Header image  
Alcohol en uw kinderen
 
line decor
 
line decor
   
 
Alcohol en uw kinderen

 

Vroeg of laat komen uw kinderen in contact met alcohol, of u dit nu graag heeft of niet. Vanaf de leeftijd dat ze beginnen met fuiven, soms al vroeger en de drankduivel kan het hoofd opsteken. Experimenteren met alcohol onder tieners is dus niet ongewoon, maar dit maakt het noch veilig, noch gezond. Om alcoholmisbruik te vermijden, is het aangewezen over de gevaren van alcohol te bespreken vanaf een zeer prille leeftijd. Een open communicatie tussen u en uw kind is de beste remedie tegen mogelijk drankmisbruik.

De effecten van alcohol op het lichaam

Alcohol beïnvloedt het realiteitsbesef van een persoon en ontneemt de (dronken) mens de mogelijkheid om goede keuzes te maken. Dit kan desastreuze gevolgen hebben voor kinderen en tieners binnen de turbulente periode die de puberteit toch wel is.

Korte termijn effecten:

*) Wazig zicht, gehoor en coördinatie
*) Verminderd inschattingsvermogen (In het verkeer, onveilig geslachtsverkeer, drugsgebruik,…)
*) Slechte adem
*) Kater de volgende dag
*) Gemoedswisselingen

Lange termijn effecten:

*) Levercirrose, leverkanker
*) Vitaminetekorten
*) Geheugenverlies
*) Verminderde eetlust
*) Verhoogde kans op impotentie
*) Hoger risico tot drugsmisbruik en drugsoverdosis

Met uw kind praten over alcohol

U kunt stappen ondernemen waardoor uw kind sterker staat om ‘neen’ te zeggen tegen alcohol, indien deze aangeboden wordt.

In de kindertijd leert men en ontdekt men. Het is dus belangrijk een goede thuishaven te bezorgen aan de kinderen, waarin ze zonder verpinken vragen mogen stellen en op een open manier antwoorden krijgen. U mag zich dan wel aan moeilijke vragen verwachten. Het soort vragen waar u zich wellicht ongemakkelijk bij voelt, maar het is beter dat ze dit aan hun ouders vragen, dan in het ongewisse te blijven, of foute informatie bij de verkeerde mensen te verkrijgen. En een open dialoog met uw kinderen gaat u veel leed later vermijden.

Drie- tot vierjarigen:

 Alhoewel deze leeftijdscategorie nog niet in staat is om de feiten over alcohol en andere drugs te begrijpen, kunnen ze op deze leeftijd wel bij problemen wel al de juiste keuzes leren maken. U kunt hen hierbij helpen.

Het is een goed idee om het kind bijvoorbeeld zelf zijn kledij thuis laten uitkiezen. Het kan zijn dat zéér rare keuzes gemaakt gaan worden, maar het gaat erom het kind te laten voelen dat u hem of haar vertrouwd dat ie goede keuzes maakt. Spoor uw kind aan om taken tot zich te nemen die geschikt zijn voor zijn leeftijd.

Het blijft essentieel dat u zelf als ouder(s) het goede voorbeeld stelt. Kleine kinderen gaan het gedrag van hun ouders trachten na te bootsen. Actief zijn, gezond eten, niet roken, noch drinken zijn dus de beste levensstijl die u uw kind kunt voorspiegelen.

Leeftijd vier tot acht jaar

Kinderen van deze leeftijd leren nog steeds door zelf uit te proberen en na te apen. Ze hebben geen goed begrip over het begrip toekomst. Het is dus belangrijk om discussies te houden zonder uit te weiden over de gevolgen van bepaalde keuzes in de toekomst, omdat ze dit begrip nog niet begrijpen. U kunt bijvoorbeeld samen naar reclame kijken en bespreken wat u samen op televisie heeft gezien. Stel uw kind vragen over de reclame en moedig hem of haar aan dit ook te doen naar u toe.

De meeste kinderen van deze leeftijd zijn geïnteresseerd in het functioneren van hun lichaam, dus kunt u nu het belang van een gezonde levensstijl voor de gezondheid van zijn lichaam bespreken met uw kind. U kunt vertellen dat bijvoorbeeld alcohol het vermogen te zien, horen en voelen negatief beïnvloedt. Het feit dat je er slechte adem en hoofdpijn van krijgt, mag ook vermeld worden, vermits ze dit al begrijpen.

