Header image  
Muziek en kinderen  
line decor
 
line decor
   
 
Actief met muziek omgaan

Muziek moet een onderdeel vormen van de ontwikkeling van uw kind. Er zijn veel redenen om dit te stimuleren. Kinderen die actief met muziek bezig zijn, gaan toch een paar voordelen hebben:

*) Ze doen het beter met lezen
*) De coördinatie, concentratie en samenwerking met anderen is beter.
*) Ze doen het vaak beter in wiskunde en wetenschap omdat hun cognitieve vaardigheden er beter op vooruitgaan dan leeftijdsgenoten die niet met muziek bezig zijn.
*) Kunnen beter opschieten met hun leeftijdsgenoten en  hebben vaak een beter zelfbeeld.

 

Muziek is ook een goede uitlaatklep voor kinderen. Het is gewoon leuk en veel kinderen en volwassenen luisteren en genieten van zingen, dansen of muziek luisteren.

Wanneer ouders en grootouders hun kinderen onderdompelen in muziek gaat hun vermogen om te analyseren en begrijpen erop vooruit. Het is daarom essentieel om jonge kinderen aan een breed scala van muziek (luisteren) bloot te stellen. Tot een leeftijd van zeven, acht jaar gaan ze een voorkeur beginnen ontwikkelen en vaak populaire muziek met een hoger tempo verkiezen. De rockfase ligt meestal rond de overgang naar het middelbaar.

Geef het kind de kans om zelf muziek te beluisteren of te leren:

*) Zet een radio/CD speler op de kamer
*) Laat het kind de mogelijkheid om zelf een CD-collectie aan te leggen.
*) Maak gebruik van het ontlenen van muziek uit de bibliotheek.
*) Laat het kind uw eigen favoriete muziek uit uw jeugdjaren beluisteren.
*) Geef het kind de mogelijkheid om zelf een instrument te leren

 

Is het kind klaar om zelf een instrument te leren?

De meeste kinderen zijn klaar voor een muzikale opvoeding rond de leeftijd van 5 tot 7 jaar. De piano is in veel gevallen het meest logische basisinstrument, omdat de fundamentele notenleer en musicale concepten op dit instrument het beste tot uiting komen. Vanuit de piano is de overgang naar electronisch keyboards ook niet zo groot. Een andere goede keuze zijn snaarinstrumenten. Blaasinstrumenten zijn vaak minder geschikt voor de jonge kinderen, omwille van hun grote fysieke vereisten aan het kind. Vanaf het derde of vierde de leerjaar zijn ze voldoende gegroeid om fysiek blaasinstrumenten aan te kunnen.

Pianolessen of andere muzieklessen kunnen vervelend zijn. Als men zelf ooit muzieklessen heeft gevolgd, is dit een gemeengoed. Maar er moet een bepaalde basis gelegd worden, alvorens de vruchten geplukt kunnen worden van de muziekstudie. U moet proberen om het kind hierin positief te stimuleren. Als de muziekstudie een bewuste keuze en vraag is van het kind, zult u wellicht minder moeten motiveren. Probeer evenwel niet om een muziekstudie op te leggen vanuit uw eigen wil. Het wordt dan een moeilijke zaak om het kind te stimuleren zich in te zetten voor iets waar het eigenlijk initieel niet voor gevraagd heeft.

Enige vragen die u zich moet stellen vooraleer het kind de muziekstudie laten aan te vangen:

*) Heeft het kind de juiste fysieke ontwikkeling en fijne motoriek om muziekinstrumenten aan te kunnen?
*) Kan het kind zich voldoende lang concentreren en bij de zaak blijven?
*) Heeft het kind voldoende blootstelling aan muziek gehad?
*) Heeft het kind een minimumkennis van cijfers en letters?
*) Heeft het kind voldoende gevoel voor ritme?
*) Bent u bereid om het kind te brengen en te halen van zijn muziekschool? Dit zal toch enige tijd en inpassing in uw dagelijks schema vragen.
*) Heeft het kind voldoende tijd en wil om te oefenen?
*) Krijgt het kind reeds voldoende muzikale ontwikkeling op zijn of haar school? Wilt u dit aanvullen met lessen aan een muziekschool?

Muziek is een onderdeel van ieders leven. Het kind de mogelijkheid bieden om zelf actief muziek te maken, is een geschenk voor het leven. Initieel kan het moeite kosten, maar de return qua ontwikkeling is enorm hoog.