Header image  
Zonder uw kind op reis
 
line decor
   
line decor
   
 
Zonder uw kinderen op reis.

 

Uw kind thuislaten als u moet reizen, kan een angstaanjagende ervaring zijn, zeker als u het nooit eerder hebt gedaan. Maar u kunt stappen ondernemen om uw kind erop voor te bereiden, zodanig dat u beiden zich wat rustiger voelt, wanneer het moment is aangebroken.

Is uw kind klaar om thuis te blijven, wanneer u wegbent?

De bereidwilligheid van uw kind om thuis te blijven is grotendeels afhankelijk van diens leeftijd.

Verlatingsangst komt zeer vaak voor bij kinderen tussen zes maand en twee jaar. Voor deze leeftijdscategorie is het belangrijk dat ze zich geborgen voelen. Het is dan ook uiterst belangrijk dat het kind zich geborgen en aangenaam voelt bij de persoon, die u hebt uitgekozen om op uw kind te letten. Deze persoon dient ook op de hoogte te zijn van de normale dagelijkse routine die het kind heeft. Indien mogelijk is het aan te raden dat kinderen van deze leeftijd in hun eigen woning kunnen blijven, wanneer de ouders weg zijn.

Indien uw kind tussen twee en zeven jaar zit, kan hij of zij (onterecht) denken dat uw vertrek te maken heeft met iets wat ze verkeerd gedaan hebben en aldus het vertrek een vorm van straf is. Het is dus uiterst belangrijk dat u uw kind geruststelt en benadrukt dat de reden van de reis niets te maken heeft met hem of haar. Het is goed om echte reisreden uit te leggen en dit te doen op hun ontwikkelingsniveau.

Verschiet er ook niet van als uw kind peuter opeens terug babyneigingen krijgt, zoals het vragen naar een fles of weenbuien,… . Indien uw kind op deze manier reageert, moet u hem of haar uitleggen dat dit eigenlijk niet gepast is en dat het de reisplannen niet zal doen verdwijnen.

Kinderen vanaf zeven jaar gaan hun gevoelens makkelijker kunnen uitleggen. Deze leeftijdscategorie kan wel makkelijker gerustgesteld worden, door bijvoorbeeld iets persoonlijks van u of uw partner te krijgen tijdens uw afwezigheid.

Kinderen vanaf zeven jaar, gaan heel emotioneel reageren op uw vertrek. Ze kunnen heel kwaad reageren het ene moment en heel aanhankelijk het andere moment. Voor kinderen van deze leeftijd kunt u best activiteiten plannen, wanneer u weg bent. Het blijft ook heel belangrijk om te benadrukken dat u hen zal missen tijdens uw afwezigheid en dat de oppas goed op hen zal letten.

Indien u tieners heeft, lijkt het wel alsof ze geen oppas nodig hebben tijdens uw afwezigheid. Indien u een tiener en nog jongere kinderen heeft, leg hem of haar dan uit dat de oppas dient voor de jongere kinderen en dat hij/zij deze kan helpen bij de zorg van de kleinere(n).

Indien u enkel een tiener heeft en u het niet ziet zitten om hem of haar alleen achter te laten, leg dan uw bezorgheid uit en vertel hen waarom u nog iemand anders in huis wil hebben. Laat u uw tiener toch alleen achter, leg dan grondig de regels uit en probeer een vriend of buurman een oogje in het zeil te laten houden.

 

De oppas voorbereiden.

Probeer de oppas reeds een paar dagen op voorhand aan het kind voorgesteld te hebben. Dit geeft het kind de kans om zich op zijn gemak te voelen. Het geeft u ook de kans om de huisregels even te overlopen, de dagelijkse routine van uw kind en andere belangrijke onderwerpen.

De dingen die u zeker dient te bespreken:

*) De regels in verband met vreemden
*) Tips om uw kind gerust te stellen
*) De opbouw van uw huis en buurt
*) Wat er moet gebeuren bij een brand, waar u de brandblusser bewaart,…
*) Medische noodgevallen en wat te doen
*) Een lijstje met de medische geschiedenis van uw kind inclusief allergieën
*) Uw reisprogramma en eventuele contactgegevens

Zorg er ook voor dat uw ijskast goed gevuld is, inclusief eventueel wat geld voor benodigheden. Vul de huisapotheek bij en zorg dat alle contactgegevens op een papier staan. Denken we aan de politie, ambulance en brandweer op de eerste plaats. Maar ook naaste familieleden die gecontacteerd dienen te worden, …

 

Wanneer u wegbent.

Probeer op geregelde tijdstippen contact op te nemen met de oppas. Denk goed na hoeveel contact met het thuisfront noodzakelijk is. Sommige kinderen hebben het graag om hun ouders veel te horen aan de telefoon, maar andere kinderen reageren heel emotioneel wanneer ze hun ouders horen. Dit dient u zelf uit te maken en te beoordelen.

Bespreek uw reis ook met uw kinderen, zodanig dat ze een eenvoudig idee hebben wat uw reis omhelst. Indien ze notie van tijd hebben, probeer de duur van uw afwezigheid uit te leggen. Het is een goed idee om bijvoorbeeld een kalender, met uw vertrek en terugkomst aangeduid, te gebruiken en hierop de oppas dagen laten door te strepen, zodanig dat uw kind min of meer kan inschatten wanneer u terug zult komen.

Indien het uw kind geruststelt als het u aan de telefoon hoort, probeer dan vaste tijdstippen hiervoor af te spreken.

Wees ook voorbereid op het gedrag van uw kind als u terugkeert. Jonge kinderen gaan vaak kwaad reageren op hun ouders, doordat deze zijn weggegaan, en verkiezen het om u een tijdje te negeren.

Indien dit gebeurt, stel uw kind dan gerust, maar wijs hem of haar er ook op terecht, dat de emoties eigenlijk niet gefundeerd zijn. Dit dient u zelf in te schatten. Voor verdere informatie verwijzen we graag naar onze pagina over ‘babysitten’.