Header image  
Nieuw samengestelde gezinnen  
line decor
 
line decor
   
 
Nieuw samengestelde gezinnen

 

Ouderschap is op zich al moeilijk genoeg, maar stiefouderschap is nog moeilijker. Toch zijn er een aantal tips die men kan toepassen om een goede relatie op te bouwen met de stiefkinderen. Men moet goed beseffen dat een nieuw samengesteld gezin ontstaat nadat eerst een ontbinding van het een gezin ten gevolge van een overlijden of een scheiding heeft plaatsgevonden. Kinderen zijn vaak nog intens bezig met de verwerking van het verlies of de ontbinding van de vader-moeder relatie. De ouders binnen het nieuw samengesteld gezin moet het begrip ‘familie’ gaan herdefiniëren en de nieuwe relatie voor ieder gezinslid vanaf nul opnieuw opstarten.

Het is belangrijk om kinderen te doen begrijpen dat het nieuw samengesteld gezin een nieuwe ‘familie’ gaat vormen en dat er een nieuwe groepsidentiteit gaat ontstaan waardoor ook de band met de oorspronkelijk ouders zal verstevigen. De nieuwe hobbies en interesses van het nieuwe gezin betekenen hierin zowel een uitdaging als een zegen.

Als stiefouder onmiddellijk liefde en genegenheid van de stiefkinderen verwachten, is onrealistisch. Maar men heeft wel het recht om met respect behandeld te worden. Men kan het goede voorbeeld geven door respect en vertrouwen te geven. Negatieve opmerkingen over de biologische ouders of andere familieleden van de stiefkinderen moeten te allen tijde worden vermeden.

 

Disciplinering van stiefkinderen is een delicaat onderwerp, vandaar dat het beter is om de biologische ouder dit te laten ondernemen, zeker bij wat oudere kinderen. Indien men evenwel alleen met de kinderen thuis zit, moet men de rol van de leidende volwassene of babysitter aannemen, maar niet die van ouder!

Wanneer kinderen rebelleren en uitschreeuwen ‘Jij bent niet mijn ouder’, moet men rustig en respectvol reageren. Men moet genoeg vertrouwen hebben om toe te geven dat men een ouder niet wil vervangen, maar dat men wel op dat ogenblik (als biologische ouder er niet is) de verantwoordelijkheid heeft dat de huisregels gevolgd worden. Tussen u en uw nieuwe partner moet er in bijzijn van de (stief)kinderen steeds overeenstemming zijn met betrekking tot alle regels. Hou twijfel en meningsverschillen uit het zicht van de (stief)kinderen. Het principe van ‘al wat u zegt, kan en zal tegen u gebruik worden’ is hier niet veraf!

Probeer ook tijd door te brengen met de stiefkinderen, zodanig dat u een goede relatie kunt opbouwen met hen. Op die manier ontstaan er gemeenschappelijke interesses en herinneringen, waardoor de emotionele band versterkt zal worden. Een positieve houding waarbij kritiek en sarcasme met betrekking tot de stiefkinderen ten alle tijden wordt vermeden, zal de relatie met hen danig versterken en uitbouwen!

Wanneer het moment aanbreekt dat u met uw nieuwe echtgenoot (echtgenote) de kinderen moet gaan bezoeken bij het andere huishouden, dan is het essentieel om hierover goede afspraken te maken. Probeer stress-situaties te verwerken wanneer men alleen samenzit met de echtgenoot/echtgenote. Het niet verwerken van deze stress is één van de voornaamste redenen dat nieuw samengestelde gezinnen uit mekaar gaan. Praten en communicatie is dus (weeral) essentieel.

 

Nog enige tips:

*) Zet en ken de grenzen binnen het nieuwe gezin: Eerst moet men een band en respect hebben, alvorens men zich kan inlaten met de regels binnen het gezin.

*) Neem uw tijd: Forceer niets en laat alles op u afkomen op een respectvolle, rustige wijze.

*) Blijf kalm: Men zal door de stiefkinderen getest worden. Het is belangrijk om alles op een respectvolle, doch krachtige houding te verwerken. De stiefkinderen moeten aanvoelen dat de stiefouder zal blijven en dat hij hen met respect behandelt, maar dat het omgekeerde ook moet gelden!

*) Zorg dat men als stiefouder aanwezig en beschikbaar is: De stiefkinderen moeten (gradueel) leren beseffen dat ze ook op hun stiefouder bij problemen kunnen terugvallen. Dit kan enkel indien men zich hiervoor openstelt!

*) Praat niet slecht over de ‘ex’: Kinderen hebben nog steeds een band met hun biologische ouder en ieder slecht woord erover vanuit de stiefouder zal in slechte aarde vallen. De relatie kan hierdoor serieus verzieken. Vermijd deze valkuil!

*) Neem een stapje terug op sommige momenten: Soms is het noodzakelijk om even afstand te nemen van de stiefkinderen. De biologische ouders moeten soms beslissingen nemen, waarbij de stiefouders even een stapje achteruit moeten zetten. Hier is niks verkeerd mee, integendeel: het is essentieel!

*) Zorg ook voor de relatie: Met al de stiefkinderen (en eventueel biologische kinderen) binnen het samengesteld gezin, vergeet men vaak de partner. Het is uiteindelijk de bedoeling om samen verder te gaan binnen een nieuw gezin, maar dit betekent dus ook dat er voldoende energie moet gestoken worden om de nieuwe relatie verder te stabiliseren en uit te bouwen. Trek dus voldoende tijd uit voor mekaar!

*) Zorg voor dezelfde regels voor stiefkinderen en kinderen: Ieder binnen het samengesteld gezin heeft gelijke rechten en favoritisme moet ten alle prijzen vermeden worden. Zorg dat de nieuwe huisregels voor ieder lid gekend zijn (en nageleefd worden).