Header image  
Positief stimuleren en opvoeden: Is uw kind te druk bezet?  
line decor
 
line decor
   
 

Is uw kind te druk bezet door zijn activiteiten?

 

Sommige kinderen hebben teveel te doen en niet genoeg tijd om het te doen. En het is moeilijk om te zien of de ouders nu teveel pushen, of dat het de kinderen zelf zijn die teveel willen, om ‘bij’ te blijven. Wie of wat de schuldige ook is, één ding is zeker – iets zal er moeten gebeuren om de druk te verminderen. Is uw (klein)kind met teveel zaken tegelijkertijd bezig?

Waarom zijn kinderen zo drukbezet tegenwoordig?

Soms zijn het de kinderen die zich zelf een druk schema opleggen. Zeker bij tieners is de zichzelf opgelegde druk zeer hoog, omdat ze vaak niet willen toegeven dat ze met teveel zaken tegelijkertijd bezig zijn.

Sommige ouders hebben het gevoel dat ze hun kinderen constant uitdagingen moeten aanreiken. Het feit dat ook spelen, exploreren en zelfstudie tot levensnoodzakelijke bezigheden behoren, wordt vaak vergeten. De druk die ouders hun kinderen opleggen om maar zeker niets te moeten missen in vergelijking met hun leeftijdsgenootjes is ook niet gezond.  Een dag telt maar 24 uur en in het leven dienen keuzes gemaakt te worden.

Ouders willen altijd het beste voor hun kinderen en alhoewel de intenties altijd goed zijn, kan een kind overspoeld worden met activiteiten. De druk om toch maar ‘bij’ te blijven en in talloze activiteiten en groepen deel te nemen, kunnen fysisch en mentaal uitputtend werken voor zowel ouders als kinderen.

Natuurlijk hebben georganiseerde (groeps)activiteiten en sporten hun positieve invloed op de kinderen en dit voor verschillende redenen. Ten eerste verbeteren de sociale omgang en bieden ze mogelijkheden voor spel en oefening. Ze promoten culturele verrijking en leren een goede (sport)mentaliteit, zelfdiscipline en probleemoplossing aan. Bovenal zijn ze vaak plezant! De sleutel ligt erin om niet te overdrijven en te vermijden dat het kind een te druk levensschema erop na houdt.

Hoe kan ik zien of mijn kind het te druk heeft?

Vroeg of laat beginnen ‘overboekte’ kinderen tekenen van een te drukke levensagenda te vertonen. Elk kind is verschillend, maar u kunt het merken aan volgende tekenen:

*) Het kind voelt zich moe, opgejaagd of depressief.
*) Het kind heeft klachten over hoofdpijn en buikpijn, dat gerelateerd kan worden aan stress, gemiste maaltijden of een gebrek aan slaap.
*) Het kind begint achterop te raken met schoolwerk, inclusief punten die achteruit gaan.

Een te druk schema kan ook zijn impact hebben op de vriendschappen van het kind en zijn sociaal leven. Het familieleven kan eronder lijden, doordat de ouders of grootouders constant naar allerlei activiteiten moeten op en af rijden. Als gevolg ervan, gaan de familiemaaltijden eronder lijden. Ouders en kinderen nemen niet genoeg tijd meer om echt contact met mekaar te houden. Zowel ouders en kinderen ondervinden stress door het overdrukke vervoer naar de hobby’s of activiteiten van hun kind.

 

Tips voor gezinnen met een overdrukke agenda.

Alhoewel de meeste ouders inzien dat agenda van hun kinderen moeten verlicht worden, kunnen ze hierin ook tegen instructeurs of lesgevers botsen, die niet houden van afwezigheden, en ook kinderen die ondanks alles met hun vrienden binnen de vereniging contact willen houden. Het blijft evenwel levensnoodzakelijk dat de ouders een stapje terugnemen en er zich van vergewissen dat hun kinderen niet overspoeld worden door hun eigen activiteiten.

