Header image  
Positief stimuleren en opvoeden: Tweetalig opvoeden  
line decor
 
line decor
   
 

Tweetalig opvoeden

 

 

 

Sommige ouders of grootouders verkiezen het om hun (klein)kind in een tweede taal op te voeden. Vroeger dacht men dat een tweetalige opvoeding bij kinderen negatief zou zijn voor de ontwikkeling van het kind.

Kleine kinderen leren makkelijk een taal aan, omdat hun hersenen noch zo flexibel zijn. Tot een leeftijd van acht jaar zal dit zo blijven, dan is het zenuwstelsel volledig gevormd en zal het talent om een andere taal te leren verminderen. Het is evenwel niet onmogelijk, maar zoals bij de volwassenen zal het meer moeite kosten. Het is wel een feit dat die tweetalige opvoeding ervoor zal zorgen dat het kind later zal praten, omdat het nu eenmaal meer zaken moet aanleren en dit ook nog eens voor twee talen. Tweetalig opgevoede kinderen gaan in één zin vaak woordenschat plukken uit de twee beschikbare talen. U zult dus merken dat het kind soms rare tweetalige zinnetjes fabriceert, maar maak u vooral geen zorgen. Tweetalige kinderen gaan zondermeer even goede resultaten op school behalen als ééntalige kinderen en de uiteindelijke tweetaligheid zal een enorme troef zijn voor het kind in zijn latere professionele carrière.

 

Het aanleren van een tweede taal kan op twee manieren gebeuren. Sommige ouders verkizen het om het kind eerst de moedertaal te leren om nadien over te schakelen naar een tweede taal. Zeker rond de leeftijd van vijf jaar is het kind nog flexibel genoeg om dit te ondernemen. Daarnaast opteren veel ouders of grootouders om onmiddellijk met twee talen te beginnen. Deze optie zal uiteindelijk leiden tot een voorkeur voor één van beide talen en wat vertraging in het aanleren van spreken, maar het kind zal er hoegenaamd géén ontwikkelingsachterstand door oplopen. In tegendeel. Vergeet ook niet dat het kind tijdens zijn groei naar volwassenheid steeds zal moeten blootgesteld worden aan beide talen, zoniet zal de verworven tweede taalkennis snel terug verwateren. Een taal, zowel gesproken als geschreven, moet men immers onderhouden. Lees ook onze pagina over 'Taalontwikkeling'.