Header image  
Angst voor de tandarts
 
line decor
 
line decor
   
 
Angst voor de tandarts

 

Angst voor de tandarts kan op verschillende manier ontstaan. Soms ontstaat deze angst omwille van een slechte ervaring. Angst kan evenwel ook overgenomen worden van de ouders of grootouders. Wanneer een (groot)ouder opziet tegen een bezoekje bij de tandarts, kan dit het kind dit als vanzelfsprekend lijken. Ook de angst voor het onbekende, kan angstgevoelens bij het kind opwekken, die dan ook nog makkelijk in stand gehouden worden, doordat het kind eventuele tandpijn en het eraan verbonden tandartsbezoekje uitstelt.

Het is wel zo dat dit tegenwoordig minder makkelijk is, omdat ouders vaak nauwgezet toezien op de tandhygiëne van het kind, maar pijn kan ook verzwegen worden natuurlijk.

 

Welke problemen?

Meestal bestaat een tandartsbezoek enkel uit een halfjaarlijkse controle en soms het opvullen van een gaatje. Maar wanneer er onverhoopt een tand getrokken moet worden, is dit natuurlijk van een ander kaliber. Cariës kunnen bijvoorbeeld ontstaan doordat het kind teveel met een zuigfles (met limonade of andere gesuikerde drankjes) loopt te drinken en de tanden aldus constant aan suiker worden blootgesteld. Zuigflescariës begint over het algemeen bij de bovenste voortanden en breidt zich langzaam uit naar de kiezen.

Door een goede mondhygiëne kunnen veel problemen voorkomen worden. Twee keer poetsen per dag met een fluorhoudende tandpasta helpt het gebit te beschermen. En door ieder half jaar de tandarts te bezoeken voor een controle kunnen mogelijke tandproblemen in een beginnende fase aangepakt worden.

Voorkomen/behandelen van problemen:

Angst voor de tandarts kan mits de juiste begeleiding in de kiem gesmoord worden. Soms is het evenwel niet mogelijk onaangename behandelingen te vermijden, maar door het kind van jonge leeftijd af met de tandarts te laten kennismaken, gaat het de tandarts en diens handelingen al wat beter leren kennen. Op die manier kan er een vertrouwensband ontstaan, vooraleer deze onmogelijk gemaakt worden door een eerste en jammer genoeg onaangename ervaring.

Het kind kan bij een eerste routinebezoek kijken wat er gebeurt en de tandarts kan het kind vragen de tandjes eens te laten zien. De meeste peuters willen dan best eens hun tandjes laten zien. Het is belangrijk om het kind te vertellen wat er gaat gebeuren, ook tijdens een controle of ingreep. Een goede tandarts zal het kind de instrumenten tonen voordat hij/ zij ze gebruikt en uitleggen waar ze voor zijn. Zo wordt voorkomen dat het kind schrikt omdat het plotseling een haakje in zijn mond heeft of schrikt van een plotselinge waterstraal in de mond.

Bij het inlichten van het kind is het belangrijk om eerlijk te zijn en het kind te vertellen wat er gaat gebeuren. Een verdoving begint met een prikje, maar daarna voelt het kind niets meer. Zeggen dat het vanaf het begin niets voelt, is foute informatie en kan het vertrouwen schaden. Door de juiste informatie weet het kind wat het kan verwachten en is het voorbereid op wat er komen gaat. Het vooruitzicht van pijn kan het kind enerzijds wat angstig maken, maar geeft het kind anderzijds ook een gevoel van controle.

 

Wanneer een kind eenmaal angstig is voor de tandarts, is het belangrijk de tandarts hiervan op de hoogte te stellen en te vragen hier rekening mee te houden. Dit houdt in dat de tandarts de angst van het kind serieus zal moeten nemen, het kind zal moeten begeleiden en monitoren hoe het kind zich voelt onder de behandeling

Wanneer een kind opziet tegen een bezoek aan de tandarts is er niets op tegen het kind na afloop te belonen wanneer het toch goed heeft meegewerkt aan de behandeling of controle. Op deze manier wordt het kind gestimuleerd ook de volgende keer weer goed mee te werken en merkt het kind dat het voordeel heeft bij het proberen overwinnen van de angst. Probeer de beloning evenwel in verhouding te brengen met iets wat op zichzelf eigenlijk niet naar hoeft te zijn. Geeft u immers een overdreven beloning, versterkt u alleen maar het idee fixe dat een bezoek aan de tandarts enkel maar narigheid brengt.  

Wanneer de angst een behandeling onmogelijk maakt, moet u overwegen bij een speciale kindertandarts te gaan. Deze tandartsen hebben vaak meer ervaring in het omgaan met kinderangsten. Het niet doorvoeren van een behandeling kan immers de gebitsgezondheid ernstig in het gedrang brengen. In sommige gevallen kan deze arts ook besluiten dat het kind onder volledige narcose moet gebracht worden. Zeker indien de behandeling tegelijk onmogelijk en essentieel is. Lees ook onze pagina over het 'Gebit' en 'Tandbeugel'.