 

Van 9 tot 12 jaar

Op het einde van de lagere school breekt een belangrijke periode aan, waarin u de keuzes van uw kind met betrekking tot alcohol kunt beïnvloeden. Op deze leeftijd leren ze graag feiten kennen en zijn ze zeer gedreven om te zien hoe dingen werken en hoe ze aan eventuele informatie kunnen geraken. Nu is het moment om in alle openheid de gevolgen van alcoholgebruik te bespreken. Zolang de korte termijn gevolgen als de lange termijn gevolgen,  de effecten op de gezondheid en waarom het nu zo gevaarlijk is voor opgroeiende (tiener)lichamen.

Op deze leeftijd worden ze ook heel fel beïnvloed door hun leeftijdgenoten. De groepsgeest is zéér sterk op deze leeftijd, met andere woorden het kuddegedrag is groot. Nu is dus het moment om het kind uit te leggen dat sociale druk vanwege de groep ook ontvangen mag worden met een decisieve ‘neen’. U moet erop wijzen dat het individu ook rechten en plichten heeft en dat dit niet geschaad en dus gerespecteerd moet worden vanuit de groep. Probeer gesprekken met uw kind te hebben zonder afwijzend en beoordelend over te komen. Tijdens het eten kunt u bijvoorbeeld zijn of haar gedacht vragen over alcoholgebruik bij de jeugd of drugsgebruik bij bepaalde (oudere) kinderen op school. Deze discussies kunnen ‘raar’ aanvoelen, maar vergeet niet dat dit liever besproken kan worden met u dan met andere kinderen. De huidige generatie jongeren zijn zéér informatief ingesteld en dus zou het wel eens kunnen dat u voor bepaalde ‘gevoelige’ onderwerpen op snelheid gepakt wordt door uw kind.

Van 12 tot 18 jaar:

Tegen dat uw kind de puberteit inrolt, moet hij of zij al vertrouwd zijn met de feiten van alcohol en moet u hem of haar reeds vertrouwd hebben gemaakt met uw houding en mening over alcohol en andere verslavingen. U kunt deze tijd dan aanhalen om datgene wat u reeds in de kindertijd benadrukt hebt, te versterken.

De puberteit en de adolescentiejaren zijn periodes waarin er een groter gevaar bestaat tot risicogedrag en dit op verschillende gebieden. Hun voortdurende drang naar onafhankelijkheid doet hen zoeken naar alle mogelijke manieren om zich af te zetten tegen hun ouders. Dingen doen die dus niet mogen van de ouders, zijn opeens een heel stuk aantrekkelijker.

Maar als u uw kind als individu met zijn eigen meningen respecteert, verhoogt de kans dat het kind open kaart met u speelt en alvorens dingen te doen achter uw rug, deze met u doorneemt. Maar tieners willen ook door hun leeftijdsgenoten worden gerespecteerd, daarom dat u hen ook privacy en vertrouwen moet geven. U kunt aantonen dat u uw tiener respecteert door niet te dreigen en te preken. Door een interesse en zorg voor uw kind te tonen, laat u uw liefde zien. Zelfs indien het kind hierdoor verveeld raakt, kunnen ze er toch niet omheen dat u als ouder klaar voor hen staat.

Leren ‘neen’ zeggen.

U kunt uw kind verschillende aanpakken leren om om te gaan met mensen die alcohol aanbieden.

*) Leer uw kind om vragen te stellen. ‘Wat is het? Waar heb je het vandaan?’

*) Leer uw kind om nooit met iemand mee te gaan die heeft gedronken. De meeste ouders laten hun kinderen weten dat ze altijd naar huis mogen bellen om opgepikt te worden, wanneer de aangeduide chauffeur om één of andere reden niet meer in staat is op een verantwoordelijke wijze zijn of haar passagiers thuis af te leveren. Laat hen goed begrijpen dat u er zal staan, zonder vervelende vragen te stellen. Alleen dan kunt u er zeker van zijn dat ze u bij mogelijk gevaar zonder verpinken verwittigen.

*) Herinner uw kind eraan dat ze als individu het recht hebben om te vertrekken bij ongemakkelijke situaties. Zorg dat uw kind geld heeft om thuis te geraken of dat ze u dus kunnen bereiken voor transport.

*) Leer uw kind om alcohol af te wijzen: ‘Neen, dank u!’.

Risicofactoren:

Onderzoek toont aan dat bij overgangsfases, zoals een scheiding van de ouders of de puberteit, er een verhoogd risico op een start van alcoholgebruik bestaat. Ouders zouden hun kinderen moeten leren om, ondanks de problemen die het leven kan opwerpen, de valse oplossing die alcohol kan geven te vermijden. Alcohol kan de problemen enkel erger maken.

