Header image  
Positief stimuleren en opvoeden: Oudercontact  
line decor
 
line decor
   
 

Oudercontact

 

 

De eerste maal dat ouders naar een oudercontactavond moeten, zijn ze vaak wat gespannen. Het spanningsveld tussen enerzijds de verwachtingen en anderzijds de reële situatie zoals beschreven door de leerkracht. Toch moet men er steeds vanuit gaan dat de leerkracht aan dezelfde zijde staat als uzelf en uw kind, waardoor eventuele bemerkingen steeds als positief moeten geïnterpreteerd worden. School dient om het kind te ontwikkelen en soms moeten er horden genomen worden. De leerkracht en diens ervaring binnen de klas zijn hier van essentieel belang.

 

Let op volgende zaken indien u naar het oudercontact gaat:

*) Begin het gesprek altijd vanuit een positieve benadering naar de school en de leerkracht. Een goede voorbereiding op het gesprek is dus essentieel!
*) Verwijten zijn uit den boze, beide partijen hebben het beste voor met het kind!
*) Luister en bespreek mogelijke problemen die de leerkracht naar bovenhaalt.
*) Hou de privésituatie thuis en de klassituatie strikt gescheiden. U bent op de oudercontact om de prestaties en mogelijke
problemen van het kind binnen het schoolgebeuren te bespreken. Indien de leerkracht mogelijke oorzaken zoekt binnen de thuissituatie (bijvoorbeeld te weinig slaap, huiswerk onvoldoende voorbereid,…), probeer dit dan constructie te bespreken en op te lossen.
*)  De leerkracht is ook maar een mens. Hij/zij kan ook fouten maken, maar probeer verwijten te vermijden. Een probleem wordt meestal het beste opgelost indien beide partijen constructief een discussiepunt bespreken.
*) Indien het niet goed gaat met uw kind, probeer allereerst het probleem te erkennen, om erna de oorzaak constructief weg te nemen. Op welke manier kunt u als ouder hier het beste bijspringen? Vanuit dit invalspunt zal het kind het beste geholpen worden.