Header image  
Spelen  
line decor
 
line decor
   
 

Spelen

 

Ieder kind moet spelen, want het is belangrijk voor zijn/haar ontwikkeling. Sociale omgang, bewegen, problemen oplossen,… worden allemaal aangeleerd tijdens spelen. Spelen op zich heeft evenwel voor het kind géén enkel doel, ze doen het immers enkel voor hun plezier. Wanneer ze géén plezier meer beleven aan het spelen, stoppen ze er dan ook mee. Als ouders en grootouders moeten we onze (klein)kinderen dan ook zoveel mogelijk stimuleren om te spelen.

Door te spelen leert het kind zijn omgeving beter kennen. Wanneer de ouders of grootouders ook nog eens meespelen, wordt het voor het kind alleen nog maar leuker en leerrijker. De goede band tussen ouders of grootouders en het kind wordt erdoor versterkt. Waarom is spelen nu zo belangrijk en waar draagt het onder andere toe bij:

*) Ontwikkeling van de zintuigen.
*) Ontwikkeling van de taal.
*) Stimulatie van lichaamsbeweging en versterking van het lichaam.
*) Sociale omgang met anderen.

 

Wat voor spelletjes zijn zoal interessant en wat kunnen ze het kind bijbrengen?

*) Verstoppertje spelen: Het kind leert hierdoor om dingen te onthouden en te herkennen. Het kiekeboespelletje is heel leerrijk voor het kind. Wanneer u uw gezicht achter een handdoek verbergt en u het kind deze laat wegtrekken, kunt u ‘kiekeboe’ roepen. Het kind leert hierdoor dat dingen blijven bestaan, zelfs al zijn ze niet zichtbaar.
*) Het spelen met klei of blokjes kan heel leerrijk zijn, omdat het kind hierdoor via eigen creativiteit dingen kan leren maken. Zijn/haar fantasie wordt gestimuleerd.
*) Verhaaltjes vertellen en deze zelf naspelen kan het kind leren om te denken en verbanden te leggen.
*) Het kind krijgt door zijn spel, bijvoorbeeld met blokken, inzicht in wat een voorwerp wel of niet kan.
*) Door sociale interactie met anderen tijdens het spelen, zal het kind meer sociaal worden en vanaf een bepaalde leeftijd inzicht verkrijgen in wat en hoe andere mensen bestaan. Het leert uiteindelijk vanuit zijn eigen persoon contacten leggen met anderen tijdens het spel.
*) Taalspelletjes helpen om het kind te leren praten. Samen zingen of rijmen kan heel leerrijk zijn en de communicatie vooruithelpen.
*) Door bepaalde (volwassen) situaties na te spelen, kan het kind inzicht verkrijgen in de leefwereld van zijn papa/mama of opa/oma.
*) De belangrijke levensles van regels, normen en waarden worden ook aangeraakt tijdens het spel. Tijdens het spelen zal het kind leren dat het dingen niet mag kapotmaken, andere kinderen geen pijn mag doen en vooral dus dat er spelregels zijn waaraan men zich moet houden.
*) Groepsspellen leren het kind om rekening te houden met andere kinderen. Geduld leren hebben, samenwerken en winnen of verliezen worden erdoor aangeleerd.

Lees ook onze pagina over ‘Veiligheid en speelgoed’.