uur zij hanteren. U weet dan ook normaliter dat uw kind altijd bij zijn vriendenkring zal zijn en niet opeens alleen achterblijft, omdat de vrienden naar huis moeten.

Dialoog tussen u en uw kind is de beste manier om tot een goed, maar vooral veilig compromis te komen. Door rekening te houden met wat een puber wil, kan men gemakkelijker medewerking verkrijgen. Daarnaast moet u duidelijk afspraken maken over zaken die nooit mogen. Denken we bijvoorbeeld aan meerijden met iemand die gedronken heeft, nooit allen naar huis komen, … . Zoals gezegd kunt u best overleggen met ouders van de vriendenkring van uw puber. En soms is het ook nodig om het kind gaan op te halen, vooral bij jongere pubers. Meestal vinden ze het maar niets, maar soms is er geen andere (veilige) mogelijkheid.

Naast het praten over waar het kind naar toe gaat en met wie en hoe laat hij of zij weer thuis is, is het ook belangrijk voor het uitgaan te praten over drank, drugs en het in aanraking komen met mensen die ongewenst gedrag laten zien. Daarnaast moeten we als ouder met het kind ook praten over de leuke kanten van het uitgaan. Door interesse te tonen, voelt het kind dat we betrokken zijn met zijn uitgangsleven en kunnen we als ouders ook een beter inzicht verkrijgen in het moderne uitgangsleven. Het kind zal door deze betrokkenheid ook sneller afkomen met vragen, zorgen of vervelende ervaringen.

Zowel ouder als puber moeten er langzaam op leren vertrouwen dat de jongere de verantwoordelijkheid van uitgaan aankan. Wanneer het kind de afspraken en regels niet begrijpt of zich ertegen verzet, moet u hem/haar goed uitleggen wat de reden erachter is en wat verantwoordelijkheid kan voor hem of haar kan opleveren. Wanneer een jongere verantwoordelijkheidsgevoel laat zien bij het uitgaan en zich aan afspraken houdt, zullen de ouders immers meer geneigd zijn de touwtjes wat te laten vieren, omdat ze hun puber vertrouwen. Uiteindelijk is uitgaan een volkomen natuurlijke stap binnen de ontwikkeling van puber naar jong-volwassenen. Lees ook onze pagina over 'festivals'.