Header image  
Humor ontwikkelen en stimuleren  
line decor
   
line decor
   
 
Humor ontwikkelen en stimuleren bij kinderen

Humor maakt het leven lichter en dragelijker, zeker op momenten dat het soms wat moeilijker gaat. U kunt blazen op het buikje van uw baby, een hoed opzetten en achter uw driejarige aanzitten of doen alsof u per ongeluk in een hoop blaren valt. Naarmate de kinderen ouder worden, gaat ook hun humor verfijnen en gaat u makkelijk taalgrapjes en moppen met hun kunnen delen.

Tezamen lachen is een manier om een band op te bouwen en een goed gevoel voor humor gaat uw kinderen slimmer, gezonder maken en het gaat hen daarnaast helpen om uitdagingen te overkomen. We beschouwen humor als zijnde iets wat genetisch in je aard vastligt, maar in feite is een gevoel voor humor iets wat gevoed moet worden tijdens de kindertijd.

Wat is nu eigenlijk humor?

Humor is datgene wat iets grappig maakt. Een gevoel voor humor is de mogelijkheid om dit te herkennen. Iemand met een goed gevoel voor humor heeft de gave om grappige dingen in andere te herkennen en om andere te amuseren ermee.

Een goed gevoel voor humor is een middel tot inzicht waarop het kind kan terugvallen in het dagdagelijkse leven om zich te behelpen:

*) Zaken en gebeurtenissen vanuit verschillende perspectieven zien, dan enkel het voor de hand liggende.
*) Neiging tot grotere spontaniteit
*) Onconventionele ideeën of gedachtepatronen krijgen
*) Méér diepgang krijgen.
*) Méér plezier en participatie hebben in de speelse aspekten van het leven
*) Zelfrelativatie krijgen.

Kinderen met een goed gevoel voor humor zijn over het algemeen gelukkig en optimistischer, hebben een beter gevoel van zelfwaarde en kunnen met verschillen in persoonlijkheid (tussen zichzelf en anderen) beter omgaan. Kinderen die humor appreciëren en delen met hun leeftijdsgenootjes, kunnen beter omgaan met minder aangename aspekten van de kinderjaren (Plagen, verhuizen, pesten,…).

Daarnaast gaat een goed gevoel voor humor een kind niet alleen emotioneel en sociaal helpen, maar onderzoek toont ook aan dat mensen die lachen gezonder zijn. Ze zijn immers minder vatbaar voor depressie en vertonen een hogere weerstand tegen ziekte of fysische problemen. Ze hebben minder stress, een lagere hartslag en pols, lager bloeddruk en een betere spijsvertering. Lachen kan mensen zelfs helpen om pijn beter te verdragen en studies bewijzen dat het de immuniteit verhoogt. Het grootste voordeel van humor is dat het nu juist het leven zo plezant maakt. Niets is zo plezant als eens goed lachen samen met uw kind.

 

Humor op verschillende leeftijden.

De ontwikkeling van een gevoel voor humor begint op zeer jonge leeftijd. Maar wat grappig is voor een kleuter, is dat misschien niet voor een tiener. Om uw kind op ieder moment van zijn ontwikkeling hierbij te helpen, is het belangrijk om te weten wat hem of haar nu juist amuseert.

Baby’s
Jonge baby’s begrijpen humor eigenlijk niet, maar ze zien wel wanner u lacht of gelukkig zijt. Wanneer u grappige geluiden of gezichten maakt en er dan zelf meelacht, dan voelt uw baby de pret aan en gaat hij u trachten te imiteren. Baby’s zijn zéér ontvankelijk voor fysieke stimuli zoals kietelen en buikje blazen bijvoorbeeld.

Tussen de leeftijd van 9 en 15 maanden is het kind begripvol genoeg om te verstaan dat een pamper rond de poep moet en niet rond uw hoofd. Ook iets onverwachts snappen ze reeds en vaak reageren ze hier geamuseerd op.

Kleuters
Kleuters appreciëren fysieke humor, het type humor met een verrassingselement, zoals u verstoppen achter iets en tevoorschijn springen. Naarmate het kind taalkundig verder evolueert gaat het ook grappige rijmpjes en belachelijke woordjes grappig vinden. Deze ontwikkeling zet zich ook verder tot aan de lagere school. Kleuters gaan ook proberen om hun ouders en grootouders aan het lachen te brengen. Het kind gaat bijvoorbeeld expres verkeerde antwoorden geven om u te plagen en te doen lachen.

Peuters
Peuters (leeftijd 3-6 jaar) gaan meer humor vinden in visuele zaken, zoals auto’s met vierkante wielen, dieren met een zonnebril op, … . Ook dingen die eigenlijk in het echt niet bij mekaar horen, wekken gelach op. Denken we bijvoorbeeld aan een paard dat loeit als een koe. Ook zaken die gerelateerd zijn aan het lichaam worden als grappig aanvoelt. Denken we maar aan een scheetje dat plots wordt gelost op het toilet. Kinderen horen het en beginnen spontaan te lachen.

Schoolgaande kinderen ( lager onderwijs)
Vanaf de kleuterklas en hoger gaan woordspelletjes, overdrijvingen, slapstick als uitermate grappig worden aanschouwd en beleefd. Kinderen van deze leeftijd vertellen mekaar graag eenvoudige mopjes en vertellen dat ook steeds opnieuw dezelfde moppen.

