Header image  
Multimedia: Correct gebruik van televisie, videospelletjes en internet  
line decor
 
line decor
   
 
Correct gebruik van televisie, videospelletjes en internet

 

Tegenwoordig is multimedia een volstrekt normale zaak geworden binnen veel gezinnen. Kleine kinderen groeien op met computers, televisie en videospelletjes. Toch is er ook een keerzijde aan de medaille. Alhoewel het goede bronnen van entertainment zijn, is er ook een risico op verslaving. Ook gaat multimedia vaak tijd roven bij andere activiteiten die het kind normaal gezien zou moeten doen. Het grote gevaar is veelal de lichamelijke passiviteit die het hele gebeuren met zich meebrengt. Op jonge leeftijd worden de fundamenten gelegd voor het latere volwassen lichaam. Indien men nooit actief bewogen heeft en zijn ganse kindertijd doorgebracht heeft voor de televisie of voor het computerscherm, is er onder andere een meer dan verhoogd risico op obesitas.

 

Men raadt daarom aan om kinderen onder de twee jaar geen televisie te laten kijken en als ze ouder zijn dan twee, niet meer dan één à twee uur per dag en dan nog kwalitatieve kinderprogramma’s.

Daarnaast is het ook aan te raden om de andere activiteiten, vooral dan de fysieke, voldoende aan te bieden, zodanig dat het kind dagelijks uit een breed scala van activiteiten kan kiezen. Enkel op deze manier kunt u er zeker van zijn dat ze een gezond lichaam en geest ontwikkelen.

Enige tips:

Televisiekijken:

*) Beperk het aantal televisie-uurtjes
*) Zorg voor voldoende andere bezigheden (puzzels, kleurboeken, gezelschapsspellen,…)
*) Geen televisietoestel op de slaapkamer van de kinderen!
*) Televisiekijken moet ‘verdiend’ worden. Het is geen verworven recht. Dus leg regels op en zorg dat ze eerst hun huiswerk moeten af hebben en dan pas mogen televisiekijken.
*) Probeer dagen zonder televisie in te lassen. Op die manier heeft u en het kind meer tijd om gezamenlijk activiteiten te doen, zonder dat de dagelijkse televisieshows roet in het eten gooien. Er bestaat immers nog altijd zoiets als een videorecorder…
*) Geen televisiekijken tijdens het huiswerk.
*) Ga na welke programma’s educatief zijn en die u misschien tesamen kunt bekijken.
*) Geef het goede voorbeeld en limiteer ook zelf uw televisietijd. Geef ook het goede voorbeeld met betrekking tot de aard van programma’s die u bekijkt.
*) Bij een groter gezin, stel een televisieschema op. Het is moeilijk, maar niet ondoenbaar om een compromis te vinden waarbij ieder lid van het gezin aan zijn trekken komt. Daarnaast is de videorecorder weer interessant om bepaalde zaken op te nemen, om later te bekijken.
*) Kijk samen met uw kind televisie. Zeker indien u niet zeker bent of het programma geëigend is voor zijn leeftijd, kunt u zich tijdens de eerste minuten een goed idee vormen of dit het geval is, of niet.
*) Probeer het kind uit te leggen dat bepaalde zaken vertoond op televisie, niet noodzakelijk uw goedkeuring dragen, maar dat dit ook een onderdeel is van de wereld. Ieder individu is anders met zijn eigen waarden en normen. Wees wel strikt in het opleggen van uw eigen waarden en normen. Leg uw kind ook uit waarom bepaalde zaken volgens uw mening niet door te beugel kunnen. Hieruit leren ze veel. Denken we bijvoorbeeld aan moeilijke onderwerpen als sex, alcohol, drugs, roken, werk,… . Haal dus bepaalde situaties op televisie aan om het kind uw eigen mening en gevoelens over het onderwerp bij te brengen.
*) Geef het kind alternatieven voor de televisie. Buiten spelen, gezelschapspelletjes,… zijn mooie alternatieven waar het kind graag op ingaat. Op die manier brengt u weer samen extra tijd door met elkaar.

 

Videospelletjes

*) Bekijk de leeftijdsrating goed na. Alle videospelletjes moeten voorzien zijn van een leeftijdsrating. Zeker gewelddadige spelletjes zijn strikt verboden terrein voor kinderen onder de voorziene leeftijd. Maar zelfs met een geschikte leeftijdsaanduiding, moet u zichzelf toch vergewissen of het spel naar uw eigen waarden en normen voldoet. U kunt het best een paar reviews erop naslaan en eventueel het spel zelf op voorhand uitproberen. Ook in de videospelletjeswinkel helpen ze u hierbij graag.
*) Hou het kind in de gaten als het aan het spelen is. Bekijk of ze er misschien geagiteerd of agressief door worden. Probeer uw eigen waarden en normen rond bepaalde situaties goed uit te leggen. Kinderen moeten immers begrijpen dat datgene wat vertoond wordt in het spel, niet gelijk staat aan de realiteit. Soms kunnen ze deze connectie moeilijk maken. Door hen goed op bepaalde agressieve karakters te wijzen, gaan ze zich hiermee minder identificeren en gaat u vanuit een initieel slechte situatie een goede levensles meegeven.

Internet veiligheid

*) De computer blijft in de woonkamer staan en niet op de slaapkamer van de kinderen.
*) Zorg dat u zelf iets van computers afweet. Zoniet, volg avondlessen hierover. U zal zich een hoop ellende achteraf besparen.
*) Zorg dat u weet hoe u bepaalde ongewilde informatie, zoals porno, kunt weren van uw computer. Bepaalde zaken moeten niet door kinderen bekeken kunnen worden. Wees hier zeer strikt op!
*) Kinderen hebben geen aparte emailaccounts. Ze mogen een gemeenschappelijke email gebruken, waar uzelf ook toegang toe heeft. Strikt genomen schaadt dit ietwat hun privacy, maar dit is een noodzakelijk kwaad op internet. Jonge kinderen kunnen de gevaren ervan niet inschatten en u als ouder hebt de plicht en verantwoordelijkheid om ook deze activiteit te monitoren. Er zijn jammer genoeg zieke mensen in de wereld en internet is een groot gevaar op dat vlak. Bescherm uw kinderen hiertegen!
*) Voeg bepaalde sites toe aan de favorieten, zodanig dat de kinderen snel op de juiste site komen. Hierdoor worden ook typefouten vermeden en zal het kind niet via een typefout op de verkeerde site terechtkomen.
*) Probeer samen te surfen. Op die manier kunt u geschikt online gedrag aanleren
*) Chatrooms moet u steeds monitoren. Leer het kind een correct gedrag aan. Uw thuisadres, telefoonnummer, gsm-nummer mogen nooit in een chatroom vrijgegeven worden. Wees  hier strikt op en zorg dat het kind deze regels goed volgt!
*) Praat met andere ouders, school en vrienden hoe u de internetervaring van uw kind verder kunt beveiligen. Ook in computerwinkels kan men u hierin verder helpen. Zie ook onze pagina over 'Cyberpesten'