Header image  
Positief stimuleren en opvoeden: Schoolrijpheid en eerste leerjaar  
line decor
 
line decor
   
 

Schoolrijpheid en eerste leerjaar

 

 

 

Wat wordt het kind verondersteld te kunnen als het naar het eerste leerjaar gaat? Echte schoolrijpheid omvat méér dan alleen tellen, schrijven of lezen. Ook motorisch gezien moet het kind bepaalde handelingen aankunnen. Emotioneel moet het eveneens meekunnen. Het eerste leerjaar is meer dan kennen en leren, het is ook empathisch en emotioneel klaar zijn. Schoolrijp zijn of worden is ook een continu proces. Geleidelijk aan groeit het kind naar wat men algemeen schoolrijpheid noemt. Het grote probleem is dat kinderen vaak nog niet voldoende ontwikkeld zijn en bepaalde handelingen/leerprocessen niet aankunnen, waardoor ze problemen gaan krijgen in het eerste leerjaar.

Naast de kleuterschool en leerkrachten spelen ook de ouders en grootouders een grote rol in het prepareren van het kind voor het lager onderwijs. Een kind dat weinig structuur thuis heeft meegekregen of dat onvoldoende leerprikkels, ook thuis, heeft aangereikt gekregen, gaat problemen hebben met zijn schoolrijpheid.
Daarom dat spelen, puzzelen en samen activiteiten doen zo belangrijk zijn. Men moet als het ware tijd vrijmaken voor het kind. Dit kan simpelweg door het kind bij dagdagelijkse eenvoudige dingen te laten meehelpen: samen eten klaarmaken, tafel dekken, opruimen,… . Het kind moet constant positief gestimuleerd worden. Het is makkelijk indien men alles voorkauwt voor het kind, maar het kind is veel meer gebaat door het kind zelf problemen te laten oplossen. Soms is een klein duwtje in de rug voldoende om een geheel nieuwe vaardigheid aan te leren. Laat het kind bijvoorbeeld iets probleemoplossends doen om het gevraagde koekje te krijgen, in plaats van het gewoon te geven.

 

Kribbelen en krabbelen is ook nuttig en gaat het de dingen in zijn hoofd op papier plastisch kunnen voorstellen. In het begin rudimentair, maar naarmate de tijd vordert, gaat u zondermeer mooie en herkenbare dingen tevoorschijn getoverd zien. Rijmspelletjes kunnen ook nuttig zijn om de woordenschat van het kind uit te breiden. Het feit dat ze ook nog eens plezierig zijn, bijvoorbeeld in de auto, is voor jullie beiden een pluspunt.

Testen van schoolrijpheid:

Het CLB (Centrum voor LeerlingBegeleiding) test de schoolrijpheid, maar dit is eigenlijk gewoon een kwantificering van het leerproces dat het kind tot dan toe heeft doorgemaakt. Veel ouders gaan enkel af op de uitslag van de test, maar de wil van het kind om te groeien in zijn leerproces is net zo belangrijk. Wil het leren schrijven en lezen? Drukt het die wens uit? Ook de leerkrachten zijn zeer belangrijk, omdat deze, vanuit hun vaak jarenlange ervaring, een goede inschatting kunnen maken van de mogelijkheden en schoolrijpheid van ieder individueel kind binnen hun kleuterklas. De CLB-test is dan ook vaak enkel een bevestiging van wat veel leerkrachten en ouders vaak reeds weten. Desalniettemin een belangrijke indicator!

Wanneer er mogelijke problemen zijn in verband met de schoolrijpheid, kan men zijn kind toch sturen naar het eerste leerjaar. Toch enkel indien men een goede inschatting heeft gemaakt en indien het kind via de nodige ondersteuning op school en daarbuiten geholpen wordt. Ook kan men opteren voor een extra jaar kleuterklas. Zeker bij kinderen die fysiek nog niet instaat zijn om mee te kunnen, is dit vaak de beste oplossing. Men kan hiervoor best afgaan op de raad van het CLB en de inschatting van de leerkracht van de derde kleuterklas. Hieruit kunt u de voor uw kind meest geëigende oplossing kiezen.

Lees ook onze pagina's over 'Schoolstress', 'Stress en kinderen' en 'Klaar voor de kleuterklas?'