De sleutel is moderatie en activiteiten voor hun kind uitkiezen die rekening houden met diens leeftijd, temperament, interesses en talenten. Als iets te moeilijk of te uitdagend voor het kind is, kan dit frustratie in de hand werken. Als de activiteiten daarentegen te afstompend zijn voor het kind, gaat dit verveling in de hand werken. En als het kind de activiteit in eerste instantie al helemaal niet wil doen, maar toch doorzet om zijn ouders of grootouders te plezieren, dan gaat de hobby helemaal zijn doel voorbij en neemt het enkel tijd in beslag die het kind beter kan gebruiken.

Op basis van de leeftijd en interesses van uw kind, kunt u een bepaalde limiet zetten op de vrijetijdsbestedingen van uw kind en deze meer plezant maken voor u en uw kind. Enige suggesties:

*) Zet enkele basisregels voorop, vooraleer het kind zich engageert voor een nieuwe hobby. Plan bijvoorbeeld dat het kind één sport kan beoefenen per seizoen en limiteer de activiteiten ervan tot maximum twee middagen of avonden per schoolweek.

*) Vooraleer positief in te gaan op een hobby-verzoek van uw kind, ga na hoeveel tijd de uitoefening ervan in beslag gaat nemen. Informeer u over de juiste trainings- of repititiedagen. Kijk op voorhand of de schoolse activiteiten van uw kind, inclusief huiswerk, er niet onder gaan lijden.

*) Hou een agenda bij om de organisatie ervan in de gaten te houden. Plak een agenda of memor op een prikbord of een andere goed zichtbare plaats, zodanig dat de hele familie op de hoogte blijft van de hobby’s van het kind. Als er ergens een open plaatsje is op de agenda, probeer dit dan ook open te houden!

*) Als het kind zich heeft ingeschreven voor een seizoen, is het niet zo erg om nu en dan een trainingsdagje over te slaan. Soms is een opportuniteit om wat rond te hangen op een mooie dag, belangrijker dan gestresseerd rondrijden om toch maar op tijd op de training te kunnen zijn. Natuurlijk is dit ook afhankelijk van wat uw kind zelf wil, maar laat hem of haar de mogelijkheid om ervoor te kiezen (of niet).

 

*) Carpoolen met andere ouders kan uw transportdruk verminderen!

*) Probeer de activiteiten van al uw kinderen op mekaar af te stemmen. Het spreekt voor zich dat de activiteiten van één kind de activiteiten van een ander niet mogen belemmeren. Het is belangrijk om ook naar uzelf als ouder te kijken en alles zo goed en efficiënt mogelijk op mekaar af te stemmen.

*) Maak ook de tijd vrij voor het gezin. Als het lijkt alsof de dagelijkse gezinsmaaltijden constant onder druk staan (of overgeslagen worden voor een snelle hap), stem dezen dan af op de agenda van uw kinderen, zelfs indien dit betekent dat de maaltijden wat later geprogrammeerd worden. Ook plezante gezinsuitstapjes moeten mogelijk blijven. Hou er rekening mee!

*) Stel de juiste prioriteiten op. School moet altijd eerst komen. Als school begint te lijden onder de hobby’s, is het dringend tijd om na te zien of één of andere hobby gestopt kan worden.

*) Trek de juiste grenzen en leer ‘neen’ zeggen. Als uw kind al met allerlei activiteiten bezig is en nog een andere activiteit wil toevoegen, laat hem of haar dan keuzes maken en een of andere van zijn hobby’s stoppen ten gunste van de nieuwe.

*) Onderschat het belang van ‘vrije’ tijd niet. Er moet ook voldoende tijd zijn om te relaxen, nietsdoen!

Druk wegnemen en het leven verlichten.

Neem een stapje terug en denk na over het leven van uw kind. Als u zelf al vindt dat het kind een te drukke agenda heeft, zit dan samen met hem of haar en praat over hoe dit verlicht kan worden. Indien dit te moeilijk is voor het kind, moet u zelf knopen zien door te hakken, in het belang van het kind.

Vergeet niet dat het kind ook de mogelijk moet hebben om ‘kind’ te zijn. Dus vrij spelen, fietsen, ravotten, muziekluisteren,… moeten allemaal tot de mogelijkheden behoren en dit op een zo vrij en ongedwongen mogelijke wijze natuurlijk.