Header image  
Plezier maken met uw kleinkind  
line decor
 
line decor
   
 

Leeftijd van 12 tot 15 jaar

 

 

Dit is een moeilijke leeftijd. Tieners kunnen en zullen moeilijk zijn. Ze zijn opzoek naar hun identiteit en rol in de wereld en dit gaat gepaard met stormachtig, rebellerend gedrag. Probeer er voor hun te zijn, maar let op dat je niet midden in de storm beland. Geef ze gewoon de onvoorwaardelijke liefde die je altijd al gegeven heb en alles valt vroeg of laat wel in de plooi. Alles draait nu bijna volledig rond hun persoon en keuzes worden gemaakt en niet langer ‘opgelegd’. Vraag naar de keuzes van je kleinkind en laat hen dan de keuze voor een activiteit maken. Het kan zelfs zijn dat ze niets willen doen. Zolang hun maar de vrije keuze wordt gelaten, wordt dit geapprecieerd. Het zal evenwel niet lang duren, vooraleer een keuze wordt geopperd. De vroegere succesvolle activiteiten blijven bestaan, maar kunnen nu langer, ingewikkelder en uitgebreider duren. Het verschil nu is dat vaak junior senior op sleeptouw neemt. Of althans dat denken ze toch.

De natuur:

Indien dit hun interesseert, kun je nu grotere trektochten organiseren eventueel in het buitenland in de bergen of de kust. Een kind dat van vissen houdt, houdt dan ook van vissen op zee. Kanovaren, klimmen en andere activiteiten zijn allemaal interessant. Je moet het natuurlijk zelf ook nog kunnen en willen.

Dineren:

Op restaurant gaan kan een leerrijke ervaring zijn, zeker als je kleinkind heel casual is opgevoed. De manieren en sociale vaardigheden die ze er leren gaan nu en later zondermeer nuttig en zelfvertrouwen geven.

 

Culturele activiteiten:

Het kan zijn dat hun muziekkeuze compleet anders is dan de jouwe. De uitdaging voor de grootouders bestaat erin alternatieven aan te bieden en hun kleinkinderen deze ook te laten beleven. De moeilijkheid blijft natuurlijk dat het hun keuze moet zijn, om hierop in te gaan. Zelfs klassieke concerten, orkesten en theater kunnen aangenaam verrassen, maar zeg nooit:’Ik heb het je toch gezegd!’. Een belerende toon leidt bij tieners vaak tot rebels gedrag en de volgende keer krijg je gegarandeerd een ‘njet’ te horen als je weer een alternatief aanrijkt.

Handvaardigheden en kunst:

Deze activiteiten blijven plezant ook voor jonge tieners. Ze zullen zelf wel aanhalen wat ze leuk vinden en wat gedaan kan worden.

 

Musea:

Musea hebben een soort van school- en leergevoel over zich. Bij sommige tieners komen ze dan ook als compleet oninteressant over. Dit hoeft dan niet persé zo ervaren te worden, maar opgelegde regels en alles wat daarmee wordt geassocieerd leidt vaak tot rebels, tegendraads gedrag. Laat de keuze gewoon aan hun over, of er al dan niet naar een museum wordt gegaan.

Film:

Een topper, maar de films veranderen. Tieners willen graag naar volwassenfilms gaan. Liefst dan nog 16+ films. Dit is niet mogelijk natuurlijk, maar in de mate van het mogelijke laat hun de filmkeuze bepalen en ga mee, zelfs al is een type film waar jij normaliter nooit naar zou gaan kijken. Het wordt ten stelligste geapprecieerd dat opa en oma meegaan. Het schept zelfs een band, doordat ze zien dat het jou eigenlijk niet interesseert, tenzij het feit dat je het er wel voor overhebt om met hun tijd door te brengen. Verwonder je ook niet ervan dat een vriend of vriendinnetje meekomt. Op deze leeftijd beginnen vriendschapsrelaties zéér belangrijk te worden.

Onaangepast gedrag:

Op deze leeftijd zul je zondermeer met onaangepast gedrag geconfronteerd worden. Tieners zoeken steeds grenzen op en dat houdt ook zaken in die je ten stelligste zult afwijzen. Ik denk hierbij aan zaken zoals roken, drinken, zelfs beginnende verliefdheden en sexueel gedrag. Probeer hierop te anticiperen, zodanig dat je niet compleet verrast wordt en je reactie kunt voorbereiden. Het is dan makkelijker om te adviseren dan te censureren. Blijf ook een open relatie houden met je eigen kinderen, de ouders aldus. Hun leefregels staan voorop en bij opa en oma mag wel meer, maar ook hier blijven regels gelden.

 

Discussie omtrent regels thuis:

Dit is ook de leeftijd waarbij tieners hun problemen meenemen en eventueel met hun grootouders bespreken. Geef hen een luisterend oor en bemiddel. Kies zeker geen partij tussen je kleinkinderen of hun ouders. Je bent een neutrale partij, maar hebt wel jaren levenservaring tussen de oren. Geef hen onvoorwaardelijke liefde en grijp in je levenservaring om levenswijsheid door te geven. Zelfs al is het niet datgene wat ze willen horen, het moet duidelijk blijven dat opa en oma er onvoorwaardelijk zijn en dat het leven niet steeds datgene oplevert wat ieder zou willen. Het concept en aanleren van compromissen sluiten is iets waar grootouders een grote rol in hebben. Al begrijpen tieners dit vaak pas jaren later.

Gewoonweg tijd doorbrengen met uw kleinkinderen en het tegelijkertijd een leerrijke ervaring maken, dat is waar we opzoek naar gaan. De keuzes zijn dan eindeloos, en de vroegere fysieke beperkingen beginnen stilaan opgeheven te worden. Kinderen kunnen meer, verlangen meer en vooral doen meer. Het begint moeilijker en moeilijker om gelijke tred te houden, maar er zijn nog altijd talloze activiteiten waarin de grootouders een leidende rol kunnen spelen.