Naarmate ze ouder worden en een beter taalbegrip hebben, komen ook méér ingewikkelde en complexe moppen aan bod. Ze beginnen lol te trappen rond zaken die afwijken van de norm en dit op zowel gedragsvlak als op bijvoorbeeld kledingsgebied. De kinderen beginnen dan  subtieler te worden in hun humor en ze verkrijgen dan ook de gave om sarcastisch te zijn en om bepaalde negatieve situaties met humor te verwerken.

Hoe nu humor verkrijgen?

Het is nooit te vroeg om met de ontwikkeling van een goed gevoel voor humor te beginnen. De glimlachjes van een baby zijn zo vertederend dat we het vaak spontaan beginnen uitlokken met kietelbeurten, buikje blazen,… . Maar als ouders en grootouders moeten we proberen om humorstimulatie te blijven doen naarmate  het kind opgroeit. Wanneer u speels en humorvol met uw kind omgaat en dit door samen te lachen en zot te doen, dan gaat u uw kind een speelse en humoristische instelling ten opzichte van het leven geven.

Één van de beste manieren om uw kind te stimuleren is om ontvankelijk te zijn voor de signalen en mogelijkheden die het u biedt om hem of haar te doen lachen. Wees spontaan, speels en begripvol voor de dingen die uw kind doen lachen en dit op verschillende leeftijden. Wees ook zelf grappig ingesteld om te lachen, zodanig dat de grapjes ( die het kind u misschien al 30 keer heeft verteld) grappig blijven voor hem of haar.

 

Wat kunt u nog doen om de humorontwikkeling te stimuleren?

Wees een rolmodel. Één van de beste manieren om humor te ontwikkelen bij uw kind is om uw eigen gevoel voor humor op hem of haar los te laten. Maak grapjes, vertel grappige verhalen en lach hardop. Ga grappig om met gebeurlijke ongevalletjes zoals melk die per ongeluk omvalt.

Neem het gevoel voor humor van uw kind serieus. Stimuleer het kind om grappig te zijn, zelfs indien de pogingen vaak in het water vallen. Prijs uw kind als het probeert grappig te zijn en stel uzelf open voor verrassingen. De eerste maal dat uw kind u aan het lachen brengt, is immers een moment dat u nooit zult vergeten.

Vertel uw kinderen dat volwassenen ook grapjassen kunnen zijn.
Vaak zien we zelf een groot verschil tussen volwassenen en kinderen, doordat we volwassenen als serieus beschouwen en kinderen als plezant en grappig. Maak gewoon humor een deel van uw dagdagelijkse activiteiten en stimuleer het kind om zelf ook grappige zaken te observeren of te creëren. U kunt dit bijvoorbeeld laten zien doordat u ook humorvol omgaat met andere volwassenen. Kinderen zien dan in dat ook volwassenen  vaak grappig kunnen zijn, als ze dat willen tenminste.

Creëer een humorvolle omgeving voor uw kind.
Omring uw kind met grappige boeken, vooral voor peuters zijn er prentboeken verkrijgbaar. Oudere kinderen appreciëren méér humorboeken en tekenverhalen. Er zijn tegenwoordig ook veel grappige programma’s of komedies op televisie. Zet het op en geniet ervan samen met uw kind.

Grenzen trekken.


Toch moet u ook grenzen trekken op vlak van humor. Net zoals op andere vlakken moet kinderen deze ook kennen. U wilt immers slechte of valse humor zeker niet stimuleren. Dit kunt u doen door het goede voorbeeld te geven en dit type humor zoveel mogelijk te vermijden. Als iemand een slechte of tactloze mop verteld, lach er dan niet mee of zeg dat u dit niet grappig vindt. Neem dan ook de tijd om uw kind te vertellen waarom zulke grap niet grappig is.

Probeer het kind ook aan te leren om niet te lachen met andermans gevoelens. Probeer eenzelfde lijn aan te houden thuis als wanneer het kind elders vertoefd. Bepaalde soorten humor zijn misschien grappig thuis, maar kunnen u voor schut zetten in een andere omgeving. Leg het kind uit waarom dat bepaalde humor niet mogelijk is en probeer deze dan ook thuis te vermijden. Zeker een jongere kind heeft nog niet de tact om in te zien dat lachen met bijvoorbeeld iemands gebrek niet echt plezant is. Wanneer dit thuis niet gedaan wordt, is de kans ook veel lager dat het elders gebeurd.

Humor en de familie.
Boven alles is humor sociaal. Daarom lacht een mens harder met een grappige film wanneer deze gezien wordt in een filmzaal met andere mensen, dan bijvoorbeeld thuis alleen.

Het sleutelaspect om humor te ontwikkelen bij uw kind, is om er tijd voor te nemen als een gezin. Deel moppen met elkaar, speel spelletjes en bekijk tezamen grappige films.

Vergeet niet dat bepaalde grappige situaties als zéér dierbaar en uniek gegrifd staan in de familiegeschiedenis. Jaren na de feiten kunt u en uw kinderen er vaak nog omlachen. Maar dan moet u humor wel een kans geven om tot ontplooiing te komen. Vergeet het niet.