Header image  
Cyberpesten
 
line decor
   
line decor
   
 
Cyberpesten.

 

Pesten is van alle tijden, maar de technologie heeft niet stilgestaan. Als ouders en grootouders worden we heden ten dage geconfronteerd met een hele reeks technologie die in onze kinderjaren nog niet bestond. De vindingrijkheid van sommige kinderen om bepaalde leeftijdsgenoten te pesten is groot, vandaar dat GSM en internet tegenwoordig ook tot het wapenarsenaal van de pesters behoren. En dit kan heel ver gaan.

 

Het is niet eenvoudig om mogelijke pesterijen aan het adres van uw (klein)kinderen waar te nemen en aan te pakken. Kinderen gaan het internet/de GSM op een andere (meer doorgedreven) manier gebruiken dan bijvoorbeeld hun ouders. Kinderen vertoeven graag op sociale netwerksites, waar ze met hun leeftijdsgenoten kunnen babbelen en ideeën uitwisselen. Email is hun ogen al heel verouderd, waardoor we ook op dit vlak vaak tegen een generatieverschil opbotsen.

Als we het bestaan van cyberpesten erkennen en herkennen, kunnen we het ook terdege aanpakken en onze (klein)kinderen beter beschermen ertegen.

Wat is nu eigenlijk cyberpesten?

Cyberpesten is in feite niet anders dan het gewone pesten, alleen de plaats/technologie is anders. De gevolgen zijn hetzelfde, om niet te zeggen soms erger, omdat het kind deze problematiek probeert te verbergen. Het meeste simpele cyberpesten is gewoon kwetsende SMS of berichten achterlaten over het slachtoffer op de verschillende fora, waar het vaak vertoeft. Cyberpesten kan het op misverstanden, verschil in humor,… berusten, maar bij geregelde pesterijen kan men moeilijk nog over toeval of misverstanden spreken.

Het grote gevaar van cyberpesten is dat het de schoolpesterijen in de leefwereld van het kind thuis binnenbrengt. Het neemt als het ware de pesterijen op school mee naar huis en deze worden thuis, wanneer ongemerkt door de ouders, nogmaals versterkt. Het kind gaat door een ware hel en voelt zich alleen en afgezonderd. Vaak kijken deze kinderen met afgrijzen uit naar de volgende schooldag omdat de pesters graag hun pestbuien van de volgende dag voorafkondigen. Dit brengt een hoop stress mee en in sommige gevallen kan dit aanleiding geven tot zelfmoordneigingen.

 

Uiterlijke kenmerken van cyberpesten:

*) Het kind is stil en teruggetrokken na een internetsessie
*) Het heeft weinig tot geen vrienden en voelt zich alleen
*) Het onderwerp school en schoolvrienden wordt vermeden
*) Het kind vertoont ferme gedragswisselingen, slaapproblemen en eetlustproblemen
*) Allerlei stresssymptomen

Hoe kunnen we als ouders/grootouders helpen?

Als men ontdekt dan zijn/haar kind gepest wordt, moet men erover praten. Het kind moet gerustgesteld worden dat het niet zijn/haar fout is. Als volgende stap moet men de schoolinstantie inlichten en bekijken of de school hierbij kan helpen. Probeer ook het online gedrag van uw kind wat bij te sturen. Vertel hem/haar over de consequentie van informeel gedrag tegenover vreemden en wat vertrouwelijke informatie online teweeg kan brengen. Het kind moet als het ware proberen zijn privé-informatie meer af te schermen.

 

Maatregelen:

*) Pesters moeten geblokkeerd worden: De verschillende programmas hebben een mogelijkheid om bepaalde personen te blokkeren, zodanig dat ze geen contact meer kunnen zoeken. Natuurlijk belet niets hen om opnieuw via een ander alias het kind op te sporen, maar u kunt het online gedrag van uw kind bij te sturen, zodat het meer gereserveerd omspringt met vreemden.
*) Limiteer het gebruik van internet en sociale netwerken: Dit kan raar klinken, maar er is een hele wereld naast het internet. De huiscomputer kan ook best geplaatst worden in de living, zodanig dat men als ouder toezicht kan houden als het kind online is. Het gebruik van de GSM kan in dezelfde mate gelimiteerd worden. Goede afspraken zijn hier essentieel!
*) Weet waar uw kind mee bezig is en hou goed toezicht erop. Als ouders blijft men verantwoordelijk en is het niet meer dan juist dat men zijn kind beschermt, ook tegen zichzelf!

*) Als eigen kind pest:

Als u bemerkt dat uw kind zelf (cyber)pest, moet u de gevolgen van zijn/haar gedrag goed uitleggen. Vaak beseffen ze niet wat ze teweegbrengen en moeten we hen erop wijzen. Plagen is soms leuk, maar wanneer iemand emotioneel gekwetst wordt, is het pestgedrag en leidt het tot problemen. Pesten kan niet geaccepteerd worden en u moet uw kind hierop wijzen. Wanneer het pestgedrag blijft bestaan, moet u ingrijpen en de consequenties voor hem/haar uitleggen. Dit kan variëren tot het beperken/stoppen van het internetgebruik, gsm-gebruik. Het kind moet leren begrijpen dat pestgedrag tot emotionele schade leidt bij het slachtoffer, maar ook dat er consequenties aan verbonden zijn voor hem/haarzelf.

Er is ook professionele hulp beschikbaar. Aarzel niet om professionals in te schakelen om het pestgedrag zowel bij slachtoffer als dader aan te pakken. De sociale vaardigheden van beiden partijen worden erdoor verbeterd en zal het (cyber)pesten efficiënt aangepakt worden. Ook de school kan hierin een vooraanstaande rol spelen. Aarzel niet om erover op school te babbelen met leerkrachten en directie. Zie ook onze pagina over 'pesten' en 'multimedia' en 'Depressie'.