Header image  
Huiswerk  
line decor
 
line decor
   
 
Ondersteuning bij huiswerk

Vroeg of laat gaan (klein)kinderen thuiskomen met huiswerk. Het is voor zowel ouders als grootouders vaak een uitdaging om een hun juiste ondersteunende rol hierin te vinden. Enerzijds wil je je (klein)kind zoveel mogelijk helpen, maar anderzijds moeten ze er iets van opsteken en dan kan vaak alleen maar door het zelf zonder hulp te doen.

Door huiswerk te krijgen gaan kinderen leren om een taak uit te voeren binnen hun eigen vrije tijd. Ze leren hierdoor om hun tijdsbudget in te delen en om op zelfstandige basis een werk af te leveren volgens hun kennis en kunde.

Het geeft hen ook een vorm van verantwoordelijkheid, zelfs trots. Ze leren ook om zich niet enkel op school in te zetten, maar ook in de tijd daarbuiten. De rol van de ouders en grootouders is om dit goed te ondersteunen, prioriteiten door het kind te laten stellen en om een gezonde en goede studiemethode te ontdekken.

Waar studeren?

De keuken of livingtafel is de meest populaire plaats voor jonge kinderen om hun huiswerk te doen. Ze voelen zich er comfortabel, want ouders of grootouders zijn dichtbij om ondersteuning en aanmoediging te geven. Oudere kinderen willen liever op een eigen kamer studeren, maar u zult als ouder en grootouder op geregelde tijdstippen moeten controleren of het huiswerk naar behoren wordt vervuld.

Waar de kinderen hun huiswerk ook doen, u zult voor volgende zaken moeten zorgen:

*) Een goede verlichting
*) Met voldoende comfort (stilte, warmte, uw nabijheid,…)
*) Voldoende schrijf- en studeermaterieel (pennen, potlood, gom, regel,…) en ondersteunende boeken zoals eventueel woordenboeken,…
*) Rust en stilte ( dus geen afleiding van televisie, andere personen,…)

Als uw kind uiteindelijk een computer nodig heeft om te studeren, probeer deze dan op te zetten binnen een gemeenschappelijke ruimte (living), niet op diens slaapkamer. U kunt op deze manier toezicht houden op zijn computertijd en vermijden dat de studeertijd op de slaapkamer achter uw rug de computerspelletjes tijd wordt. Zeker bij jonge kinderen moet u hierbij goed toezicht houden. Als de computer met internet is uitgerust, moet u zeker het kind met argusogen in de gaten houden en eventueel zelf filters installeren, zodat het kind niet (ongewild) op ongewenste sites terechtkomt. Ook het chatgedrag moet dan goed in de gaten
worden gehouden. Jongere kinderen springen argeloos en onschuldig om met het potentieel gevaarlijke internet. Het is de rol van de ouders en grootouders om hen, zeker in de beginjaren, goed en veilig hierin te begeleiden.

 

De ondersteunende rol van de (groot) ouders

Wanneer er huiswerk gemaakt moet worden, wees dan aanwezig en geef steun en ondersteuning waar nodig. Help de kinderen met het interpreteren en goed begrijpen van de instructies. Probeer ook in de beginjaren om het afgewerkte huiswerk samen te overlopen. Maar ga niet zelf de juiste antwoorden geven of het huiswerk zelf maken.

Het is immers de bedoeling van het huiswerk om het kind probleemoplossing aan te leren. Probleemoplossing hebben ze in hun latere leven broodnodig om taken tot een goed einde te brengen. Ze moeten dan ook leren om vanuit een goed zelfvertrouwen en drang naar bijleren zaken zelf aan te vatten en op te lossen. Enige tips om de routine van het huiswerk te vergemakkelijken:

*) Zorg voor een vaste routine: Laat het kind goed aanvoelen dat huiswerk een topprioriteit binnen zijn leven is. Er moeten goede regels en afspraken erover worden gemaakt en huiswerk moet zijn eigen plaats binnen het tijdsbudget van het kind krijgen. Zolang huiswerk niet af is, moeten andere zaken zoals tv kijken, computerspelen, spelen,… wijken.

