Header image  
Positief stimuleren en opvoeden: Burn-out  
line decor
 
line decor
   
 

Burn-out

 

 

Een burn-out is een werk-en stressgerelateerde ziekte die tegenwoordig vaker dan gedacht voorkomt. Het eigenaardige aan een burn-out is dat ie het vaakst voorkomt bij de erg gedreven werkmens. Het kan nu eenmaal gebeuren dat men op een bepaald moment moet toegeven dat men te gedreven, te hard bezig is geweest en alle energie, zowel mentaal als fysiek, is opgebruikt. Een burn-out kan zowel bij een kind als een volwassene gebeuren. Bij kinderen/tieners is het vaker ten gevolge van school, bij volwassenen vaak door het werk. Op deze pagina gaan we focuseren op de steun die een partner kan geven aan zijn levensgezel(lin). Dezelfde steun kan ook vanwege ouders en grootouders naar een kind of kleinkind met burn-out gegeven worden.

Kenmerkend aan burn-outs is dat mensen een aantal fases doorlopen. Na een initiële ethousiaste fase, vaak op een nieuwe job, gaan mensen in de tweede fase meer focuseren op de afwisseling binnen hun werk, waarna in de derde fase stilaan het allemaal wat gezien heeft en de minder interessante zaken op het werk wat meer op de voorgrond beginnen treden. Het is in deze derde fase wat moeilijker om zich te focuseren, maar toch gaat de gedreven werker zichzelf opnieuw trachten op te laden, door de professionele lat weer zo hoog mogelijk te leggen en er als het ware weer in te vliegen. Het enthousiasme komt dan volgens hem/haar vanzelf weer opnieuw. Toch gaan deze persoonlijke oppeppers op de duur ‘vreten’ aan de energie en belandt men op het einde van deze fase in echte burn-out. Men heeft dan zo ver in de reserves gegrepen dat men helemaal niet meer kan functioneren op het werk, maar ook op privévlak.

 

De partners zien vaak de symptomen het snelst en zijn ook het meest geëigend om professionele hulp in te schakelen. Vaak proberen ze hun partner aan te sporen om elders opnieuw energie op te doen en zich opnieuw te herbronnen/ontspannen, bijvoorbeeld met sporten,… . Nu is dit vaak niet voldoende en het is nooit verkeerd, zelfs essentieel bij een burn-out, om professionele hulp en begeleiding in te schakelen. De therapeut moet dan gaan evalueren waarom bij deze persoonlijkheid een burn-out ontstaat en wat er ondernomen kan worden om dit te vermijden. Dit is ook een proces dat niet van vandaag op morgen gebeurt. Langdurige begeleiding is nodig en al zeker omdat het gevaar tot een herval heel groot is.

Als partner kunnen we een aantal dingen doen om onze levensgezel te beschermen:

*) Geen medelijden tonen, maar steun geven!
*) Raad geven is goed, maar teveel adviseren kan nefast zijn. Probeer een gulden middenweg te vinden in teveel en te weinig advies.
*) Probeer professionele hulpverlening enerzijds zo snel mogelijk te bespreken en eventueel in te schakelen.
*) Geef je burn-out partner de nodige tijd om zijn probleem te overkomen en luister naar zijn/haar grieven.

Lees ook onze pagina over ‘Depressie bij kinderen’.