Header image  
Het Nieuws en uw kinderen
 
line decor
 
line decor
   
 
Het Nieuws en uw kinderen

 

In veel gezinnen is het een dagelijks gewoonte. Na het eten wordt er (gezamenlijk) naar het nieuws gekeken. Zoals we allemaal weten, gebeuren er in de wereld erge dingen en vaak dingen die niet echt geschikt zijn voor het oog en oor van onze kinderen. Maar hoe gaan we hiermee om? De realiteit is er, maar in welke mate gaan we deze laten doorsijpelen naar onze kinderen en hoe bereiden we hen voor op de zaken die in de wereld gebeuren en waar ze misschien zelfs ooit rechtstreeks mee geconfronteerd zullen worden?

Allereerst moeten we goed met onze kinderen praten over de zaken die ze bekijken of beluisteren. Op deze manier gaan we hen helpen om de zaken binnen een realistisch, maar ook redelijke context binnen hun eigen leven te plaatsen.

 

Hoe ervaren kinderen nu het Nieuws?

Jonge kinderen, tot de leeftijd van zo’n zes of zeven jaar, kunnen nog geen onderscheid maken tussen de werkelijkheid en fictie. Vanaf zeven jaar is werkelijk alles grauwe realiteit voor de kinderen, dus zelfs de fictieve actiefilms. Of een kind nu een film ziet waarin een bomauto zit of op het nieuws een reportage over een bomauto bekijkt, het zal zich de vraag stellen of het misschien zelf niet binnenkort slachtoffer van een bomauto zal zijn.

Ook natuurrampen of huizen die afbranden, worden op dezelfde manier naar eigen persoon getransfereerd en u mag zich verwachten aan vragen hierover. Kinderen kunnen dus effectief zeer bang worden door het nieuws, zeker omdat ze de zaken nog niet in de juiste context kunnen plaatsen. Voor hen gaat de televisie een grauw sfeerbeeld geven van hoe slecht de wereld wel niet is. En dan maakt het niet uit als fictie in een film betreft of realiteit op het Nieuws. Kinderen krijgen als het ware een (negatief) vertekend beeld van de wereld.

Om dit tegen te gaan, moeten ouders en grootouders proberen om een eenduidige, maar ook beperkte informatie te laten doorsijpelen naar hun kinderen. De ouders en grootouders bepalen de mate waarin het kind geconfronteerd wordt met de realiteit. De waarheid zal dus maar zo grauw en gedetailleerd zijn, zoals de ouders en grootouders willen. Er is geen noodzaak om meer informatie te geven, dan uw kind vraagt. Er is geen reden om de absolute waarheid in alle grauwe details te geven.

 

Deze ‘taktiek’ werkt bij de jongere kinderen, maar het ontluikende criticisme bij oudere kinderen zal hen aansporen om dieper in te gaan op de realiteit. Hierdoor gaan ze op eigen initiatief de waarheid onderzoeken en hierbij kunnen ze geconfronteerd worden met bepaalde zaken die hen diepe angst aanjagen. Als ouders en grootouders moeten we hen een luisterend oor bieden. Op die manier kunnen ze over hun angsten praten en kunnen wij hen helpen om de realiteit te verwerken. We moeten klaar staan voor onze kinderen en hen laten beseffen dat we op alle vragen willen antwoorden, zelfs indien er geen pasklaar antwoord is.

Enige tips:

*) Hou een oogje in het zeil met betrekking tot de programma’s die uw kinderen bekijken. Pas een beetje lichte censuur toe, indien u vindt dat bepaalde zaken nog niet voor hun ogen of oren geschikt zijn.
*) Bespreek de zaken die u en uw kind ziet op televisie. Het is belangrijk dat kinderen de mening van hun ouders of grootouders horen over bepaalde zaken die bijvoorbeeld in het Nieuws verschijnen.
*) Probeer als volwassene de nieuwsberichten in hun juiste context te plaatsen. Zorg dat het kind ook het grote beeld ziet, niet enkel de vergrote details die op het Nieuws worden weergegeven. Op die manier kan het zijn eigen persoon beter positioneren.
*) Negatieve informatie heeft ook een positieve kant. Bij natuurrampen kunt u bijvoorbeeld wijzen op de humanitaire hulp die onmiddellijk wordt opgestart,…
*) Zijn er zaken op televisie die volgens uw mening niet geschikt zijn voor uw kind, zet de televisie dan even af. Ze zullen immers later nog tijd genoeg om met de echt erge dingen geconfronteerd te worden.