*) Leer het kind een goede huiswerkstrategie aan: Het kind moet leren inschatten hoeveel huiswerk hij/zij heeft en hoeveel tijd ze denken nodig te hebben om het goed af te werken. Ook een goed inschattingsvermogen rond de moeilijkheidsgraad van het huiswerk is essentieel. Sommige kinderen beginnen liever met het moeilijkste huiswerk en eindigen met het gemakkelijke. Bij andere kinderen is dit andersom. Het kind moet dit voor zichzelf uitmaken, maar op het einde van de rit moet het huiswerk op een goede en gepersonaliseerde wijze afgewerkt zijn. Als ze tussenin even willen rusten, moet u hen dit gunnen, maar hen wel erop wijzen dat de onafgewerkte taken erna nog wachten.

*) Leer het kind goede organisatorische vaardigheden: Zoals in het punt hierboven, moet het kind aanleren om zijn tijd goed en zo efficiënt mogelijk te benutten. Probeer het kind aan te leren om een kalender of agenda te gebruiken om zijn huiswerk binnen de juiste banen te leiden. Zeker bij huiswerk dat pas na enige dagen op school afgeleverd moet worden, is dit zéér voornaam. Het kind moet als het ware een goed beeld krijgen over zijn agenda en de spreiding van zijn of haar takenpakket.

*) School is de voorbereiding op het latere leven: Het kind moet goed leren begrijpen dat school vaardigheden aanleert, die binnen hun volwassen leven essentieel zullen zijn. Ook volwassenen hebben nog taken, maar dan niet meer via school, maar via hun werk. Het helpt kinderen om zich dit goed te realiseren. Wij kunnen hen dit perspectief aanleren.

 

Problemen met huiswerk:

Als kinderen opgroeien, gaan ze gaandeweg ook meer en moeilijker huiswerk krijgen. U kunt hen helpen om ermee om te gaan:

*) Sta klaar voor uw kinderen: U hoeft niet constant rond het huiswerk te hangen, maar als u nodig bent, zorg dan dat u er ook bent. Als uw kind het niet meer ziet zitten, zorg dan voor afleiding en ga iets met hem of haar doen om zijn of haar gedachten te verzetten. Met een frisse kop kunnen heel wat problemen opeens snel opgelost geraken. De materie kan dan misschien te moeilijk zijn, maar u kunt nog altijd hulp bieden bij de omkadering om tot de oplossing te komen.

*) Hou een goed contact met de leerkrachten: Ouderavonden zijn essentieel om de vooruitgang en eventuele probleemvakken met de leerkrachten door te nemen. De leerkrachten kunnen u dan ook een beter inzicht geven in wat er juist plaatsgrijpt binnen de klasmuren en  hoe u u kunt inspannen om het kind te ondersteunen.

*) Ondersteun het kind in een goede studiemethodiek: Geef het kind een breed scala aan eventuele methodieken: Samenvattingen maken, onderstrepen en geheugenkaartjes kunnen een gouden tip zijn. Maar ieder individu is anders en dus zal uw kind uit de aangereikte methodes zijn of haar meest efficiënte studiemethode moeten uitpikken.

*) Moedig uw kind aan om hulp te zoeken. De meeste leerkrachten zijn beschikbaar voor extra hulp voor of na de schooluren en kunnen op die manier uw kind extra ondersteuning bieden bij eventuele probleempjes. Maar het kind moet dan ook hulp en ondersteuning leren vragen, zelfs indien ze hier weigerachtig tegenover staan. Prijs uw kinderen ook om hun hard werk!

Wacht niet tot de schoolrapporten om te leren dat er problemen zijn. Hoe vroeger u een probleem kunt tackelen, hoe sneller het kind terug op het juiste pad is. Constante problemen met het huiswerk of taken kunnen een dieperliggende oorzaak hebben.

Het kind kan mogelijk een verkeerde studiemethode hebben en moet hierin worden bijgeschoold. Zorg dat het kind in ieder geval goed noteert wat de taak is. Een agenda is hierin eigenlijk essentieel. Door het (afgewerkte) huiswerk samen te overlopen, te praten met de leerkrachten, kunt u de leerproblemen snel en vroeg detecteren en elimineren.

Enkel wanneer het kind consistent met zijn huiswerk overhoop ligt, moeite met het begrijpen van de taak heeft, kunnen er wellicht dieperliggende oorzaken zoals ADHD, gehoorproblemen of gezichtsproblemen aan de basis liggen.

Geef tenslotte ook het goede voorbeeld. Door zelf tijdens het huiswerk van uw kind wat te lezen of studeren, toont u het kind dat studeren van alle leeftijden is, plezierig en essentieel in de voortdurende ontwikkeling van een mens is.