Kinderen die een verminderd zelfimago hebben of problemen met zelfcontrole hebben, zijn meer geneigd om ten prooi te vallen aan alcoholmisbruik. Deze kinderen geloven dat ze hun problemen toch niet de baas kunnen en misbruiken alcohol om hun emoties uit te schakelen voor de problemen.

Kinderen die geen goed contact hebben met hun familie, kunnen ook een verhoogd risico op alcoholmisbruik hebben. Ook als ze zich ‘anders’ (kleding, financiële situatie,…), kan een verhoogd risico impliceren. Wanneer dit soort kinderen bij problemen dus niet kan terugvallen op hun ouders, dan krijg je automatisch risicogedrag en dus mogelijkerwijze alcoholgebruik.

De hoofdreden waarom de meeste mensen niet met één of andere verslaving beginnen, is om dat ze het respect, steun en liefde van hun naasten er niet door willen schaden.

 

Algemene tips:

Er zijn gelukkig veel dingen die u als ouder of grootouder kunt ondernemen om kinderen te beschermen tegen gebruik en misbruik van alcohol:

*) Wees een goed rolmodel. Wees er waakzaam voor om het goede voorbeeld te geven. U kunt bijvoorbeeld bij feestjes thuis enkel niet-alcoholische dranken serveren, om aan te tonen dat alcohol niet nodig is om plezier te maken.

*) Probeer er u bewust van te maken hoe u het zelfvertrouwen van uw kind kunt uitbouwen. Kinderen die zich goed in hun vel voelen, gaan beter en positiever omgaan met conflictsituaties.

*) Zorg dat u op de hoogte bent over alcohol, zodanig dat u uw kind goed kunt informeren en dit vanaf jonge leeftijd.

De tekenen van alcoholgebruik herkennen:

Ondanks uw inspanningen, kan het zijn dat uw kind toch alcohol achter uw rug gebruikt. Hoe kunt u het detecteren? De tekenen:

*) Een alcoholgeur
*) Verslechterende prestaties op school
*) Een gedragsverandering thuis en op school
*) Teruggetrokken karakter thuis
*) Alcohol die thuis verdwijnt uit de kast
*) Geheimdoenerij
*) Depressieve neigingen
*) Géén interesse in school, sport of andere activiteiten

Het is belangrijk om  niet te voorbarig te zijn in uw conclusies. Tijdens de adolescentie gebeuren ontzettend veel dingen. Zowel op emotioneel, fysiek, emotioneel en intellectueel vlak veranderen de tieners enorm. Dit kan aanleiding geven tot een beetje verwarring en gemoedswisselingen bij de kinderen. Ze proberen het te verwerken, maar het kan soms teveel zijn. Als uw kind alcohol gebruikt gaat u dat aan een heel resem dingen kunnen merken, niet aan één of twee zaken. Als u een heleboel veranderingen (vrienden, gedrag, houding, gemoed,…) ziet, probeer dan de verklaring te zoeken bij uw kind door een open dialoog met hem of haar te houden. Maar sluit alcoholgebruik niet uit!

Wat indien u vermoedt dat uw kind drinkt?

Enige tips:

*) Weet waar uw kind naartoe gaat.

*) Zorg dat u een telefoonnummer heeft, waar u uw kind kunt bereiken (gsm).

*) Als uw kind langere tijd weg is, zorg  er dan voor dat hij/zij u op geregelde tijdstippen via telefoon of email contacteert.

*) Praat met de ouders van de vrienden/vriendinnen van uw tiener.

Probeer met de oudere tieners, zeker diegene die kunnen autorijden, een soort van overeenkomst af te sluiten waarin u duidelijk neerpent wat u verwacht van uw kind en wat de gevolgen zullen zijn indien het beschonken rijdt. Deze regels zijn onaantastbaar en bij overtreding ervan, mag u gerust de autosleutels afnemen voor een verlengde periode.

Nogmaals, wees een goed rolmodel van jongs af aan. Indien u niet drinkt, is uw kind ook minder geneigd om het ooit te proberen. Als het ziet dat u consequent steeds verantwoordelijk gedrag toont, gaat uw kind dit ook doen.

Tot slot moet de dialoog met uw kind steeds open en niet-veroordelend blijven. Enkel dan blijven de communicatielijnen open, heeft u zicht wat er gebeurd en dat is wat u als ouder en grootouder wenst! Lees ook onze pagina over 'Alcohol en senioren'.