Header image  
Positief stimuleren en opvoeden: Drukke kinderen  
line decor
 
line decor
   
 

Drukke kinderen

 

 

 

Ieder kind is al eens druk. Maar er is ook een groep kinderen die altijd druk zijn, nooit eens stil kunnen zitten of rustig kunnen doen. Vaak staan mensen snel klaar om dit als ‘ADHD’ te bestempelen. Toch is dit vaker niet dan wel het geval…

Ieder kind is wel eens druk, gewoonweg omdat het enthousiast is of moe. Ook wanneer er iets op het kind hangt (ziekte), kan zijn/haar gedrag veranderen. Bij kinderen die steeds druk zijn zien we dat het kind voortdurend beweegt en echt moeite heeft met stil zitten. Het kind is en voelt zich zeer onrustig. Ook maken deze kinderen veel lawaai en slorpen enorm veel aandacht op. Impulsiviteit is ook een eigenschap die we vaak bij deze kinderen aantreffen.

Hun impulsiviteit en vaak moeite om op te letten, zorgen ervoor dat deze kinderen vaak moeite met concentreren en leren hebben.

Oorzaak:

Er zijn verschillende factoren die het drukke gedrag beïnvloeden. Het karakter staat op de eerste plaats. Sommige kinderen zijn rustig van nature en vinden het fantastisch op in hun eentje te kleuren, tekenen of knutselen. Andere kinderen zijn actiever van aard en hebben echt fysieke beweging nodig om zich bezig te houden.

De omgeving is ook van grote invloed. Wanneer het kind veel prikkels vanuit zijn omgeving krijgt, zal het een grotere neiging tot ‘drukte’ vertonen. Soms kan zelfs een televisie of radio zorgen voor die extra prikkel die aanleiding geeft tot druk gedrag. Dit is dan ook weer afhankelijk van het karakter en de mate waarin het kind zich kan afsluiten van een onrustigere omgeving.

Een kind wat ziek is, kan hangerig worden maar ook druk en rebels. Een verhuizing, dood van een huisdier of familielid kan aanleiding geven tot druk gedrag. Wanneer er veel prikkels (geschenken, speelgoed,…) vanuit de omgeving gegeven worden, bijvoorbeeld tijdens de feestdagen (Sinterklaas, Kerstmis), kan het kind hier met druk gedrag op reageren.

Wanneer een kind te weinig slaapt en hierdoor voortdurend moe is, kan dit resulteren in druk gedrag. Ook chronische lichamelijke klachten en medicijngebruik kan invloed hebben op druk gedrag. Al deze bovenstaande zaken hebben invloed op het gedrag van het kind. En vaak is er sprake van een combinatie van bovenvermelde factoren. Eigenlijk speelt het karakter van het kind altijd wel een rol.

 

Wat is er aan te doen?

Wanneer mogelijk, kan men best de oorzaak van het drukke gedrag wegnemen. Bij pesten op school bijvoorbeeld, de oorzaak aanpakken met behulp van de school. Maar het wegnemen is niet altijd mogelijk, zeker niet als men de juiste oorzaak niet kent. Een goed contact met de school is essentieel. Het onderwijzend personeel kan tips geven en kan ook best op de hoogste gesteld worden van bepaalde structuren die het kind thuis aangeboden krijgt.

Vaak hebben drukke kinderen immers structuur en regelmaat nodig. De schoolse situatie dient (indien mogelijk) zo goed mogelijk afgestemd worden op de huisregels en vice versa. Drukke kinderen hebben dan vaak ook moeite met periodes in het jaar dat er wat meer onrust en minder regelmaat is, zoals in de decembermaand.

Het kind kan ook rustiger worden door een opgeruimde en rustige omgeving. Door de speelruimte of leefruimte zo georganiseerd en opgeruimd mogelijk te houden, zorgt u voor een rustigere omgeving en vaak ook een rustiger kind.

Prijs het kind ook als het zich rustig gedraagt. Hierdoor stimuleert u ook rustig gedrag. Geef het kind een houvast op zijn omgeving, door het goed in te lichten wat er gaat gebeuren in zijn onmiddelijke omgeving. Hierdoor leert het anticiperen en houdt het vat op zijn omgeving.

Als ouders en grootouders moet men op dezelfde lijn zitten. Men moet rustig proberen te blijven en het kind regelmaat en structuur aan te bieden. Stel duidelijke regels en laat deze regels bij ouders en grootouders gelden. Voor drukke kinderen kunnen ouders/grootouders die niet altijd eenzelfde lijn trekken in de opvoeding zeer verwarrend overkomen. Ze weten dan niet goed wat er van ze verwacht wordt en dit resulteert in druk gedrag.

De dagdagelijkse activiteiten dienen afgestemd te worden op het (onrustige) karakter van het kind. Sommige televisieprogramma’s en computerspelletjes kunnen een heel negatief effect hebben op drukke kinderen. Daarnaast moet het kind ook de mogelijkheid krijgen zijn of haar drukke gedrag te uiten, door te rennen, stoeien, buiten spelen. Een lichamelijke uitlaatklep is en blijft nodig!

Professionele hulp:

Wanneer men geen vat krijgt op het kind en het drukke gedrag blijft, kan men best met behulp van school of organisaties als Kind en Gezin stappen ondernemen. Vaak kan de school hierin een helpende en ondersteunende hand bieden. Ook uw eigen huisarts kan u doorverwijzingen geven naar professionele hulp.