Header image  
Ruzie tussen verwanten
 
line decor
 
line decor
   
 
Ruzie tussen verwanten

 

 

Als ouder en grootouder zien we onze (klein)kinderen vaak ruzie maken. Zelfs al zijn ze het moment ervoor nog heel lief met elkaar omgesprongen, toch kan de stemming snel omslaan in slaande ruzie. Op zich is ruzie tussen broers en zussen heel gewoon. Wanneer de ruzies evenwel constant oplaaien, moet men goed gaan bekijken wat de aanleiding van de ruzies is en wat men eraan kan verhelpen.

Ruzie kan heel leerzaam zijn tussen verwanten. Kinderen moeten immers leren omgaan met hun en een ander zijn boosheid. Deze boosheid en de ermee gepaard gaande frustraties zullen een kind moeten leren om compromissen te sluiten met anderen. Water bij zijn wijn doen als het ware. Daarnaast leren kinderen door de ruzie om hun gevoelens te verwoorden. Ze leren erdoor onderhandelen. Het is wel zo dat zeer jonge kinderen (onder de vijf jaar) nog zeer egocentrisch zijn. Beredeneren en compromissen sluiten om de ruzie op te lossen zijn nog uit den boze.

Het verloop van een ruzie is ook heel anders bij een peuter en kleuter dan bij een puber. De ontwikkelingsfase waarin het kind zich bevindt, speelt een rol en ook zijn gezinssituatie. Krijgen de kinderen bijvoorbeeld thuis de mogelijkheid om een ruzie uit te praten of gaan de ouders/grootouders constant scheidsrechter en rechter spelen? Kinderen moeten immers ook de kans krijgen om zelf een ruzie bij te leggen, zonder inmenging van buitenaf.

 

Verloop en afhandeling van een ruzie

Meestal verloopt een ruzie volgens een vast patroon. De oudere kinderen zijn door hun fysiek grotere kracht vaak baziger en dominanter. Het jongere kind gaat hierop reageren met een grotere fysieke agressie door meer te slaan en te stampen. Als ouder en grootouder moeten we erop letten dat we niet steeds de partij gaan kiezen voor de fysiek zwakkere, omdat men dan in een partijdige situatie terechtkomt en het benadeelde (oudere) kind met nog meer frustratie en boosheid het jongere (vaak de aanstoker) gaat benaderen. Het is dus essentieel om als ouder en grootouder onpartijdig te blijven en beide kinderen te laten voelen dat ze beiden een aandeel in de ruzie hebben en dat ze er ook samen moeten uitraken.

Als ouder en grootouder moeten we ingrijpen wanneer de ruzie fysiek wordt. Ook moeten we preventief proberen in te grijpen, zodanig dat de kiem voor de ruzie wordt weggenomen alvorens deze oplaait. Zolang een ruzie evenwichtig en niet-fysiek blijft, kan men best een beetje afzijdig blijven en de ruzie zijn normale gang laten gaan. Op die manier leren de kinderen om ook zelf hun ruzie op te lossen, zonder steeds op ouder of grootouder te moeten rekenen.

Het lukt ook niet altijd om kinderen hun ruzie te laten oplossen en dan moet er ingegrepen worden. Probeer dan een bemiddelende rol aan te nemen en tracht te achterhalen wat de reden van de ruzie is. Indien nodig, kan men in eerste instantie beide partijen wat laten af koelen door ze even af te zonderen van elkaar, alvorens de dialoog op gang te brengen en dus beide partijen hun verhaal te laten doen. Daarna moet de ruzie uitgepraat worden. Blijf erbij en zorg dat de ruzie bijgelegd wordt. De meeste ouders zetten hun ruziƫnde kinderen uit mekaar, zonder deze tweede stap. De kinderen leren alzo nooit om een ruzie bij te leggen.

Nadat de dialoog op gang is gebracht, moeten we de kinderen proberen te stimuleren om gezamenlijk het probleem op te lossen. De kinderen worden zo gestimuleerd zelf met oplossingen te komen. De oplossingen waar de kinderen mee komen kunnen soms niet logisch lijken, maar het zijn wel hun oplossingen en vandaar moeten we deze als ouder en grootouder accepteren. Het is immers hun ruzie en hun manier om ze bij te leggen

Hou ook in het achterhoofd dat ruzie bij het leven hoort en ruziƫnde kinderen horen bij hun ontwikkeling. Door de verantwoordelijkheid voor het oplossen van de ruzie bij de kinderen te laten en indien nodig te bemiddelen, kunnen kinderen veel leren en hun ruzies op een goede manier bij te leggen. Op die manier gaan ze alweer een nieuwe stap gezet hebben naar volwassenheid. Zie ook onze pagina over 'Rivaliteit tussen verwanten'.