Header image  
Kleuterverliefdheid
 
line decor
   
line decor
   
 
Kleuterverliefdheid

 

 

Wanneer de kinderen de kleuterleeftijd hebben bereikt, beginnen ze stilaan vriendschappen aan te gaan. Soms kan deze vriendschap vrij ver gaan en kan men spreken van een vorm van kleuterverliefdheid. Toch is dit niet te vergelijken met de verliefdheid van pubers of volwassenen, maar desondanks moet men het wel serieus nemen.

Wanneer een kleuter iemand heel aardig vindt, kan hij/zij dit bestempelen als verliefdheid, zonder dat er evenwel sprake is van verliefdheid, zoals bij de volwassenen. Vaak interpreteren de volwassenen deze speciale band als verliefdheid. Voor een kleuter daarentegen is verliefdheid bijvoorbeeld graag samen spelen, maar zaken zoals handjes vasthouden of knuffelen, … horen daar vaak in de verste verte niet bij. Vaak beschouwt het kind zijn tegenpartij als een soort van bezit, zonder de sociale omkadering van echte vriendschap. Dus aardig zijn hoort er dan ook vaak niet bij, raar maar waar.

 

Een kleuter kan heel veel mensen speciaal vinden en dus verliefd op deze personen worden. Pas bij het ouder worden leert het kind wat hoort en niet hoort met betrekking tot verliefdheid en vriendschap. In de fase dat kinderen voor het eerst verliefd worden, worden kinderen ook zich ook bewust van hoe anderen over hen denken en de eventuele consequenties. Dit zorgt voor onzekerheid en gevaar op afwijzing. Sommige kleuters worden hierdoor verlegen, terwijl andere zich juist heel stoer gaan gedragen.

Als ouder en grootouder moeten we (alle) gevoelens van onze (klein)kinderen serieus nemen en er niet meelachen. Voor ons mag die kleuterverliefdheid best grappig overkomen, maar voor het kind zijn en blijven het ernstige gevoelens, waarmee men niet moet lachen. Men kan best een boek over vriendschap en later verliefdheid oppikken en het kind hieruit voorlezen. Op die manier krijgt het een beter inzicht in iets wat op later leeftijd tot een heel belangrijk aspect van een menselijk bestaan gaat behoren, nl de liefde.