Header image  
Dwangneurose
 
line decor
   
line decor
   
 
Dwangneurose

 

 

Dwangneurose of OCS staat voor Obsessief Compulsieve Stoornis. Het is een psychische stoornis waarbij de lijder met dwanggedachten en –handelingen in combinatie met angsten zit. Er zijn talloze dwangneuroses:

*) Smetvrees: Iemand met smetvrees is obsessief angstig om besmet of vuil te worden en zal na iedere fysieke handeling zijn handen willen wassen. Iedere smetvrees gaat dan ook gepaard met allerlei reinigingsrituelen. Een smetvreeslijder weet dat zijn angsten onterecht zijn, maar kan de neurose gewoonweg niet (meer) van zich afzetten. Vaak wordt en is deze neurose direct gelinkt aan schoonmaakdwang, waarbij de persoon continu wil poetsen en reinigen.

*) Controledrang: Een persoon met controledrang zal steeds alles willen (her)controleren: Is het licht wel uit? Is de auto wel op slot? Is de kraan in de wasplaats dichtgedraaid?...

 

*) Vraagdwang: Bij vraagdwang zal een lijder tot in extremis steeds dezelfde vraag blijven stellen. Worden de vragen niet beantwoord, wordt de vraagdwanglijder steeds onrustiger. In feite is het eigenlijk een speciale vorm van controledrang.

*) Combinatie van dwangneuroses.

Dwangneurose is een psychische aandoening die vaak binnenshuis gehouden wordt, vandaar dat het moeilijk is om het aantal lijders te bepalen. Ruwgeschat vermoedt men dat ongeveer 2 tot 3 percent van de bevolking in meer of mindere mate eraan lijdt. De oorzaak van een dwangneurose wordt gezocht in de hersenen en wordt vaak gelinkt aan een gebrek aan serotonine in de hersenen. Toch blijft de precieze oorzaak niet duidelijk

De behandeling situeert zich dan ook vaak in het toedienen van medicatie die het serotoninegehalte in de hersenen verhoogd. Met behulp van therapie en professionele begeleiding kan men de lijder leren om te gaan met zijn of haar dwangneurose(s). Lees ook onze pagina over ‘Depressie’.